Hatályos Keretmegállapodások Hatályos Keretmegállapodások

Felhívjuk a Tisztelt Látogatók figyelmét, hogy a hatályos keretmegállapodások részleteiről a Közbeszerzési adatok - Eljárások és Keretmegállapodások menüpont alatt tudnak tájékozódni.

Segítség a DKÜ rendszerhez Segítség a DKÜ rendszerhez

Amennyiben kérdése van, vagy hibát szeretne bejelenteni, kérjük, írjon e-mail-t az alábbi címre:

kmsupport@dkuzrt.hu

 

 

Hiba!
Letöltés
Excel letöltése folyamatban. Ez a találati lista méretétől függően több percet is igénybe vehet.
Portál statisztika
Összesen regisztrált felhasználó11943
Pillanatnyi aktív felhasználók száma76
Aktív intézményi felhasználó43
Aktív szállítói felhasználó33
Vendég0
Hatályos keretmegállapodások száma
Rendelhető termékek száma

Segítség a termékek kereséséhez Segítség a termékek kereséséhez

Általános keresés

Az általános keresőmező szó eleji karakterkeresést alkalmaz. A beírt karakterekre kereséskor azok a termékek kerülnek kilistázásra, amelyeknél bármely adattartományban található olyan szó, melynek az elejétől kezdve tartalmazza az adott karaktersort. Tehát pl. "phone" szóra keresve minden phone kezdetű szót tartalmazó termék megjelenítésre kerül, de az "iphone" termékek nem.

Keresés kiemelt adatok szerint

Bármely karakterösszetételre keresve a rendszer megjeleníti a találatlistában az összes olyan terméket, amelynek az adott kiemelt adatsora bárhol tartalmazza a keresett karaktersort (szó elején, közepén vagy végén).

Állami normatíva besoroló, termékategória

A 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás által meghatározott Állami normatíva besoroló szerinti 5 szintű termékkategória tetszés szerinti sorát kiválasztva (leszűrve) a kiválasztás megszüntetéséig a kereső többi része már csak az adott kategórián belül érvényesíti a keresést. A kategóriában a mélyebb szinteket a kategória neve előtti kis fekete háromszögre kattintva lehet megjeleníteni, míg a kiválasztás a kategória nevére kattintással lép életbe.

Kiemelt hírek Kiemelt hírek

 

Tisztelt Felhasználók!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.) szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésében rögzített feljogosításra tekintettel a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) egyoldalúan módosítja az alábbi keretmegállapodásokat:

 

  1. KM01SZGRK17 azonosító számú, „Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyú keretmegállapodás;
  2. KM01KGSM16 azonosító számú, „Kormányzati hangalapú csomagok” tárgyú keretmegállapodás;
  3. KM01SRVT17 azonosító számú, „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86)” tárgyú keretmegállapodás;
  4. KM01FMNY18 azonosító számú, „Homogén Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok” tárgyú keretmegállapodás.

 

A keretmegállapodások módosításait, valamint az abban foglaltakkal kapcsolatos esetleges további tájékoztatást az adott keretmegállapodás adatlapján teszi elérhetővé a DKÜ Zrt.

 

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

 

Tisztelt Felhasználók!

 

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Felhasználókat, hogy a KM01KGSM16 azonosító számú, „Kormányzati hangalapú csomagok” tárgyú keretmegállapodás tekintetében a korábban önként csatlakozással szerződött – és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá nem tartozó – szervezetek számára a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.), a kihirdetetett veszélyhelyzetre tekintettel biztosítja a keretmegállapodás időtartamára, azaz legkésőbb 2021. február 5. napjáig tartó új előfizetői szerződés megkötésének lehetőségét.

 

Ezen szervezetek beszerzési igényeiket a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pontja szerinti önkéntes csatlakozás keretei között valósíthatják meg azzal, hogy jelen keretmegállapodás tekintetében a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés eb) alpontja szerinti csatlakozási lehetőség is biztosított. Az előbbiek szerinti önkéntes csatlakozással érintett szervezetnek a Korm. rendelet számára irányadó rendelkezései betartásával kell eljárnia.

 

Az önkéntes csatlakozás típusaival és rendjével kapcsolatosan bővebb tájékoztatást a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ oldalon elérhető Rendszer kezdőlapján 2020. február 27. napján megjelent, „Tájékoztatás az önkéntes csatlakozás megváltozott szabályairól” című hírben találnak.

 

Fokozottan felhívjuk az önkéntes csatlakozással érintett szervezetek figyelmét, hogy a Korm. rendelet 1. § (2c) bekezdése értelmében „az önkéntes csatlakozásra a DKÜ engedélyével akkor van lehetőség, ha az nem veszélyezteti az (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti szervezetek e rendelet szerinti központosított beszerzési tevékenységen keresztül történő ellátását. Ennek érdekében a DKÜ az (1) bekezdés e) pontja szerinti szervezet önkéntes csatlakozását megtagadhatja vagy feltételhez kötheti.”.

