Kiemelt hírek Kiemelt hírek

Tájékoztatás a DKR-t érintő frissítésről és karbantartásról

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. február 24. (szerda) 18:00 óra és 2021. március 1. (hétfő) 00:00 óra között a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszer frissítését és karbantartását végezzük, melynek következtében a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ oldal a megjelölt időtartam alatt nem lesz elérhető.

Kérjük Önöket, hogy a karbantartással érintett munkanapokra ne ütemezzenek eljárási határidőt vagy eljárási cselekményt, tekintettel arra, hogy eljárási cselekményt nem fognak tudni eszközölni, beleértve a szállító általi rögzítéseket is.

A karbantartással érintett határidőket legyenek szívesek a karbantartás időszakával meghosszabbítani.

A változásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a szoftverlicenc-gazdálkodási díjakkal kapcsolatban

Tisztelt Érintett Szervezetek!

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2021. január 1. napján hatályba lépett módosításával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról.

A Korm. rendelet a DKÜ Zrt.-t jelölte ki az érintett szervezetek tekintetében a kormányzati központosított szoftverlicenc-gazdálkodási feladatok ellátására. A DKÜ Zrt. a szoftverlicenc-gazdálkodási feladatai ellátása érdekében jogosult adatszolgáltatást kérni az érintett szervezetektől a szoftverlicenc szerződéseik adatairól, gazdálkodásuk körülményeiről vagy egyéb, a központosított szoftverlicenc-gazdálkodási rendszer kialakításához, működtetéséhez szükséges adatokról.

Az érintett szervezetek szoftverlicenc-gazdálkodási díjat kötelesek fizetni a DKÜ Zrt. részére az alábbi esetekben:

  1. amennyiben a DKÜ Zrt. maga folytatja le az érintett szervezet számára a beszerzési eljárást központosított beszerzés vagy járulékos beszerzési szolgáltatás nyújtásával;
  2. amennyiben az érintett szervezet saját hatáskörben folytatja le a beszerzési eljárást oly módon, hogy a DKÜ Zrt. által megkötött keretmegállapodásból vagy más keretjellegű szerződésből elégíti ki beszerzési igényét.

A fentiek szerinti szoftverlicenc-gazdálkodási díjat – főszabály szerint – a 2021. január 1. napját követően megindított beszerzések vonatkozásában szükséges megfizetni.

A szoftverlicenc-gazdálkodási díj meghatározásának módját a Korm. rendelet 14/A.§ (5) bekezdése tartalmazza.

A szoftverlicenc-gazdálkodási díjfizetés jelenleg az alábbi keretmegállapodásokat érinti:

  • EKM01MSLIC20 azonosítójú „Egyedi keretmegállapodás a KIFÜ részére Microsoft oktatási szoftverlicencek beszerzése céljából” tárgyú;
  • DKM01SAS20 azonosítójú „Meglévő SAS szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint terméktámogatási szolgáltatások biztosítása” tárgyú;
  • DKM01OSUP20 azonosítójú „Meglévő Oracle szoftverlicencekhez kapcsolódó gyártói terméktámogatási szolgáltatások” tárgyú;
  • DKM01ISUP20 azonosítójú „Meglévő IBM szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és gyártói terméktámogatási szolgáltatások” tárgyú;
  • DKM01OLIC20 azonosítójú „Meglévő Oracle szoftverlicencek bővítése” tárgyú;
  • DKM01MLIC20 azonosítójú „Meglévő Micro Focus szoftverlicencek bővítése” tárgyú.

A DKÜ Zrt. a fenti keretmegállapodások módosítását – a szoftverlicenc-gazdálkodási díjra tekintettel – előkészítette, mely módosításokat, az aláírást követően, az adott eljárás adatlapján közzéteszi. A szoftverlicenc-gazdálkodási díjat az érintett keretmegállapodás módosítását, és annak a Digitális Közbeszerzési Rendszerben történő közzétételét követően megindított beszerzések vonatkozásában a szállítón keresztül kell megfizetni.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.


