Hatályos Keretmegállapodások Hatályos Keretmegállapodások

Felhívjuk a Tisztelt Látogatók figyelmét, hogy a hatályos keretmegállapodások részleteiről a Közbeszerzési adatok - Eljárások és Keretmegállapodások menüpont alatt tudnak tájékozódni.

Segítség a DKÜ rendszerhez Segítség a DKÜ rendszerhez

Amennyiben kérdése van, vagy hibát szeretne bejelenteni, kérjük, írjon e-mail-t az alábbi címre:

kmsupport@dkuzrt.hu

 

 

Hiba!
Letöltés
Excel letöltése folyamatban. Ez a találati lista méretétől függően több percet is igénybe vehet.
Portál statisztika
Összesen regisztrált felhasználó11943
Pillanatnyi aktív felhasználók száma76
Aktív intézményi felhasználó43
Aktív szállítói felhasználó33
Vendég0
Hatályos keretmegállapodások száma
Rendelhető termékek száma

Segítség a termékek kereséséhez Segítség a termékek kereséséhez

Általános keresés

Az általános keresőmező szó eleji karakterkeresést alkalmaz. A beírt karakterekre kereséskor azok a termékek kerülnek kilistázásra, amelyeknél bármely adattartományban található olyan szó, melynek az elejétől kezdve tartalmazza az adott karaktersort. Tehát pl. "phone" szóra keresve minden phone kezdetű szót tartalmazó termék megjelenítésre kerül, de az "iphone" termékek nem.

Keresés kiemelt adatok szerint

Bármely karakterösszetételre keresve a rendszer megjeleníti a találatlistában az összes olyan terméket, amelynek az adott kiemelt adatsora bárhol tartalmazza a keresett karaktersort (szó elején, közepén vagy végén).

Állami normatíva besoroló, termékategória

A 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás által meghatározott Állami normatíva besoroló szerinti 5 szintű termékkategória tetszés szerinti sorát kiválasztva (leszűrve) a kiválasztás megszüntetéséig a kereső többi része már csak az adott kategórián belül érvényesíti a keresést. A kategóriában a mélyebb szinteket a kategória neve előtti kis fekete háromszögre kattintva lehet megjeleníteni, míg a kiválasztás a kategória nevére kattintással lép életbe.

Kiemelt hírek Kiemelt hírek

 

Tisztelt Felhasználók!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.) szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésében rögzített feljogosításra tekintettel a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) egyoldalúan módosítja az alábbi keretmegállapodásokat:

 

  1. KM01SZGRK17 azonosító számú, „Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyú keretmegállapodás;
  2. KM01KGSM16 azonosító számú, „Kormányzati hangalapú csomagok” tárgyú keretmegállapodás;
  3. KM01SRVT17 azonosító számú, „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86)” tárgyú keretmegállapodás;
  4. KM01FMNY18 azonosító számú, „Homogén Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok” tárgyú keretmegállapodás.

 

A keretmegállapodások módosításait, valamint az abban foglaltakkal kapcsolatos esetleges további tájékoztatást az adott keretmegállapodás adatlapján teszi elérhetővé a DKÜ Zrt.

 

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

 

Tisztelt Felhasználók!

 

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Felhasználókat, hogy a KM01KGSM16 azonosító számú, „Kormányzati hangalapú csomagok” tárgyú keretmegállapodás tekintetében a korábban önként csatlakozással szerződött – és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá nem tartozó – szervezetek számára a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.), a kihirdetetett veszélyhelyzetre tekintettel biztosítja a keretmegállapodás időtartamára, azaz legkésőbb 2021. február 5. napjáig tartó új előfizetői szerződés megkötésének lehetőségét.

 

Ezen szervezetek beszerzési igényeiket a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pontja szerinti önkéntes csatlakozás keretei között valósíthatják meg azzal, hogy jelen keretmegállapodás tekintetében a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés eb) alpontja szerinti csatlakozási lehetőség is biztosított. Az előbbiek szerinti önkéntes csatlakozással érintett szervezetnek a Korm. rendelet számára irányadó rendelkezései betartásával kell eljárnia.

 

Az önkéntes csatlakozás típusaival és rendjével kapcsolatosan bővebb tájékoztatást a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ oldalon elérhető Rendszer kezdőlapján 2020. február 27. napján megjelent, „Tájékoztatás az önkéntes csatlakozás megváltozott szabályairól” című hírben találnak.

 

Fokozottan felhívjuk az önkéntes csatlakozással érintett szervezetek figyelmét, hogy a Korm. rendelet 1. § (2c) bekezdése értelmében „az önkéntes csatlakozásra a DKÜ engedélyével akkor van lehetőség, ha az nem veszélyezteti az (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti szervezetek e rendelet szerinti központosított beszerzési tevékenységen keresztül történő ellátását. Ennek érdekében a DKÜ az (1) bekezdés e) pontja szerinti szervezet önkéntes csatlakozását megtagadhatja vagy feltételhez kötheti.”.

 

Tisztelettel:

 

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Hírek Hírek

Tájékoztatás a KM02KGSM16 azonosító számú keretmegállapodás lezárásáról

2020.05.08 Tisztelt Érintett Szervezetek!   Tájékoztatjuk Önöket, hogy a „Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése 2016” tárgyú központosított közbeszerzési eljárás...