 

Tisztelettel:

 

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Hírek Hírek

Vissza

Tájékoztatás az önkéntes csatlakozás megváltozott szabályairól

2020.02.27
 

Tisztelt Érintett Szervezet!

Tisztelt Érdeklődő Szervezet!

2020. február 1-jétől megváltoztak a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) önkéntes csatlakozást lehetővé tévő szabályai.

A korábbi szabályok alapján a Korm. rendelet szerinti érintett szervezeti körhöz csak akként lehetett csatlakozni, hogy az önként csatlakozó intézményekre a Korm. rendelet szerinti minden kötelezettség vonatkozott.

Az új szabályozás alapján két módja van az önkéntes csatlakozásnak:

I.  a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének ea) pontja alapján továbbra is lehetséges a DKÜ Zrt. által működtetett központosított közbeszerzési rendszerhez akként csatlakozni, hogy a csatlakozást követően a csatlakozott intézményt minden, a Korm. rendelet szerinti kötelezettség (pl.: éves informatikai beszerzési és fejlesztési tervek benyújtása, informatikai beszerzési igények jóváhagyási folyamata, éves beszámolók benyújtása, stb.) terheli és minden, a Korm. rendelet szerinti jog (pl.: a DKÜ Zrt. által kötött összes keretmegállapodás használata) megilleti.

II. a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének eb) pontja alapján lehetőség nyílt arra, hogy a DKÜ Zrt. felhívására egy adott keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés (a továbbiakban: keretmegállapodás) vonatkozásában, egy meghatározott beszerzési eljáráshoz csatlakozzon az egyébként a Korm. rendelet személyi hatálya alá nem tartozó és az 1. § (2) bekezdés ea) pontja alapján nem csatlakozott intézmény.

Az ilyen módon történő csatlakozással az adott intézmény úgy válik érintett szervezetté, hogy rá a Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek közül kizárólag az alábbiak vonatkoznak:

  • regisztráció a Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/);
  • a Portálon regisztrált adatokban bekövetkező változástól számított 5 munkanapon belül a megváltozott adatok rögzítése a Portálon;
  • közbeszerzési díj megfizetése a Korm. rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint.

E szervezetek arra szereznek jogosultságot, hogy az adott beszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő keretmegállapodást igénybe vegyék, abból a DKÜ Zrt. által üzemeltetett, a http://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ címen elérhető elektronikus rendszer (a továbbiakban: Rendszer) használatával második körös közbeszerzési eljárás (közvetlen megrendelés vagy verseny újranyitás) keretében beszerzést folytassanak le.

Az ilyen módon történő önkéntes csatlakozás csupán lehetőséget nyújt az adott keretmegállapodás használatára, kötelezettséget arra nem teremt, az érintett szervezet tehát saját döntésének megfelelően, adott beszerzési igényének kielégítésére használhatja a keretmegállapodást, de más úton is megvalósíthatja a beszerzést, ehhez külön bejelentésre, vagy engedélykérésre nincsen szükség.

Az Európai Unió irányelvei megkövetelik, hogy a közbeszerzési eljárás ajánlatkérője, illetve a kapcsolódó ajánlatkérői kör a közbeszerzési eljárás megindításakor meghatározásra kerüljön. Az európai uniós források felhasználásához ezen követelmény betartása szükséges, ezért a DKÜ Zrt. keretmegállapodás megkötésére irányuló központosított közbeszerzési eljárásai megindítását megelőzően felhívást tesz közzé az önként csatlakozás lehetőségéről az alábbi módokon:

  • a DKÜ Zrt. honlapján (https://dkuzrt.hu/) közzétett felhívásban;
  • a Rendszer nyitóoldalán közzétett felhívásban.

A felhívások minden esetben tartalmazzák a csatlakozás módjára és határidejére, valamint a megkötendő keretmegállapodás tárgyára vonatkozó fő információkat, illetve azt, hogy az érdeklődő intézmények hova fordulhatnak a felmerülő kérdéseikkel.

A Portálon történő regisztrációt tehát csak egy alkalommal kell elvégezni, az önkéntes csatlakozást azonban minden keretmegállapodás vonatkozásában, a beszerzési eljáráshoz történő külön-külön megtett bejelentéssel el kell végezni, mivel az adott érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást veheti igénybe, melyhez már a beszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Az egyes keretmegállapodásokhoz történő utólagos csatlakozásra nincs mód.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Korm. rendelet alapján a DKÜ Zrt. elsődleges kötelezettsége a Korm. rendelet alapján kötelezően érintett szervezetek központosított beszerzési tevékenységen keresztül történő ellátásának biztosítása, ezért a DKÜ Zrt.-nek az önkéntes csatlakozás mindkét típusánál joga van arra, hogy az adott intézmény csatlakozását megtagadja vagy feltételhez kösse.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.