Tájékoztatás a KM01KGSM16 azonosítójú keretmegállapodás, valamint az annak alapján megkötött egyedi szerződések megszűnéséről

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a KM01KGSM16 azonosítójú keretmegállapodás, valamint az annak alapján megkötött egyedi szerződések 2021. február 5. napját követően megszűnnek, így 2021. február 6. napjától mobiltávközlési szolgáltatást igénybe venni kizárólag a 2020. december 10. napján megkötött DKM01MSZOLG20 azonosítójú keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződés útján lehet.

Amennyiben még nem kötöttek a DKM01MSZOLG20 azonosítójú keretmegállapodás terhére egyedi szerződést, úgy kérjük haladéktalanul gondoskodni szíveskedjenek a mobiltávközlési szolgáltatás folytonossága érdekében az újabb szerződés megkötéséről a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.


Köszönetnyilvánítás az aktuális informatikai környezetről és az előző év informatikai fejlesztéseinek és beszerzéseinek tapasztalatairól szóló beszámolók feltöltéséért

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton is köszönjük minden érintett szervezetnek, hogy a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (10) bekezdésében előírtaknak megfelelően, határidőben gondoskodtak az aktuális informatikai környezetről, továbbá az előző év informatikai fejlesztéseinek és beszerzéseinek tapasztalatairól szóló beszámolók feltöltéséről a DKÜ Portálra.

Köszönettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.


Általános hírek Általános hírek

Köszönetnyilvánítás az egész éves együttműködésért

Tisztelt Partnereink! Kérjük, engedjék meg, hogy megköszönjük egész éves együttműködésüket és partnerségüket. Reméljük, hogy a 2021. év hasonlóan eredményes lesz, mint amilyen az idei volt. Áldott, békés Karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk! Üdvözlettel: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Beszámoló benyújtása az aktuális informatikai környezetről, továbbá az előző év informatikai fejlesztéseinek és beszerzéseinek tapasztalatairól

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ) az alábbi, soron következő határidős jogszabályi kötelezettség re hívja fel a figyelmüket. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (10) bekezdése alapján, az érintett szervezet...

Tájékoztatás a DKR-t érintő legfontosabb változtatásokról

Tisztelt Felhasználók! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy  2020. november 12. (csütörtök) 08:00 óra és 2020. november 15. (vasárnap) 23:59 óra között a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszer   (a továbbiakban: DKR) frissítésére és karbantartására kerül sor, amelyek során a DKR-en eszközölt legfontosabb változtatások  a következők: felhasználóbarátabbá válik a DKR kezelőfelülete; a keresőfelületek kibővítésre...

Tájékoztató az önkéntesen csatlakozó szervezetek számára az igénybejelentés rendjének változásáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) által a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ weboldalon működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: DKR) előreláthatólag 2020. november 16. napjától megváltozik a 301/2018 (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) e) pont eb) alpont szerinti önkéntesen csatlakozó szervezetek esetében az igénybejelentés rendje , az...

Tájékoztatás a DKR-t érintő frissítésről és karbantartásról

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. november 12. (csütörtök) 8:00 óra és 2020. november 16. (hétfő) 00:00 óra között a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: DKR) frissítését és karbantartását végezzük , melynek következtében a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ oldal a megjelölt időtartam alatt nem lesz elérhető . Kérjük Önöket, hogy a karbantartással érintett munkanapokra ne...

Tájékoztató a jóváhagyott beszerzési igények érvényességi idejének módosulásáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) által a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ weboldalon működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: DKR) előreláthatólag 2020. november 16. napjától megváltozik a beszerzési igények érvényességi ideje , az alábbiak szerint. A 2020. november 15. nap 23:59 óráig a DKR-ben bejelentett és jóváhagyott beszerzési igény a jóváhagyás dátumától...

Köszönetnyilvánítás a 2021. évi informatikai beszerzési és fejlesztési tervek feltöltéséért

  Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton is köszönjük minden érintett szervezetnek, hogy a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § a) pontjában előírtaknak megfelelően, határidőben gondoskodott a 2021. évi informatikai beszerzési és fejlesztési terv feltöltéséről a DKÜ...

