Hatályos Keretmegállapodások Hatályos Keretmegállapodások

Felhívjuk a Tisztelt Látogatók figyelmét, hogy a hatályos keretmegállapodások részleteiről a Közbeszerzési adatok - Eljárások és Keretmegállapodások menüpont alatt tudnak tájékozódni.

Segítség a DKR működéséhez Segítség a DKR működéséhez

Amennyiben kérdése van, vagy hibát szeretne bejelenteni, kérjük, írjon e-mail-t az alábbi címre:

kmsupport@dkuzrt.hu

 

 

Hiba!
Letöltés
Excel letöltése folyamatban. Ez a találati lista méretétől függően több percet is igénybe vehet.
Portál statisztika
Összesen regisztrált felhasználó11943
Pillanatnyi aktív felhasználók száma76
Aktív intézményi felhasználó43
Aktív szállítói felhasználó33
Vendég0
Hatályos keretmegállapodások száma
Rendelhető termékek száma

Segítség a termékek kereséséhez Segítség a termékek kereséséhez

Általános keresés

Az általános keresőmező szó eleji karakterkeresést alkalmaz. A beírt karakterekre kereséskor azok a termékek kerülnek kilistázásra, amelyeknél bármely adattartományban található olyan szó, melynek az elejétől kezdve tartalmazza az adott karaktersort. Tehát pl. "phone" szóra keresve minden phone kezdetű szót tartalmazó termék megjelenítésre kerül, de az "iphone" termékek nem.

Keresés kiemelt adatok szerint

Bármely karakterösszetételre keresve a rendszer megjeleníti a találatlistában az összes olyan terméket, amelynek az adott kiemelt adatsora bárhol tartalmazza a keresett karaktersort (szó elején, közepén vagy végén).

Állami normatíva besoroló, termékategória

A 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás által meghatározott Állami normatíva besoroló szerinti 5 szintű termékkategória tetszés szerinti sorát kiválasztva (leszűrve) a kiválasztás megszüntetéséig a kereső többi része már csak az adott kategórián belül érvényesíti a keresést. A kategóriában a mélyebb szinteket a kategória neve előtti kis fekete háromszögre kattintva lehet megjeleníteni, míg a kiválasztás a kategória nevére kattintással lép életbe.

Kiemelt hírek Kiemelt hírek

Tájékoztatás keretmegállapodás módosítások alapján az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásáról

 

Tisztelt Érintett Szervezetek!

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket az alábbi, már módosított

 • VMware virtulaizációs szoftverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú, KM01VMWARE17 azonosító számú;
 • „IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” tárgyú, KM01ITBT17 azonosító számú;
 • „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86)” tárgyú, KM01SRVT17 azonosító számú;
 • „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (nem x86)” tárgyú, KM02SRVT17 azonosító számú;
 • „A 2014-2020. programozási időszak Európai Uniós finanszírozás keretében megvalósuló projektek megvalósításához kapcsolódó Közigazgatási Informatikai Rendszerekkel kapcsolatos szakértői vagy minőségbiztosítási szolgáltatások beszerzése 1. rész: Közigazgatási informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéshez kapcsolódó szakértői szolgáltatások ellátása” tárgyú, KM01ITSZ16 azonosító számú;
 • „A 2014-2020 programozási időszak Európai Uniós forrásból finanszírozott szoftverfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás” (rövid név: Szoftverfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás) 1. rész: Microsoft .Net keretrendszer és Microsoft Business Intelligence alapú fejlesztési tanácsadás” tárgyú, KM01SWF17 azonosító számú;
 • A 2014-2020 programozási időszak Európai Uniós forrásból finanszírozott szoftverfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás (rövid név: Szoftverfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás) 2. rész: Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alapú fejlesztői környezethez kapcsolódó vagy egyéb más nyílt forráskódú fejlesztési tanácsadás” tárgyú, KM02SWF17 azonosító számú;

valamint az alábbi, módosítás alatt lévő

 • „Microsoft szoftver licencek I. (LSP)” tárgyú, KM01MSLIC18 azonosító számú;
 • „Térinformatikai szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások” tárgyú, KM01GEOS18 azonosító számú

keretmegállapodások (a továbbiakban együtt: Keretmegállapodások) alapján az érintett szervezetek által megvalósítandó központosított közbeszerzési eljárások során az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásával kapcsolatban.

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 27/A. §-a alapján a DKÜ Zrt. működésével összefüggésben álló beszerzési eljárás, valamint az ezek eredményeképpen megkötött szerződések módosítása esetében a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) előírásait akként kell alkalmazni, hogy a közbeszerzési eljárásban, valamint a szerződésmódosítással összefüggésben kizárólag utólagos ellenőrzés szükséges. Az utólagos ellenőrzés lefolytatására vonatkozó eljárást és határidőt a Kr. 108. §-a határozza meg.

A DKÜ Zrt. a fentiek alapján a már létrejött keretmegállapodás módosításokról az ellenőrző szervet tájékoztatta annak érdekében, hogy azok alapján a támogatás felhasználásával történő beszerzések elszámolhatósága megvalósítható legyen.