Tájékoztatás a KM02MSLIC18 azonosító számú keretmegállapodás lezárásáról

2020.05.07   Tisztelt Érintett Szervezetek!   Tájékoztatjuk Önöket, hogy a „Microsoft szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje,...

A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs beszerzésekkel kapcsolatos eljárásrendjéről szóló tájékoztatás

2020.05.06 Tisztelt Felhasználó!   Felhívjuk figyelmét az Állami Egészségügyi Ellátó Központ weboldalán található, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést...

Tájékoztatás a DKÜ által működtetett elektronikus rendszert (DKR) érintő újításokról

2020.04.30 Tisztelt Felhasználók! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. kiemelt figyelmet fordít az általa nyújtott szolgáltatások bővítésére. Folyamatosan fejlesztjük rendszereinket...

Tájékoztatás a KM02ITSZ16 azonosító számú keretmegállapodás lezárásáról

2020.04.29   Tisztelt Érintett Szervezetek!   Tájékoztatjuk Önöket, hogy „A 2014-2020. programozási időszak Európai Uniós finanszírozás keretében megvalósuló projektek...

Tájékoztatás a DKÜ Portálon megadott törzsadatok felülvizsgálatáról

2020.04.24 Tisztelt Felhasználók!   Felhívjuk a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) által a https://portal.dkuzrt.hu/DKU weboldalon működtetett...

Tájékoztatás a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett elektronikus rendszert érintő frissítésről és karbantartásról

2020.04.17   Tisztelt Felhasználók! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. április 24. (péntek) 18:00 óra és 2020. április 27. (hétfő) 00:00 óra között a Digitális Kormányzati...

Tájékoztatás a DKÜ által működtetett elektronikus rendszerben önként csatlakozó szervezetek DKÜ Portálra történő kötelező regisztrációjáról

2020.04.17   Tisztelt Önként Csatlakozó Szervezet!   Felhívjuk a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ weboldalon működtetett...

Kiegészítő tájékoztatás a KM01KGSM16 azonosító számú keretmegállapodással kapcsolatosan

2020.04.17   Kiegészítő tájékoztatás a KM01KGSM16 azonosító számú keretmegállapodással kapcsolatosan Tisztelt Felhasználók! Amint azt korábbi tájékoztatásunkban jeleztük, a...

2/2020. számú Felhívás keretmegállapodáshoz történő önként csatlakozásra

2020.04.15   2/2020. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének eb) pontja szerinti keretmegállapodáshoz történő önként csatlakozásra  ...

Tájékoztatás a DKÜ rendelet alkalmazásáról

2020.04.14   Tisztelt Érintett Szervezet! Ezúton tájékoztatjuk, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve...

Tájékoztató a KM01MSLIC18 azonosító számú, „Microsoft szoftver licencek I. (LSP)” tárgyú keretmegállapodással kapcsolatosan

2020.04.08   Tisztelt Felhasználók!   Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a KM01MSLIC18 azonosító számú, „Microsoft szoftver licencek I. (LSP)” tárgyú keretmegállapodást (a...

Tájékoztató a KM01KGSM16 azonosító számú keretmegállapodással kapcsolatosan

2020.04.06   Tisztelt Felhasználók!   Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Felhasználókat, hogy a KM01KGSM16 azonosító számú, „Kormányzati hangalapú csomagok” tárgyú...

FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!! Felhívás keretmegállapodáshoz történő önként csatlakozásra

2020.03.30   FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!! Felhívás keretmegállapodáshoz történő önként csatlakozásra   Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a...

Tájékoztatás keretmegállapodások módosításáról

2020.03.26 Tisztelt Felhasználók!   Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, az élet- és...

FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!! -Tájékoztatás a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett elektronikus rendszert érintő frissítésről és karbantartásról

2020.03.11   FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!! Tisztelt Felhasználók! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi hírben közöltek egy későbbi időpontban kerülnek megvalósításra. További...

Tájékoztatás jogutódlásról

2019.11.02 Tisztelt Érdeklődő! A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KEF rendelet), valamint a 301/2018 (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 2019. október...

Felhívás keretmegállapodáshoz történő önként csatlakozásra

2020.02.27   1/2020. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének eb) pontja szerinti keretmegállapodáshoz történő önként csatlakozásra   ...

Tájékoztatás az önkéntes csatlakozás megváltozott szabályairól

2020.02.27   Tisztelt Érintett Szervezet! Tisztelt Érdeklődő Szervezet! 2020. február 1-jétől megváltoztak a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális...

Tájékoztató a KM01KGSM16 számú, „Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése 2016” tárgyú keretmegállapodás alapján kötött egyedi előfizetői szerződések (szolgáltatási szerződések) 2020. május 6. napján történő lejártával kapcsolatos feladatokról

2020.02.05   Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat, hogy a KM01KGSM16 számú keretmegállapodás alapján megkötött szolgáltatási szerződések a keretmegállapodás aláírásától...
— 20 Tételek oldalanként
1 - 20 / 30 tétel megjelenítése.