Tájékoztatás a DKR-t érintő karbantartásról

Tisztelt Felhasználók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. október 3. (szombat) 08:00 óra és 2020. október 4. (vasárnap) 18:00 óra között a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszer (DKR) karbantartását végezzük, melynek következtében a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ oldal a megjelölt időtartam alatt nem lesz elérhető. Az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen! ...

Adatszolgáltatás kérése az informatikai központosított közbeszerzési keretmegállapodások alkalmazásával összefüggő egyes kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban

Tisztelt Érintett Szervezetek ! A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 104. § (3) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívásban a kormányzati informatikai beszerzési feladatok ellátásával kapcsolatos központosított közbeszerzések tekintetében ajánlatkérésre feljogosított szervezet (a továbbiakban: Beszerző) megjelöli, hogy az adott keretmegállapodás (a továbbiakban: KM) alapján beszerzés megvalósítására milyen módon vagy módokon kerülhet sor....

Javaslatok a becsült érték megállapításához

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) a keretmegállapodásos eljárások második részének megvalósítása során a becsült érték megállapítása tekintetében – az eddigi gyakorlat és az európai uniós források szabályos felhasználásának biztosítását segítő ellenőrzések tapasztalatait figyelembe véve – az alábbi javaslatokat teszi: Annak érdekében, hogy a verseny újranyitásával megvalósuló közbeszerzési eljárások előkészítése...

2021. évi informatikai beszerzési terv és informatikai fejlesztési terv feltöltése

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § a) pontja alapján az érintett szervezeteknek, a tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig a DKÜ Portálon keresztül, az ott meghatározott struktúra és adattartalom...

A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs beszerzésekkel kapcsolatos eljárásrendjéről szóló tájékoztatás

2020.05.06 Tisztelt Felhasználó!   Felhívjuk figyelmét az Állami Egészségügyi Ellátó Központ weboldalán található, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.) szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Veszélyhelyzeti rendelet) szerinti beszerzések...

FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!! -Tájékoztatás a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett elektronikus rendszert érintő frissítésről és karbantartásról

2020.03.11   FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!! Tisztelt Felhasználók! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi hírben közöltek egy későbbi időpontban kerülnek megvalósításra. További információkért kérjük a https://dkuzrt.hu/ és a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ weboldalakat figyelemmel kísérni szíveskedjenek. A változásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen! Szíves türelmüket és...

Tájékoztatás a DKÜ rendelet alkalmazásáról

2020.04.14   Tisztelt Érintett Szervezet! Ezúton tájékoztatjuk, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Veszélyhelyzeti rendelet) alkalmazása nem mentesít a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról,...

Tájékoztatás a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett elektronikus rendszert érintő frissítésről és karbantartásról

2020.04.17   Tisztelt Felhasználók! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. április 24. (péntek) 18:00 óra és 2020. április 27. (hétfő) 00:00 óra között a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett elektronikus rendszer (a továbbiakban: Rendszer) frissítését és karbantartását végezzük, melynek következtében a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ oldal a megjelölt időtartam alatt nem lesz elérhető . A frissítés során a Rendszerben eszközölt legfontosabb...

Tájékoztatás a DKÜ által működtetett elektronikus rendszerben önként csatlakozó szervezetek DKÜ Portálra történő kötelező regisztrációjáról

2020.04.17   Tisztelt Önként Csatlakozó Szervezet!   Felhívjuk a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ weboldalon működtetett elektronikus rendszerben (a továbbiakban: Rendszer) önként csatlakozó, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII....

Tájékoztatás a DKÜ Portálon megadott törzsadatok felülvizsgálatáról

2020.04.24 Tisztelt Felhasználók!   Felhívjuk a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) által a https://portal.dkuzrt.hu/DKU weboldalon működtetett Portál (a továbbiakban: DKÜ Portál) felhasználóinak figyelmét, hogy az informatikai beszerzési igények gördülékeny kielégítése érdekében a regisztráció során megadott törzsadataikat – különös tekintettel a pénzügyi törzsadataikra – szíveskedjenek mihamarabb áttekinteni, frissíteni és a hibás adatokat...