A támogató tartalmú tanúsítvány kiállításig az érintett szervezet saját felelősségére és kockázatára lefolytathatja a közbeszerzési eljárást, azért a DKÜ Zrt. felelősséget nem vállal, figyelemmel arra, hogy a keretmegállapodás alapján megvalósított beszerzéssel, lefolytatott közbeszerzési eljárással, valamint az annak eredményként létrejött egyedi visszterhes szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos valamennyi jogosultság és valamennyi kötelezettség alanya az érintett szervezet.

Amennyiben a támogatás felhasználásával történő beszerzési eljárást a DKÜ Zrt. a Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját hatáskörben történő lefolytatásra az érintett szervezetnek visszaadta és az érintett szervezet a vonatkozó támogató tartalmú tanúsítvány kiadásáig beszerzési igényét nem a fent hivatkozott módosított keretmegállapodások valamelyikének alkalmazásával valósítja meg, úgy ezen eljárás - a Keretmegállapodások vonatkozásában -, nem minősül a Korm. rendelet 13. § (1b) bekezdése szerinti kötelezettség megsértésének.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

 

 

Előzetes tájékoztatás keretmegállapodások időbeli hatályának hosszabbításáról,

 illetőleg keretösszegének megemeléséről

 

Tisztelt Érintett Szervezetek!

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton előzetesen tájékoztatja Önöket, hogy a(z)

 • „Microsoft szoftver licencek I. (LSP)” tárgyú, KM01MSLIC18 azonosító számú

keretmegállapodás aktív időtartamát 6 hónappal meg kívánja hosszabbítani, illetve a keretösszegét meg kívánja emelni, valamint a

 • Térinformatikai szoftverek és kapcsolódó szolgáltatásoktárgyú, KM01GEOS18 azonosító számú keretmegállapodás (a továbbiakban együtt: Keretmegállapodások) keretösszegét meg kívánja emelni.

A tervezett változtatásokhoz szükséges módosító dokumentumok előkészítése folyamatban van.

Felhívjuk szíves figyelmüket egyúttal arra is, hogy amennyiben a DKÜ Zrt. a Keretmegállapodások tárgyában új keretmegállapodást köt, a hivatkozott – jelenleg hatályos – keretmegállapodás tekintetében passzív időszak veszi kezdetét. Ennek értelmében a hivatkozott keretmegállapodás alapján új egyedi szerződés megkötése már nem lesz lehetséges, kivéve ha az érintett szervezet az eljárását a DKR-ben (https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/) még a keretmegállapodás aktív időszakában megindította.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

 

 

 

 

FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!!

5/2020. számú felhívás keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozásra

 

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásról szóló 5/2020. számú felhívása csatlakozási határidejét meghosszabbítja.

A csatlakozás második alkalommal módosított határideje: 2020.11.02. nap 24 óra.

További információkért kérjük a https://dkuzrt.hu/ és a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ weboldalakat figyelemmel kísérni szíveskedjenek.

A változásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

 

5/2020. számú FELHÍVÁS

a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti

keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásra

 

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. az alábbi keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozást teszi lehetővé:

 1. A 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő SAP szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és gyártói - vagy azzal egyenértékű - terméktámogatási szolgáltatások (SPSUP20);
 2. A 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő Microfocus szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és gyártói - vagy azzal egyenértékű - terméktámogatási szolgáltatások (MFSUP20);
 3. A 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő Microsoft szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és gyártói - vagy azzal egyenértékű - terméktámogatási szolgáltatások (MSSUP20);
 4. A 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő Microsoft szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint kapcsolódó támogatási szolgáltatások teljesítése (MSEK20).

Az önkéntes csatlakozást a DKÜ Portál (a továbbiakban: Portál; https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/) felületén van lehetőség megtenni az alábbiak szerint:

 • A csatlakozáshoz szükséges a Portálon történő regisztráció.
 • A Portálra történő belépést követően az „Ügyintézés/Felhívás feliratkozás” ablakban találhatók az egyes keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásra vonatkozó felhívások.
 • A „Feliratkozás” mezőre kattintva lehet elvégezni az önkéntes csatlakozást, a tervezett összeg vagy darabszám megadásával.

A csatlakozás határideje: 2020.09.30. nap 24 óra.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Portálon történő regisztrációt csak egy alkalommal kell elvégezni, az önkéntes csatlakozást azonban minden megkötendő keretmegállapodás vonatkozásában, az annak megkötésére irányuló közbeszerzési eljáráshoz történő külön-külön megtett „feliratkozással” kell elvégezni, mivel az adott érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást veheti igénybe, melyhez már az annak megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Az egyes megkötendő keretmegállapodásokhoz történő utólagos csatlakozásra nincs mód.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés a) – ea) pont szerinti érintett szervezetek a DKÜ Zrt. minden hatályos keretmegállapodását (kivéve a kifejezetten adott érintett szervezetek számára kötött, egyedi keretmegállapodásokat) automatikusan jogosultak, egyben kötelesek is igénybe venni.