Tájékoztatás a DKÜ által működtetett elektronikus rendszert (DKR) érintő újításokról

2020.04.30 Tisztelt Felhasználók! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. kiemelt figyelmet fordít az általa nyújtott szolgáltatások bővítésére. Folyamatosan fejlesztjük rendszereinket annak érdekében, hogy azok kezelését egyszerűbbé és felhasználóbarátabbá tegyük. Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ címen elérhető, a DKÜ által működtetett elektronikus rendszer (a továbbiakban: DKR) frissítése sikeresen megtörtént , melynek eredményeképpen ...

Tájékoztatás jogutódlásról

2019.11.02 Tisztelt Érdeklődő! A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KEF rendelet), valamint a 301/2018 (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 2019. október 31-i és november 1-jei módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ) jogutódként átvette a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) informatikai beszerzési feladatokhoz kapcsolódó  hatályos  központosított közbeszerzési...

Tájékoztatás az önkéntes csatlakozás megváltozott szabályairól

2020.02.27   Tisztelt Érintett Szervezet! Tisztelt Érdeklődő Szervezet! 2020. február 1-jétől megváltoztak a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) önkéntes csatlakozást lehetővé tévő szabályai. A korábbi szabályok alapján a Korm....

Hatályos Keretmegállapodások Hatályos Keretmegállapodások

Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság  (a továbbiakban: DKÜ) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 5. § (1) bekezdésében a kormányzati informatikai beszerzési feladatok ellátásával kapcsolatos központosított közbeszerzések tekintetében ajánlatkérésre feljogosított szervezet.

A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére a  DKÜ által lefolytatott keretmegállapodás megkötésére irányuló központosított közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött  hatályos keretmegállapodások, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) által megkötött, és a DKÜ által jogutódként átvett hatályos keretmegállapodások az alábbi oldalon érhetőek el:

Keretmegállapodások

Segíthetünk?

Hiba!
Letöltés
Excel letöltése folyamatban. Ez a találati lista méretétől függően több percet is igénybe vehet.

A gyakran ismételt kérdésekre a következő elérhetőségen kaphatnak választ.

Az alábbi szövegmezőben tudja jelezni a DKR működésével kapcsolatos technikai problémákat, kérdéseket.

Keretmegállapodással kapcsolatos tájékoztatók Keretmegállapodással kapcsolatos tájékoztatók

7/2020. számú felhívás szerinti önkéntes csatlakozás lehetőségének lezárása

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozásról szóló 7/2020. számú felhívásban rögzített önkéntes csatlakozás lehetőségét az alábbi keretmegállapodás(ok) esetében jelen tájékoztatás...

Tájékoztatás a „Meglévő SAP licencek bővítése (SLIC20)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önkéntesen csatlakozó szervezetek részére „Meglévő SAP licencek bővítése (SLIC20)” tárgyban 2021. február 10. napján keretmegállapodást kötött . A keretmegállapodás azonosítója: DKM01SLIC20 Felhívjuk a...

Tájékoztatás a szoftverlicenc-gazdálkodási díjakkal kapcsolatban

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a...

1/2021. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozásra

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) az alábbi keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozást teszi lehetővé: IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (ITBT); Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése (HNET). Az önkéntes csatlakozást a DKÜ Portál (a továbbiakban: Portál; ...

7/2020. számú felhívás szerinti önkéntes csatlakozás lehetőségének újra megnyitása

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásról szóló 7/2020. számú felhívásban rögzített alábbi keretmegállapodás(ok) esetében az önkéntes csatlakozás lehetőségét újra megnyitotta: ...

8/2020. számú felhívás szerinti önkéntes csatlakozás lehetőségének újra megnyitása

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásról szóló 8/2020. számú felhívásban rögzített alábbi keretmegállapodás(ok) esetében az önkéntes csatlakozás lehetőségét újra megnyitotta: A...

10/2020. számú felhívás szerinti önkéntes csatlakozás lehetőségének újra megnyitása

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásról szóló 10/2020. számú felhívásban rögzített alábbi keretmegállapodás(ok) esetében az önkéntes csatlakozás lehetőségét újra megnyitotta: ...

Tájékoztatás a KM01KGSM16 azonosítójú keretmegállapodás, valamint az annak alapján megkötött egyedi szerződések megszűnéséről

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a KM01KGSM16 azonosítójú keretmegállapodás, valamint az annak alapján megkötött egyedi szerződések 2021. február 5. napját követően megszűnnek , így 2021. február 6. napjától mobiltávközlési szolgáltatást igénybe venni kizárólag a 2020. december 10. napján megkötött DKM01MSZOLG20 azonosítójú keretmegállapodás...

Tájékoztatás a keretmegállapodásokhoz, illetve keretmegállapodás módosításokhoz kapcsolódó ellenőrzési tanúsítványokról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodások és keretmegállapodás módosítások vonatkozásában a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések...

Tájékoztatás a DKM01MTEL19 azonosító számú keretmegállapodás felmondásáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a „Mobiltelefonok beszerzése” tárgyú, DKM01MTEL19 azonosító számú keretmegállapodást 2021. január 18-án valamennyi, a keretmegállapodásban részes szállítóval szemben felmondta. A hivatkozott keretmegállapodásban foglaltak szerint jelen...

9/2020. számú felhívás szerinti önkéntes csatlakozás lehetőségének újra megnyitása

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásról szóló 9/2020. számú felhívás szerinti önkéntes csatlakozás lehetőségét újra megnyitotta . A csatlakozás módosított határideje: 2021....

Tájékoztatás a KM01FMNY18 azonosítójú keretmegállapodás keretösszegének módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek!   A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.  (a továbbiakban: DKÜ Zrt.)  ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” 1. rész „Homogén Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok” tárgyú, KM01FMNY18 azonosítójú keretmegállapodás keretösszege az...

10/2020. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozásra

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) az alábbi keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozást teszi lehetővé: Iratkezelési licencek és kapcsolódó szolgáltatások (IKSZ). Az önkéntes csatlakozást a DKÜ Portál (a továbbiakban: Portál; https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/ ) felületén van lehetőség megtenni az alábbiak szerint: A...

9/2020. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozásra

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) az alábbi keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozást teszi lehetővé: Nyomógombos, Android, valamint víz, por és ütésálló készülékek beszerzése (DKM01MTEL20); iOS-t gyárilag futtatni képes telefonok beszerzése (DKM02MTEL20). Az önkéntes csatlakozást a DKÜ Portál (a továbbiakban: Portál; ...

Tájékoztatás a DKM01MSZOLG20 azonosítójú keretmegállapodás megkötéséről és az egyes egyedi szerződésekkel kapcsolatos igénybejelentés szükségességéről

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére „ Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése” tárgyban 2020. december 10. napján keretmegállapodást kötött . A keretmegállapodás...

Tájékoztatás a DKM01SZGRK20 és a DKM02SZGRK20 azonosító számú keretmegállapodások kapcsán a szállítási határidővel kapcsolatos nehézségekről

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a DKM01SZGRK20 és a DKM02SZGRK20 azonosító számú keretmegállapodások tekintetében a keretmegállapodásokat kötött több ajánlattevő részéről is olyan tartalmú, a keretmegállapodás szerinti termékek gyártóitól (HP, Dell, Lenovo) származó nyilatkozatok kerültek benyújtásra a Beszerző felé, melyekben az adott gyártó arról...