A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján lehetőség nyílt arra, hogy a DKÜ Zrt. felhívására egy adott keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés vonatkozásában, egy meghatározott beszerzési eljáráshoz csatlakozzon az egyébként a Korm. rendelet személyi hatálya alá nem tartozó és az 1. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján nem csatlakozott intézmény.

Az ilyen módon történő csatlakozással az adott intézmény úgy válik érintett szervezetté, hogy rá a Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek közül kizárólag az alábbiak vonatkoznak:

 • regisztráció a Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/);
 • a Portálon regisztrált adatokban bekövetkező változástól számított 5 munkanapon belül a megváltozott adatok rögzítése a Portálon;
 • közbeszerzési díj megfizetése a Korm. rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint.

Tájékoztatjuk, hogy az érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást vagy más keretjellegű szerződést veheti igénybe, melyhez már a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Az érdeklődő szervezetek az önkéntes csatlakozással kapcsolatos kérdéseiket az info@dkuzrt.hu címre küldhetik.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Hírek Hírek

Tájékoztatás keretmegállapodás módosítások alapján az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásáról

Tisztelt Érintett Szervezetek!   A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket az alábbi, már módosított „ VMware...

Előzetes tájékoztatás keretmegállapodások időbeli hatályának hosszabbításáról, illetőleg keretösszegének megemeléséről

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton előzetesen tájékoztatja Önöket, hogy a(z) „Szerverek és tárolók, valamint...

Tájékoztatás a KM01SZGRK17 és a KM02SZGRK17 azonosító számú keretmegállapodások passzív időszakával kapcsolatosan

  Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a KM01SZGRK17 és a KM02SZGRK17 azonosító számú keretmegállapodások tekintetében az aktív időszak utolsó napja...

FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!! 5/2020. számú felhívás keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozásra

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti...

Köszönetnyilvánítás a 2021. évi informatikai beszerzési és fejlesztési tervek feltöltéséért

  Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton is köszönjük minden érintett szervezetnek, hogy a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség...

Tájékoztatás a „Meglévő SAS szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint terméktámogatási szolgáltatások biztosítása” tárgyú, DKM01SAS20 azonosító számú keretmegállapodáshoz kapcsolódó utólagos ellenőrzésről készült KFF -jelentésről

  Tisztelt Érintett Szervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a „Meglévő SAS szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint terméktámogatási szolgáltatások biztosítása” ...

Tájékoztatás a „VMware virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú, KM01VMWARE17 azonosító számú keretmegállapodás 2. számú módosításáról

  Tisztelt Érintett Szervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt. ) - mint Beszerző -, a KM01VMWARE17 azonosító számú, ...

Tájékoztatás a „Közigazgatási informatikai rendszere tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások ellátása” tárgyú, KM01ITSZ16 azonosító keretmegállapodás 4. számú módosításáról.

Tisztelt Érintett Szervezetek!   Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt. ) - mint beszerző - KM01ITSZ16 azonosító számú, „ ...

Tájékoztatás a „Szoftverfejlesztési tanácsadás - Microsoft .NET és BI alapú” tárgyú, KM01SWF17 azonosító számú és a „Szoftverfejlesztési tanácsadás - Java alapú tárgyú, KM02SWF17 azonosító számú keretmegállapodások 3. számú módosításáról.

Tisztelt Érintett Szervezetek!   Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt. ) - mint beszerző - KM01SWF17 azonosító számú, ...

6/2020. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozásra

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. az alábbi keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozást teszi lehetővé: Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése (MSZOLG) Az önkéntes...

Tájékoztatás a „Kliens oldali IT eszközök beszerzése (SZGR)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásokról

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó...

FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!! 5/2020. számú felhívás keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozásra

    FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!! 5/2020. számú felhívás keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozásra   Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk...

Tájékoztatás a DKR-t érintő karbantartásról

Tisztelt Felhasználók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. október 3. (szombat) 08:00 óra és 2020. október 4. (vasárnap) 18:00 óra között a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által...

Tájékoztatás a „Kliens oldali IT eszközök beszerzése (SZGR)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárásról

  Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a „Kliens oldali IT eszközök beszerzése (SZGR)” tárgyú, a...

Tájékoztatás a „Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú, KM01NET18 azonosító számú keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) 2. számú módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek!   Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt. ) - mint beszerző - KM01NET18 azonosító számú, ...

5/2020. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásra

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. az alábbi keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozást teszi lehetővé: A 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó érintett...

Adatszolgáltatás kérése az informatikai központosított közbeszerzési keretmegállapodások alkalmazásával összefüggő egyes kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban

Tisztelt Érintett Szervezetek ! A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 104. § (3) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívásban a kormányzati...

Tájékoztatás a „Meglévő Oracle szoftverlicencekhez kapcsolódó gyártói – vagy azzal egyenértékű – terméktámogatási szolgáltatások.” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó...

Javaslatok a becsült érték megállapításához

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) a keretmegállapodásos eljárások második részének megvalósítása során a becsült érték...
1 - 20 / 62 tétel megjelenítése.