Tájékoztatás a DKM01SZGRK20 és a DKM02SZGRK20 azonosító számú keretmegállapodások kapcsán a szállítási határidő értelmezéséről

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a DKM01SZGRK20 és a DKM02SZGRK20 azonosító számú keretmegállapodások tekintetében az egyes ajánlattevői/szállítói árlistákban a „Szállítási határidő (nap)” oszlopban „0” érték szerepel minden termék/kapcsolódó szolgáltatás esetén. A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt., mint a keretmegállapodás szerinti Beszerző...

Tájékoztatás egyes keretmegállapodások keretösszegének és időtartamának módosításáról

  Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.  (a továbbiakban: DKÜ Zrt.)  ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a(z) „Microsoft szoftver licencek I. (LSP)”  tárgyú,  KM01MSLIC18  azonosító számú keretmegállapodás 2020. november 2. napjáig tartó, 30 hónapos időtartamát 6 hónappal meghosszabbítja, így az 2021....

8/2020. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozásra

  A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) az alábbi keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozást teszi lehetővé: A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek, valamint önként csatlakozó intézmények részére fénymásoló és nyomatelőállító berendezések adásvétele, tartós bérlete, lízingje és teljes üzemeltetési...

7/2020. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozásra

  A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) az alábbi keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozást teszi lehetővé: Homogén szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (SRVT01); Inhomogén szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (SRVT02). Az önkéntes csatlakozást a DKÜ...

Tájékoztatás a „Meglévő Micro Focus licencek bővítése (MLIC20)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

  Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére „Meglévő Micro Focus licencek bővítése (MLIC20)” tárgyban 2020. október 27. napján keretmegállapodást kötött . A keretmegállapodás azonosítója: DKM01MLIC20 ...

Tájékoztatás a „Meglévő Oracle licencek bővítése (OLIC20)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére „Meglévő Oracle licencek bővítése (OLIC20)” tárgyban 2020. október 26. napján keretmegállapodást kötött . A keretmegállapodás azonosítója: DKM01OLIC20 - „Meglévő...

Tájékoztatás a „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86)„ tárgyú, KM01SRVT17 azonosító számú és a „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (nem x86)” tárgyú, KM02SRVT17 azonosító számú keretmegállapodások módosításáról.

Tisztelt Érintett Szervezetek!   Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt. ) - mint beszerző - KM01SRVT17 azonosító számú, „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86)” tárgyú és a KM02SRVT17 azonosító számú, „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése...

Tájékoztatás keretmegállapodás módosítások alapján az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásáról

Tisztelt Érintett Szervezetek!   A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket az alábbi, már módosított „ VMware virtulaizációs szoftverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú, KM01VMWARE17 azonosító számú; „IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások...

Előzetes tájékoztatás keretmegállapodások időbeli hatályának hosszabbításáról, illetőleg keretösszegének megemeléséről

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton előzetesen tájékoztatja Önöket, hogy a(z) „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86)” tárgyú, KM01SRVT17 azonosító számú; „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (nem x86)” tárgyú, ...

Tájékoztatás a KM01SZGRK17 és a KM02SZGRK17 azonosító számú keretmegállapodások passzív időszakával kapcsolatosan

  Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a KM01SZGRK17 és a KM02SZGRK17 azonosító számú keretmegállapodások tekintetében az aktív időszak utolsó napja 2020. október 12. Mindkét keretmegállapodás tekintetében 2020. október 13. napjától a passzív időszak vette kezdetét. A passzív időszak alatt új egyedi szerződés megkötése már nem lehetséges ...

FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!! 5/2020. számú felhívás keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozásra

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásról szóló 5/2020. számú felhívása csatlakozási határidejét meghosszabbítja . A csatlakozás második alkalommal módosított határideje:...

Tájékoztatás a „Meglévő SAS szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint terméktámogatási szolgáltatások biztosítása” tárgyú, DKM01SAS20 azonosító számú keretmegállapodáshoz kapcsolódó utólagos ellenőrzésről készült KFF -jelentésről

  Tisztelt Érintett Szervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a „Meglévő SAS szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint terméktámogatási szolgáltatások biztosítása” tárgyú, DKM01SAS20 azonosító számú keretmegállapodáshoz kapcsolódóan elkészült a támogató tartalmú utólagos ellenőrzésről szóló KFF -jelentés. A jelentést a DKM01SAS20 azonosítójú...

5/2020. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásra

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. az alábbi keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozást teszi lehetővé: A 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő SAP szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és gyártói - vagy azzal egyenértékű - terméktámogatási szolgáltatások (SPSUP20); A 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet...

Tájékoztatás a „VMware virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú, KM01VMWARE17 azonosító számú keretmegállapodás 2. számú módosításáról

  Tisztelt Érintett Szervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt. ) - mint Beszerző -, a KM01VMWARE17 azonosító számú, „ VMware virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú keretmegállapodást a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára való hivatkozással módosította, annak...

Tájékoztatás a „Meglévő SAS szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint terméktámogatási szolgáltatások biztosítása” tárgyú, DKM01SAS20 azonosító számú keretmegállapodáshoz kapcsolódó utólagos ellenőrzésről készült KFF -jelentésről

  Tisztelt Érintett Szervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a „Meglévő SAS szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint terméktámogatási szolgáltatások biztosítása” tárgyú, DKM01SAS20 azonosító számú keretmegállapodáshoz kapcsolódóan elkészült a támogató tartalmú utólagos ellenőrzésről készült KFF -jelentés. A jelentést a DKM01SAS20 azonosítójú...

Tájékoztatás a „Közigazgatási informatikai rendszere tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások ellátása” tárgyú, KM01ITSZ16 azonosító keretmegállapodás 4. számú módosításáról.

Tisztelt Érintett Szervezetek!   Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt. ) - mint beszerző - KM01ITSZ16 azonosító számú, „ Közigazgatási informatikai rendszere tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások ellátása tárgyú keretmegállapodást a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára való...

Tájékoztatás a „Szoftverfejlesztési tanácsadás - Microsoft .NET és BI alapú” tárgyú, KM01SWF17 azonosító számú és a „Szoftverfejlesztési tanácsadás - Java alapú tárgyú, KM02SWF17 azonosító számú keretmegállapodások 3. számú módosításáról.

Tisztelt Érintett Szervezetek!   Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt. ) - mint beszerző - KM01SWF17 azonosító számú, „Szoftverfejlesztési tanácsadás - Microsoft .NET és BI alapú” tárgyú és a KM02SWF17 azonosító számú, „Szoftverfejlesztési tanácsadás - Java alapú” tárgyú keretmegállapodásokat a Kbt. 141. § (4)...

6/2020. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozásra

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. az alábbi keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozást teszi lehetővé: Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése (MSZOLG) Az önkéntes csatlakozást a DKÜ Portál (a továbbiakban: Portál; https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/ ) felületén van lehetőség megtenni az alábbiak szerint: A csatlakozáshoz szükséges a Portálon történő...

Tájékoztatás a „Kliens oldali IT eszközök beszerzése (SZGR)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásokról

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére „Homogén” kliens oldali IT eszközök beszerzése valamint „Általános” kliens oldali IT eszközök beszerzése tárgyban 2020. október 5. napján keretmegállapodásokat...

FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!! 5/2020. számú felhívás keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozásra

    FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!! 5/2020. számú felhívás keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozásra   Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásról szóló ...

FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!! 5/2020. számú felhívás keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozásra

FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!! 5/2020. számú felhívás keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozásra   Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásról szóló 5/2020. számú...

Tájékoztatás a „Kliens oldali IT eszközök beszerzése (SZGR)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárásról

  Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a „Kliens oldali IT eszközök beszerzése (SZGR)” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Része szerinti nyílt központosított közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálatának lezárásaként az írásbeli összegezést megküldte. A közbeszerzési eljárás...

Tájékoztatás a „Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú, KM01NET18 azonosító számú keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) 2. számú módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek!   Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt. ) - mint beszerző - KM01NET18 azonosító számú, „Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú keretmegállapodást a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára való hivatkozással módosította, annak keretösszegét...

Tájékoztatás a „Meglévő Oracle szoftverlicencekhez kapcsolódó gyártói – vagy azzal egyenértékű – terméktámogatási szolgáltatások.” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére „Meglévő Oracle szoftverlicencekhez kapcsolódó gyártói – vagy azzal egyenértékű – terméktámogatási szolgáltatások.” tárgyban 2020. július 29. napján keretmegállapodást...

Előzetes tájékoztatás a „Meglévő Oracle szofverlicencekhez kapcsolódó gyártói – vagy azzal egyenértékű – terméktámogatási szolgáltatások” tárgyú, DKM01OSUP20 azonosító számú keretmegállapodás tervezett megkötéséről

  Tisztelt Érintett Szervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII.27.) Korm. rendelet hatálya alá...

Tájékoztatás a „Megjelenítő eszközök beszerzése (MESZ)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásokról

  Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére „Projektorok” valamint „Interaktív táblák és megjelenítők” tárgyban 2020. július 23. napján keretmegállapodásokat kötött . A keretmegállapodások...

4/2020. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásra

  A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. az alábbi keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozást teszi lehetővé: Európai uniós forrásból, zárt forrású technológiákon megvalósuló alkalmazásfejlesztési szolgáltatások (01SWFE20); Európai uniós forrásból, nyílt forrású technológiákon megvalósuló alkalmazásfejlesztési szolgáltatások (02SWFE20); Zárt forrású...

Tájékoztatás az „Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyú, KM0201-20SZGRK azonosító számú keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) aktív időszakának hosszabbításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.), mint Beszerző ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érintett Szervezeteket, hogy a fenti Keretmegállapodás IV.6. pontja alapján annak aktív időszakát egyoldalú nyilatkozatával további 12 hónappal meghosszabbította. Az intézkedéssel a Keretmegállapodás alapján egyedi szerződés megkötésére és...

Tájékoztatás az Oracle, SAP, IBM, Novell, SAS szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, és új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése (rövid név: SLIC-2017; azonosító számok: KM01-05SLIC17, KM0201-05SLIC17, KM0301-05SLIC17, KM 0401-05SLIC17) tárgyú keretmegállapodások időbeli hatályának hosszabbításáról.

  Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Oracle, SAP, IBM, Novell szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, és új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése (rövid név: SLIC-2017; azonosító számok: KM01-05SLIC17, KM0201-05SLIC17, KM0301-05SLIC17, KM 0401-05SLIC17 ) tárgyú...

Tájékoztatás a „Közigazgatási informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások ellátása” tárgyú, KM01ITSZ16 azonosító számú keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) 3. számú módosításáról

  Tisztelt Érintett Szervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) - mint beszerző - a Keretmegállapodás módosítását kezdeményezte a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára való hivatkozással, annak aktív időszakát további 3 hónappal meghosszabbítva, passzív időszakát pedig 3 hónappal rövidítve, ezáltal a Keretmegállapodás...

Tájékoztatás a „Meglévő IBM szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és gyártói – vagy azzal egyenértékű- terméktámogatási szolgáltatások” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

  Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére „Meglévő IBM szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és gyártói - vagy azzal egyenértékű - terméktámogatási szolgáltatások” tárgyban 2020. június...

3/2020. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásra

  A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. az alábbi keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozást teszi lehetővé: Európai uniós forrásból megvalósuló informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása (ITSZE20); Informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó...

Tájékoztatás a „Mobiltelefonok beszerzése” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

  Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére „Mobiltelefonok beszerzése”   tárgyban 2020. május 27. napján keretmegállapodást kötött. A keretmegállapodás azonosítója: DKM01MTEL19 A...

Tájékoztatás „A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő SAS szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint kapcsolódó emelt szintű konzultációs és gyártói – vagy azzal egyenértékű – terméktámogatási szolgáltatások biztosítása” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

  Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére   „A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő SAS szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint...