Kiemelt hírek

Tájékoztatás a DKR-t érintő frissítésről és karbantartásról

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. február 24. (szerda) 18:00 óra és 2021. március 1. (hétfő) 00:00 óra között a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszer frissítését és karbantartását végezzük, melynek következtében a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ oldal a megjelölt időtartam alatt nem lesz elérhető.

Kérjük Önöket, hogy a karbantartással érintett munkanapokra ne ütemezzenek eljárási határidőt vagy eljárási cselekményt, tekintettel arra, hogy eljárási cselekményt nem fognak tudni eszközölni, beleértve a szállító általi rögzítéseket is.

A karbantartással érintett határidőket legyenek szívesek a karbantartás időszakával meghosszabbítani.

A változásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a szoftverlicenc-gazdálkodási díjakkal kapcsolatban

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2021. január 1. napján hatályba lépett módosításával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról.

A Korm. rendelet a DKÜ Zrt.-t jelölte ki az érintett szervezetek tekintetében a kormányzati központosított szoftverlicenc-gazdálkodási feladatok ellátására. A DKÜ Zrt. a szoftverlicenc-gazdálkodási feladatai ellátása érdekében jogosult adatszolgáltatást kérni az érintett szervezetektől a szoftverlicenc szerződéseik adatairól, gazdálkodásuk körülményeiről vagy egyéb, a központosított szoftverlicenc-gazdálkodási rendszer kialakításához, működtetéséhez szükséges adatokról.

Az érintett szervezetek szoftverlicenc-gazdálkodási díjat kötelesek fizetni a DKÜ Zrt. részére az alábbi esetekben:

 1. amennyiben a DKÜ Zrt. maga folytatja le az érintett szervezet számára a beszerzési eljárást központosított beszerzés vagy járulékos beszerzési szolgáltatás nyújtásával;
 2. amennyiben az érintett szervezet saját hatáskörben folytatja le a beszerzési eljárást oly módon, hogy a DKÜ Zrt. által megkötött keretmegállapodásból vagy más keretjellegű szerződésből elégíti ki beszerzési igényét.

A fentiek szerinti szoftverlicenc-gazdálkodási díjat – főszabály szerint – a 2021. január 1. napját követően megindított beszerzések vonatkozásában szükséges megfizetni.

A szoftverlicenc-gazdálkodási díj meghatározásának módját a Korm. rendelet 14/A.§ (5) bekezdése tartalmazza.

A szoftverlicenc-gazdálkodási díjfizetés jelenleg az alábbi keretmegállapodásokat érinti:

 • EKM01MSLIC20 azonosítójú „Egyedi keretmegállapodás a KIFÜ részére Microsoft oktatási szoftverlicencek beszerzése céljából” tárgyú;
 • DKM01SAS20 azonosítójú „Meglévő SAS szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint terméktámogatási szolgáltatások biztosítása” tárgyú;
 • DKM01OSUP20 azonosítójú „Meglévő Oracle szoftverlicencekhez kapcsolódó gyártói terméktámogatási szolgáltatások” tárgyú;
 • DKM01ISUP20 azonosítójú „Meglévő IBM szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és gyártói terméktámogatási szolgáltatások” tárgyú;
 • DKM01OLIC20 azonosítójú „Meglévő Oracle szoftverlicencek bővítése” tárgyú;
 • DKM01MLIC20 azonosítójú „Meglévő Micro Focus szoftverlicencek bővítése” tárgyú.

A DKÜ Zrt. a fenti keretmegállapodások módosítását – a szoftverlicenc-gazdálkodási díjra tekintettel – előkészítette, mely módosításokat, az aláírást követően, az adott eljárás adatlapján közzéteszi. A szoftverlicenc-gazdálkodási díjat az érintett keretmegállapodás módosítását, és annak a Digitális Közbeszerzési Rendszerben történő közzétételét követően megindított beszerzések vonatkozásában a szállítón keresztül kell megfizetni.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a KM01KGSM16 azonosítójú keretmegállapodás, valamint az annak alapján megkötött egyedi szerződések megszűnéséről

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a KM01KGSM16 azonosítójú keretmegállapodás, valamint az annak alapján megkötött egyedi szerződések 2021. február 5. napját követően megszűnnek, így 2021. február 6. napjától mobiltávközlési szolgáltatást igénybe venni kizárólag a 2020. december 10. napján megkötött DKM01MSZOLG20 azonosítójú keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződés útján lehet.

Amennyiben még nem kötöttek a DKM01MSZOLG20 azonosítójú keretmegállapodás terhére egyedi szerződést, úgy kérjük haladéktalanul gondoskodni szíveskedjenek a mobiltávközlési szolgáltatás folytonossága érdekében az újabb szerződés megkötéséről a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Köszönetnyilvánítás az aktuális informatikai környezetről és az előző év informatikai fejlesztéseinek és beszerzéseinek tapasztalatairól szóló beszámolók feltöltéséért

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton is köszönjük minden érintett szervezetnek, hogy a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (10) bekezdésében előírtaknak megfelelően, határidőben gondoskodtak az aktuális informatikai környezetről, továbbá az előző év informatikai fejlesztéseinek és beszerzéseinek tapasztalatairól szóló beszámolók feltöltéséről a DKÜ Portálra.

Köszönettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Általános hírek

Köszönetnyilvánítás az egész éves együttműködésért

content

Tisztelt Partnereink!

Kérjük, engedjék meg, hogy megköszönjük egész éves együttműködésüket és partnerségüket. Reméljük, hogy a 2021. év hasonlóan eredményes lesz, mint amilyen az idei volt.

Áldott, békés Karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!

Üdvözlettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Beszámoló benyújtása az aktuális informatikai környezetről, továbbá az előző év informatikai fejlesztéseinek és beszerzéseinek tapasztalatairól

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ) az alábbi, soron következő határidős jogszabályi kötelezettségre hívja fel a figyelmüket.

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (10) bekezdése alapján, az érintett szervezet az aktuális informatikai környezetéről és az előző év informatikai fejlesztéseinek és beszerzéseinek tapasztalatairól minden év január 30. napjáig a DKÜ-nek, az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve, a Portálon keresztül beszámol.

Az érintett szervezet a jogszabályi előírásnak akkor felel meg, amennyiben

 1. az „Aktuális informatikai környezet beszámoló – Felhasználói útmutató”-ban foglaltak szerint eljárva, a „Benyújtás” jelölőnégyzetet kipipálva és a „Mentés” gombra kattintva, legkésőbb 2021. január 30. napján 23 óra 59 percig benyújtja az aktuális informatikai környezetéről szóló beszámolót, továbbá
 2. az „Éves beszámoló benyújtása – Felhasználói útmutató”-ban foglaltak szerint eljárva, a „Benyújtás” jelölőnégyzetet kipipálva és a „Mentés” gombra kattintva, legkésőbb 2021. január 30. napján 23 óra 59 percig benyújtja az előző év informatikai fejlesztéseinek és beszerzéseinek tapasztalatairól szóló beszámolót. Ez utóbbi beszámoló benyújtására természetesen csak 2020. év végét követően, 2021. január 1. napjától nyílik lehetőség.

Az aktuális informatikai környezetről szóló beszámolóban rögzíteni szükséges a beszámoló benyújtásig kialakított hardver és szoftver környezetet. Az előző év informatikai fejlesztéseinek és beszerzéseinek tapasztalatairól szóló beszámolónak pedig a Portálra feltöltött informatikai beszerzési igények megvalósulásának státuszát kell tükröznie. Az aktuális informatikai környezetről szóló beszámoló kiegészült egy szoftvernyilvántartási modullal, amelyben az érintett szervezet tulajdonában lévő szoftverek licenceinek adatait szükséges megadni.

A DKÜ által az érintett szervezetek fent hivatkozott jogszabályi kötelezettségeik teljesítésének megkönnyítése érdekében készített felhasználói útmutatók a https://dkuzrt.hu/portal/ oldalon elérhetőek.

Kérjük Önöket, hogy mindkét beszámoló határidőn belül történő benyújtására figyelemmel lenni szíveskedjenek!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Korm. rendelet 1. § (2) eb) pontja szerinti érintett szervezetekre az aktuális informatikai környezetről és az előző év informatikai fejlesztéseinek és beszerzéseinek tapasztalatairól szóló beszámoló benyújtási kötelezettség nem vonatkozik.

Kérdés esetén kérjük, írjon a help@dkuzrt.hu e-mail címre!

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a DKR-t érintő legfontosabb változtatásokról

content

Tisztelt Felhasználók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. november 12. (csütörtök) 08:00 óra és 2020. november 15. (vasárnap) 23:59 óra között a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: DKR) frissítésére és karbantartására kerül sor, amelyek során a DKR-en eszközölt legfontosabb változtatások a következők:

 • felhasználóbarátabbá válik a DKR kezelőfelülete;
 • a keresőfelületek kibővítésre kerülnek;
 • az „Igény adatlap”-on új mezők kerülnek kialakításra;
 • a jóváhagyott beszerzési igények érvényességi ideje megváltozik;
 • a termékkereső átalakításra kerül;
 • lehetőség nyílik feltételes közbeszerzés folyamat megindítására;
 • lehetségessé válik új szállítói dokumentum feltöltése.

A változással érintett folyamatok részletes leírásai a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ oldal „Dokumentumok” fül 

”Kézikönyvek” menüpontjában található „Intézményi kézikönyv” és „Szállítói kézikönyv” dokumentumokban válnak elérhetővé.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a DKR frissítése és karbantartása alatt a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ oldal nem lesz elérhető.

Az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztató az önkéntesen csatlakozó szervezetek számára az igénybejelentés rendjének változásáról

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) által a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ weboldalon működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: DKR) előreláthatólag 2020. november 16. napjától megváltozik a 301/2018 (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) e) pont eb) alpont szerinti önkéntesen csatlakozó szervezetek esetében az igénybejelentés rendje, az alábbiak szerint.

Az önkéntesen csatlakozó szervezetek részére is kötelező lesz a https://portal.dkuzrt.hu/DKU/ weboldalon működtetett DKÜ Portálon (a továbbiakban: Portál) történő regisztráció és a beszerzési igény rögzítése. A Portálon történő igénybejelentés egy előzetes rögzítést jelent, a beszerzési igény bejelentése és elbírálása továbbra is a DKR-ben történik.

Amennyiben szervezetük még nem regisztrált a Portálon, szíveskedjenek azt megtenni, a Korm. rendelet 1.§ (2) e) pont eb) alpont szerinti önkéntesen csatlakozó szervezetként.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy 2020. november 16. nap 00:00 órától

 • a DKR-ben történő beszerzési igény bejelentése során szükséges megadni a DKÜ Portálon előzetesen rögzített beszerzési igény azonosító számát;
 • a DKR-ben jóváhagyott beszerzési igény érvényességi ideje 10 munkanap lesz, azaz a jóváhagyás napjától számított 10 munkanapon belül lehetséges közvetlen megrendelést feladni vagy versenyújranyitást indítani.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a DKR-t érintő frissítésről és karbantartásról

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. november 12. (csütörtök) 8:00 óra és 2020. november 16. (hétfő) 00:00 óra között a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: DKR) frissítését és karbantartását végezzük, melynek következtében a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ oldal a megjelölt időtartam alatt nem lesz elérhető.

Kérjük Önöket, hogy a karbantartással érintett munkanapokra ne ütemezzenek eljárási határidőt, mivel eljárási cselekményt nem fognak tudni eszközölni, beleértve a szállító általi rögzítéseket is.

A karbantartással érintett határidőket legyenek szívesek a karbantartás időszakával meghosszabbítani.

Az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztató a jóváhagyott beszerzési igények érvényességi idejének módosulásáról

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) által a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ weboldalon működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: DKR) előreláthatólag 2020. november 16. napjától megváltozik a beszerzési igények érvényességi ideje, az alábbiak szerint.

A 2020. november 15. nap 23:59 óráig a DKR-ben bejelentett és jóváhagyott beszerzési igény a jóváhagyás dátumától 30 munkanapig érvényes, azaz ennyi ideje van az érintett szervezetnek arra, hogy a jóváhagyott beszerzési igényre közvetlen megrendelést adjon fel vagy versenyújranyitást indítson.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2020. október 2. nap 23:59 óráig a DKR-ben bejelentett és jóváhagyott beszerzési igény 2020. november 17. nap 00:00 órától már nem érvényes, arra vonatkozóan a DKR-ben új beszerzési igényt szükséges benyújtani.

A 2020. november 16. nap 00:00 órától benyújtott és jóváhagyott beszerzési igény érvényességi ideje

 • 15 millió Ft becsült érték alatt 10 munkanap;
 • 15 millió Ft becsült érték esetében vagy afelett, az igény típusától függően,
  1. normál és rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igénynél 30 munkanap,
  2. üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igénynél 10 munkanap;
 • a 301/2018 (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) e) pont eb) alpont szerinti önkéntesen csatlakozó szervezet esetében – az igény becsült értékétől függetlenül – 10 munkanap.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a https://portal.dkuzrt.hu/DKU/ weboldalon működtetett DKÜ Portálon „megfelelő” minősítést és szükség esetén miniszteri jóváhagyást kapott beszerzési igények továbbra is az érintett szervvel történő közléstől számított hat hónapig hatályosak.

Amennyiben tehát a DKR-ben az igény jóváhagyása a fentiek szerint, eredménytelenül lejár, azonban a Portálon benyújtott igény „megfelelő” minősítése – szükség esetén miniszteri jóváhagyása – még hatályos, arra hivatkozva a DKR-ben ismételten benyújtható igény a hatályosság időszakában.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Köszönetnyilvánítás a 2021. évi informatikai beszerzési és fejlesztési tervek feltöltéséért

content

 

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton is köszönjük minden érintett szervezetnek, hogy a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § a) pontjában előírtaknak megfelelően, határidőben gondoskodott a 2021. évi informatikai beszerzési és fejlesztési terv feltöltéséről a DKÜ Portálra.

Köszönettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a DKR-t érintő karbantartásról

content

Tisztelt Felhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. október 3. (szombat) 08:00 óra és 2020. október 4. (vasárnap) 18:00 óra között a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszer (DKR) karbantartását végezzük, melynek következtében a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ oldal a megjelölt időtartam alatt nem lesz elérhető.

Az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Adatszolgáltatás kérése az informatikai központosított közbeszerzési keretmegállapodások alkalmazásával összefüggő egyes kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 104. § (3) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívásban a kormányzati informatikai beszerzési feladatok ellátásával kapcsolatos központosított közbeszerzések tekintetében ajánlatkérésre feljogosított szervezet (a továbbiakban: Beszerző) megjelöli, hogy az adott keretmegállapodás (a továbbiakban: KM) alapján beszerzés megvalósítására milyen módon vagy módokon kerülhet sor.

Ennek megfelelően a KM-ek – más fontos kötelezettségek mellett – kifejezetten rögzítik, hogy az abban részes ajánlattevőket

 1. a KM alapján történő beszerzések során az érintett szervezetek vonatkozásában ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség,
 2. a Beszerző (jelen esetben a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.) vonatkozásában pedig adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

Amennyiben a KM-ben részes ajánlattevő (azaz a KM alapján ajánlattételre, illetve a közvetlen megrendelés visszaigazolására felhívott ajánlattevő)

 1. a verseny újranyitása vagy az írásbeli konzultáció során nem nyújt be ajánlatot,
 2. a közvetlen megrendelést nem igazolja vissza,
 3.  a verseny újranyitását vagy az írásbeli konzultációt követően kihirdetett nyertesként az egyedi szerződést nem köti meg, (kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdés szerinti esetkör igazolt bekövetkezését),
 4. a teljesítési határidőket nem tartja be, vagy
 5. hibásan vagy nem teljesít

azzal a szerződésben foglaltaktól eltérő magatartást követ el.

A KM-ek rendelkezései szerint az 1-5. pontban szereplő esetekről az érintett szervezetek – a KM-ek szóhasználatával: az Intézmények – a Beszerzőt értesíteni kötelesek.

Erre is figyelemmel, összhangban a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdésben foglaltakkal is, az alábbi adatszolgáltatást kérjük teljesíteni.

A vizsgált időtartam kezdete és tárgya:

A 2019. november 1-jét követően megkezdett

 1. verseny újranyitásával, vagy
 2. írásbeli konzultációval lefolytatott, vagy
 3. közvetlen megrendeléssel

a DKÜ által kezelt KM alkalmazásával megvalósított beszerzések kimutatása.

Az adatszolgáltatás tartalma:

 1. az érintett szervezet azonosító adatai,
 2. az érintett KM azonosítószáma,
 3. a verseny újranyitás / írásbeli konzultáció vagy a megrendelés azonosítója,
 4. annak megadása, hogy KM-ek rendelkezései szerinti, a fenti 1-5. pontban megjelölt esetek közül valamely bekövetkezett-e, ha igen kérjük az eset rövid leírását is szíveskedjenek megadni, megjelölve az érintett ajánlattevő azonosító adatait is.

Kérjük, hogy az adatszolgáltatáshoz a https://dkuzrt.hu/wp-content/uploads/2020/08/urlap.xlsx link alatt elérhető .xlsx formátumú adatszolgáltatási űrlapot használja.

Kérjük, hogy a tájékoztatás megadásakor vegye figyelembe, hogy a szolgáltatott adatok tényszerűségéért, valóságtartalmáért az érintett szervezet nevében nyilatkozatot tevő felelősséggel tartozik.

Kérjük továbbá, hogy az adatszolgáltatást 2020. augusztus 19. napjáig, a DKÜ Zrt. kmsupport@dkuzrt.hu elérhetőségére szíveskedjen megküldeni.

Együttműködését köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség

 

Javaslatok a becsült érték megállapításához

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) a keretmegállapodásos eljárások második részének megvalósítása során a becsült érték megállapítása tekintetében – az eddigi gyakorlat és az európai uniós források szabályos felhasználásának biztosítását segítő ellenőrzések tapasztalatait figyelembe véve – az alábbi javaslatokat teszi:

 1. Annak érdekében, hogy a verseny újranyitásával megvalósuló közbeszerzési eljárások előkészítése során a megállapított becsült érték – összhangban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 16. §-ának becsült érték terminológiájával – a piacon általában kért vagy kínált (ÁFA nélkül számított) teljes ellenszolgáltatást tükrözze, a DKÜ Zrt. javasolja az érintett szervezeteknek, hogy a becsült értéket a Kbt. 28. § (2) bekezdés a) pontja alapján indikatív ajánlatkéréssel állapítsák meg. A keretmegállapodások alapján verseny újranyitásával megvalósuló közbeszerzési eljárások tekintetében a fenti metodika figyelembe vételével biztosítható leginkább a megállapított becsült érték és a beérkező ajánlatokban foglalt ellenszolgáltatások közelítése, amely alapján – az eset összes körülményét mérlegelve – az aránytalanul alacsony ár felmerülésének és ezzel összefüggésben a Kbt. 72. §-ában foglalt indoklás kérési kötelezettség valószínűsége csökkenthető, ezáltal az eljárás lefolytatásának időigénye rövidíthető, a jogorvoslati kockázat csökkenthető.
 2. A DKÜ Zrt. kifejezetten felhívja az érintett szervezetek figyelmét arra, hogy audit szempontból az indikatív ajánlatkérés akkor tekinthető teljeskörűnek, ezáltal kifogástalannak, amennyiben az adott keretmegállapodásban részes, azaz az azt aláíró valamennyi konzorciumtól – a konzorciumvezető képviselő útján – sor kerül indikatív árajánlat bekérésére. Ezen túlmenően audit szempontból szintén nem tekinthető megfelelőnek az a gyakorlat, ha egy ajánlatkérő egyazon konzorcium több tagjától kér indikatív árajánlatot a becsült érték meghatározása érdekében, ugyanis a konzorciumi partnerek a verseny újranyitása során csak egy ajánlat benyújtására jogosultak.
 3. Az indikatív árajánlatkérésben kerüljön feltüntetésre, hogy az indikatív ajánlatokban megjelölt árak alapján meghatározott átlagos érték jelenti majd a becsült értéket és ezáltal a Kbt. 72. § szerinti bírálati cselekmény (aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások) során az ajánlatkérő elemzésének alapját.

Kérdés esetén kérjük, írjon a help@dkuzrt.hu e-mail címre!

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

2021. évi informatikai beszerzési terv és informatikai fejlesztési terv feltöltése

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § a) pontja alapján az érintett szervezeteknek, a tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig a DKÜ Portálon keresztül, az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve szükséges megküldenie az éves informatikai beszerzési tervét és az éves informatikai fejlesztési tervét a DKÜ Zrt. részére.

Az érintett szervezet a jogszabályi előírásnak akkor felel meg, ha a DKÜ Zrt. honlapján elérhető „2021. évi éves informatikai beszerzési terv és informatikai fejlesztési terv feltöltése” megnevezésű felhasználói útmutatóban foglaltak szerint eljárva, legkésőbb 2020. szeptember 30. napján 23 óra 59 percig benyújtja az éves informatikai beszerzési és fejlesztési tervét.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az éves tervek benyújtására rendelkezésre álló elektronikus felület egyszerűsítésre került, ezáltal felhasználóbarátabbá vált. Aktualizálásra került az éves tervek feltöltésére és az ellenőrzés folyamatára vonatkozó útmutató, valamint a DKÜ Zrt. egy „Tervezési Kisokos” kidolgozásával és közzétételével is támogatni kívánja az érintett szervezetek tervezési folyamatait. Az útmutató és a kisokos a DKÜ Zrt. honlapján a https://dkuzrt.hu/portal/ link alatt érhető el.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Korm. rendelet 1. § (2) eb) pontja szerinti érintett szervezetekre az éves informatikai beszerzési terv és az éves informatikai fejlesztési terv benyújtási kötelezettség nem vonatkozik.

Kérdés esetén, kérjük, írjon a help@dkuzrt.hu e-mail címre!

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs beszerzésekkel kapcsolatos eljárásrendjéről szóló tájékoztatás

content

2020.05.06

Tisztelt Felhasználó!

 

Felhívjuk figyelmét az Állami Egészségügyi Ellátó Központ weboldalán található, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.) szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Veszélyhelyzeti rendelet) szerinti beszerzések eljárásrendjéről szóló tájékoztatásra, amely a https://www.aeek.hu/-/a-koronavirus-jarvany-elleni-vedekezesert-felelos-operativ-torzs-fele-benyujtando-beszerzesi-engedely-kerelem honlap címen érhető el.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Veszélyhelyzeti rendelet alkalmazása nem mentesít a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet szabályai alkalmazása alól. Amennyiben az Ön által képviselt érintett szervezet rendelkezik a Veszélyhelyzeti rendeletben szabályozott, a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagjának egyedi mentesítésével, úgy kérjük, hogy a beszerzési igényével egy időben a mentesítést is szíveskedjen feltölteni a Portálra a beszerzési igényhez csatolt dokumentumok közé. A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. az így feltöltött igények kapcsán elsőbbséget biztosít és egyeztetés céljából haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az igény benyújtójával.

 

Tisztelettel:

 

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

 

FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!! -Tájékoztatás a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett elektronikus rendszert érintő frissítésről és karbantartásról

content

2020.03.11

 

FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!!

Tisztelt Felhasználók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi hírben közöltek egy későbbi időpontban kerülnek megvalósításra. További információkért kérjük a https://dkuzrt.hu/ és a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ weboldalakat figyelemmel kísérni szíveskedjenek.

A változásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

 

 

Tisztelt Felhasználók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. március 13. (péntek) 18:00 óra és 2020. március 16. (hétfő) 00:00 óra között a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett elektronikus rendszer (a továbbiakban: Rendszer) frissítését és karbantartását végezzük, melynek következtében a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ oldal a megjelölt időtartam alatt nem lesz elérhető.

A frissítés során a Rendszerben eszközölt legfontosabb változtatások a következők:

 1. Az igénybejelentés rendje akként változik, hogy a korábbi negyedéves igénybejelentés megszűnik, és a 2020. március 15. napját követően benyújtásra kerülő igények érvényessége hat hónapra módosul a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 12. § (5) bekezdés rendelkezéseivel összhangban. Ennek értelmében az érintett szervezeteknek a bejelentett igényük DKÜ rendelet szerinti megfelelő minősítésének, miniszteri jóváhagyás szükségessége esetén a miniszter általi jóváhagyásának érintett szervezettel való, Portálon keresztül történő közlésétől számított hat hónap áll rendelkezésükre a jóváhagyott beszerzési igényre vonatkozó közvetlen megrendelést, írásbeli konzultációt, vagy versenyújranyitást kezdeményezni a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ oldalon.
 2. Az érintett szervezetekhez és a szállítókhoz tartozó felhasználók a jövőben az eddigi három szerepkör helyett kétféle szerepkörben jelennek meg a Rendszerben:
 • Ügyintéző szerepkör: az érintett szervezet/a szállító ügyeivel kapcsolatban teljeskörű hozzáféréssel rendelkezik, módosíthatja azok adatait is.
 • Felhasználó szerepkör: az érintett szervezet/a szállító ügyeivel kapcsolatban korlátozott hozzáféréssel rendelkezik, az érintett szervezet/a szállító adatait nem jogosult módosítani.

A korábbi „admin” besorolású felhasználók „ügyintéző”-vé válnak, a „felhasználó”-k pedig továbbra is a „felhasználó” szerepkörben maradnak. A „megtekintő” szerepkör a továbbiakban nem lesz kiosztható.

 1. Versenyújranyitások esetében az ajánlatok bontása felhasználói beavatkozás nélkül, az ajánlattételi határidő lejártával, automatikusan megtörténik. A bontással egyidejűleg az ajánlatok titkosításának feloldását is elvégzi a Rendszer.
 2. Új opcióként kialakításra kerül az „Ellenőrző szerv” funkció, mellyel a felhasználóknak - amennyiben erre engedélyt kapnak, valamint a jogi feltételei fennállnak - lehetőségük nyílik olyan versenyújranyitás vagy közvetlen megrendelés dokumentumaihoz hozzáférni, amelyet nem a hozzáférést igénylő felhasználó intézménye folytatott le. A hozzáférési igényt a kmsupport@dkuzrt.hu címen szükséges jelezni. Amennyiben megalapozott az igény, az „Ellenőrző szerv” menüpontban az igényelt dokumentumok hozzáférhetővé válnak.

A változásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a DKÜ rendelet alkalmazásáról

content

2020.04.14

 

Tisztelt Érintett Szervezet!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Veszélyhelyzeti rendelet) alkalmazása nem mentesít a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: DKÜ rendelet) szabályai alkalmazása alól.

Amennyiben az Ön által képviselt érintett szervezet rendelkezik a Veszélyhelyzeti rendeletben szabályozott, a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagjának egyedi mentesítésével, úgy kérjük, hogy a beszerzési igényével egy időben a mentesítést is szíveskedjen feltölteni a Portálra a beszerzési igényhez csatolt dokumentumok közé.

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. az így feltöltött igények kapcsán elsőbbséget biztosít és egyeztetés céljából haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az igény benyújtójával.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett elektronikus rendszert érintő frissítésről és karbantartásról

content

2020.04.17

 

Tisztelt Felhasználók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. április 24. (péntek) 18:00 óra és 2020. április 27. (hétfő) 00:00 óra között a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett elektronikus rendszer (a továbbiakban: Rendszer) frissítését és karbantartását végezzük, melynek következtében a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ oldal a megjelölt időtartam alatt nem lesz elérhető.

A frissítés során a Rendszerben eszközölt legfontosabb változtatások a következők:

 1. Az igénybejelentés rendje akként változik, hogy a korábbi negyedéves igénybejelentés megszűnik, és a 2020. április 26. napját követően benyújtásra kerülő igények érvényessége hat hónapra módosul a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 12. § (5) bekezdés rendelkezéseivel összhangban. Ennek értelmében az érintett szervezeteknek a bejelentett igényük DKÜ rendelet szerinti megfelelő minősítésének, miniszteri jóváhagyás szükségessége esetén a miniszter általi jóváhagyásának érintett szervezettel való, Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/DKU/) keresztül történő közlésétől számított hat hónap áll rendelkezésükre a jóváhagyott beszerzési igényre vonatkozó közvetlen megrendelést, írásbeli konzultációt, vagy versenyújranyitást kezdeményezni a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ oldalon.
 2. Az érintett szervezetekhez és a szállítókhoz tartozó felhasználók a jövőben az eddigi három szerepkör helyett kétféle szerepkörben jelennek meg a Rendszerben:
 • Ügyintéző szerepkör: az érintett szervezet / a szállító ügyeivel kapcsolatban teljeskörű hozzáféréssel rendelkezik, módosíthatja azok adatait is.
 • Felhasználó szerepkör: az érintett szervezet / a szállító ügyeivel kapcsolatban korlátozott hozzáféréssel rendelkezik, az érintett szervezet / a szállító adatait nem jogosult módosítani.

A korábbi „admin” besorolású felhasználók „ügyintéző”-vé válnak, a „felhasználó”-k pedig felhasználók maradnak. A „megtekintő” szerepkör a továbbiakban nem lesz kiosztható.

 1. Versenyújranyitások esetében az ajánlatok bontása felhasználói beavatkozás nélkül, az ajánlattételi határidő lejártával, automatikusan megtörténik. A bontással egyidejűleg az ajánlatok titkosításának feloldását is elvégzi a Rendszer.
 2. Új opcióként kialakításra kerül az „Ellenőrző szerv” funkció, mellyel a felhasználóknak - amennyiben erre engedélyt kapnak, valamint a jogi feltételei fennállnak - lehetőségük nyílik olyan versenyújranyitás vagy közvetlen megrendelés dokumentumaihoz hozzáférni, amelyet nem a hozzáférést igénylő felhasználó intézménye folytatott le. A hozzáférési igényt a kmsupport@dkuzrt.hu címen szükséges jelezni. Amennyiben megalapozott az igény, az „Ellenőrző szerv” menüpontban az igényelt dokumentumok hozzáférhetővé válnak.

A változásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a DKÜ által működtetett elektronikus rendszerben önként csatlakozó szervezetek DKÜ Portálra történő kötelező regisztrációjáról

content

2020.04.17
 

Tisztelt Önként Csatlakozó Szervezet!

 

Felhívjuk a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ weboldalon működtetett elektronikus rendszerben (a továbbiakban: Rendszer) önként csatlakozó, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés a)-ea) pontjainak hatálya alá nem tartozó szervezetek figyelmét, hogy az igénybejelentési folyamat jövőbeni változása miatt szükségessé vált a DKÜ Portálra történő regisztrációjuk. Informatikai beszerzési igényeiket 2020. április 26. napja után a DKÜ Portálon is lehetőségük lesz benyújtani. A Rendszerben fokozatosan megszűnik az igénybejelentés lehetősége, mivel az igények közvetlenül a DKÜ Portálról fognak a Rendszerbe érkezni, elkerülve ezáltal a duplikált igénybejelentést.

 

A DKÜ Portálon történő önként csatlakozás folyamatát a DKÜ Zrt. weboldalán közzétett Tájékoztatás az önkéntes csatlakozás megváltozott szabályairól című hír ismerteti (https://dkuzrt.hu/1092/tajekoztatas-az-onkentes-csatlakozas-megvaltozott-szabalyairol/).

 

A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a)-ea) pontjainak hatálya alá nem tartozó szervezeteknek a Portálon történő regisztráció során „Az érintett szervezet 301/2018. (XII. 27.) Kormány rendelet 1.§ (2) szerinti besorolása” mező értékkészletéből az „eb)” pontot kell kiválasztania.

 

Kérjük ellenőrizzék, hogy a Rendszerben és a DKÜ Portálon lévő adataik megegyeznek-e, különös tekintettel a szervezet nevére és adószámára.

 

A DKÜ Portálra történő regisztrációval kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a help@dkuzrt.hu címen!

 

Tisztelettel:

 

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

 

 

Tájékoztatás a DKÜ Portálon megadott törzsadatok felülvizsgálatáról

content

2020.04.24

Tisztelt Felhasználók!

 

Felhívjuk a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) által a https://portal.dkuzrt.hu/DKU weboldalon működtetett Portál (a továbbiakban: DKÜ Portál) felhasználóinak figyelmét, hogy az informatikai beszerzési igények gördülékeny kielégítése érdekében a regisztráció során megadott törzsadataikat – különös tekintettel a pénzügyi törzsadataikra – szíveskedjenek mihamarabb áttekinteni, frissíteni és a hibás adatokat javítani!

 

A DKÜ Zrt. kiemelt figyelmet fordít az érintett szervezetekkel és az önként csatlakozó szervezetekkel való kapcsolattartásra, valamint a számukra nyújtott szolgáltatások folyamatos bővítésére. Tájékoztatásaink, hírleveleink csak akkor jutnak el Önökhöz, új szolgáltatásainkat csak akkor tudják igénybe venni, ha megadott adataik naprakészek.

 

A DKÜ Zrt. jelenleg a számlaküldési szolgáltatása fejlesztésén is dolgozik, ezért kiemelten fontos, hogy az alábbi adatok felülvizsgálata az Önök részéről is mihamarabb megtörténjen:

 • Adószám;
 • Csoportos ÁFA csoport azonosító (amennyiben van);
 • Rövidített név pénzügyi bizonylatokhoz (vevő cégjegyzék szerinti neve a számlán);
 • Számlázási cím (vevő cégjegyzék szerinti címe a számlán);
 • Pénzügyi levelezési cégnév (a számla postai úton történő megküldéséhez);
 • Pénzügyi levelezési cím (a számla postai úton történő megküldéséhez);
 • Számlaküldés e-mail címe;
 • Szállítási cím(ek).

 

Kérjük, hogy a törzsadatok megadásakor, felülvizsgálatakor mindenhol valós adatokat szerepeltessenek!

 

Kérjük ellenőrizzék azt is, hogy a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ weboldalon működtetett Elektronikus Rendszerben és a https://portal.dkuzrt.hu/DKU weboldalon működtetett DKÜ Portálon lévő adataik megegyeznek-e, különös tekintettel a szervezet nevére, adószámára és a szállítási címre!

 

A törzsadatok felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a help@dkuzrt.hu címen!

 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

 

Tisztelettel:

 

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a DKÜ által működtetett elektronikus rendszert (DKR) érintő újításokról

content

2020.04.30

Tisztelt Felhasználók!

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. kiemelt figyelmet fordít az általa nyújtott szolgáltatások bővítésére. Folyamatosan fejlesztjük rendszereinket annak érdekében, hogy azok kezelését egyszerűbbé és felhasználóbarátabbá tegyük.

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ címen elérhető, a DKÜ által működtetett elektronikus rendszer (a továbbiakban: DKR) frissítése sikeresen megtörtént, melynek eredményeképpen 2020. április 27. napjától új funkciók váltak elérhetővé.

A frissítés során a DKR-ben eszközölt legfontosabb újítások a következők:

 1. Az igénybejelentés rendje oly módon változott, hogy a korábbi negyedéves igénybejelentés megszűnt, és a benyújtásra kerülő igények érvényessége hat hónapra módosul. Ennek értelmében az érintett szervezeteknek a bejelentett igényük megfelelő minősítésének, miniszteri jóváhagyás szükségessége esetén a miniszter általi jóváhagyásának érintett szervezettel való, Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/DKU/) keresztül történő közlésétől számított hat hónap áll rendelkezésükre a jóváhagyott beszerzési igényre vonatkozó közvetlen megrendelést, írásbeli konzultációt, vagy versenyújranyitást kezdeményezni a DKR-ben.
 2. Az érintett szervezetekhez és a szállítókhoz tartozó felhasználók az eddigi három szerepkör helyett kétféle szerepkörben (Ügyintéző és Felhasználó) jelennek meg a DKR-ben.
 3. Versenyújranyitások esetében az ajánlatok bontása felhasználói beavatkozás nélkül, az ajánlattételi határidő lejártával, automatikusan megtörténik. A bontással egyidejűleg az ajánlatok titkosításának feloldását is elvégzi a DKR.
 4. Új opcióként kialakításra került az „Ellenőrző szerv” funkció, mellyel a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználóknak lehetőségük van olyan versenyújranyitás vagy közvetlen megrendelés dokumentumaihoz hozzáférni, amelyet nem a hozzáférést igénylő felhasználó intézménye folytatott le.

Az újításokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen.

Segítő együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás jogutódlásról

content

2019.11.02

Tisztelt Érdeklődő!

A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KEF rendelet), valamint a 301/2018 (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 2019. október 31-i és november 1-jei módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ) jogutódként átvette a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) informatikai beszerzési feladatokhoz kapcsolódó hatályos központosított közbeszerzési keretmegállapodásait (a továbbiakban: keretmegállapodások).

A keretmegállapodások vonatkozásában a korábban használt www.kozbeszerzes.gov.hu címen elért KEF portál funkcionalitása ezentúl a DKÜ által működtetett elektronikus rendszerben (a továbbiakban: Rendszer), a kozbeszerzes.dkuzrt.hu címen érhető el. A KEF portálon regisztrált felhasználónevek és jelszavak a Rendszerben változatlanul használhatók, és a beszerzés folyamata is változatlan.

Felhívjuk az érintett szervezetek figyelmét, hogy jelen Rendszer regisztrációs mechanizmusa, felhasználónevei és jelszavai nem egyeznek meg a DKÜ Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/DKU/) már megismertekkel, ugyanis két külön informatikai rendszerben történik a munkavégzés.

Figyelem! Az érintett szervezetek a DKÜ rendelet szerinti informatikai beszerzési igényeiket az éves informatikai beszerzési tervek és igények benyújtására szolgáló DKÜ Portálon nyújthatják be. Jelen Rendszer a KEF rendelet alapján korábban megkötött informatikai tárgyú keretmegállapodások 2. részének lebonyolítására és adatközlésére szolgál.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a nem informatikai tárgyú igények, beszerzések, keretmegállapodások tekintetében továbbra is változatlanul a KEF az illetékes - a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet szerinti - központi beszerző szervezet, így ezen termékkörökkel kapcsolatos intézményi igények, beszerzések, esetleges verseny újranyitások továbbra is a KEF hivatalos Portálján (www.kozbeszerzes.gov.hu) folytatódnak.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás az önkéntes csatlakozás megváltozott szabályairól

content
2020.02.27
 

Tisztelt Érintett Szervezet!

Tisztelt Érdeklődő Szervezet!

2020. február 1-jétől megváltoztak a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) önkéntes csatlakozást lehetővé tévő szabályai.

A korábbi szabályok alapján a Korm. rendelet szerinti érintett szervezeti körhöz csak akként lehetett csatlakozni, hogy az önként csatlakozó intézményekre a Korm. rendelet szerinti minden kötelezettség vonatkozott.

Az új szabályozás alapján két módja van az önkéntes csatlakozásnak:

I.  a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének ea) pontja alapján továbbra is lehetséges a DKÜ Zrt. által működtetett központosított közbeszerzési rendszerhez akként csatlakozni, hogy a csatlakozást követően a csatlakozott intézményt minden, a Korm. rendelet szerinti kötelezettség (pl.: éves informatikai beszerzési és fejlesztési tervek benyújtása, informatikai beszerzési igények jóváhagyási folyamata, éves beszámolók benyújtása, stb.) terheli és minden, a Korm. rendelet szerinti jog (pl.: a DKÜ Zrt. által kötött összes keretmegállapodás használata) megilleti.

II. a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének eb) pontja alapján lehetőség nyílt arra, hogy a DKÜ Zrt. felhívására egy adott keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés (a továbbiakban: keretmegállapodás) vonatkozásában, egy meghatározott beszerzési eljáráshoz csatlakozzon az egyébként a Korm. rendelet személyi hatálya alá nem tartozó és az 1. § (2) bekezdés ea) pontja alapján nem csatlakozott intézmény.

Az ilyen módon történő csatlakozással az adott intézmény úgy válik érintett szervezetté, hogy rá a Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek közül kizárólag az alábbiak vonatkoznak:

 • regisztráció a Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/);
 • a Portálon regisztrált adatokban bekövetkező változástól számított 5 munkanapon belül a megváltozott adatok rögzítése a Portálon;
 • közbeszerzési díj megfizetése a Korm. rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint.

E szervezetek arra szereznek jogosultságot, hogy az adott beszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő keretmegállapodást igénybe vegyék, abból a DKÜ Zrt. által üzemeltetett, a http://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ címen elérhető elektronikus rendszer (a továbbiakban: Rendszer) használatával második körös közbeszerzési eljárás (közvetlen megrendelés vagy verseny újranyitás) keretében beszerzést folytassanak le.

Az ilyen módon történő önkéntes csatlakozás csupán lehetőséget nyújt az adott keretmegállapodás használatára, kötelezettséget arra nem teremt, az érintett szervezet tehát saját döntésének megfelelően, adott beszerzési igényének kielégítésére használhatja a keretmegállapodást, de más úton is megvalósíthatja a beszerzést, ehhez külön bejelentésre, vagy engedélykérésre nincsen szükség.

Az Európai Unió irányelvei megkövetelik, hogy a közbeszerzési eljárás ajánlatkérője, illetve a kapcsolódó ajánlatkérői kör a közbeszerzési eljárás megindításakor meghatározásra kerüljön. Az európai uniós források felhasználásához ezen követelmény betartása szükséges, ezért a DKÜ Zrt. keretmegállapodás megkötésére irányuló központosított közbeszerzési eljárásai megindítását megelőzően felhívást tesz közzé az önként csatlakozás lehetőségéről az alábbi módokon:

 • a DKÜ Zrt. honlapján (https://dkuzrt.hu/) közzétett felhívásban;
 • a Rendszer nyitóoldalán közzétett felhívásban.

A felhívások minden esetben tartalmazzák a csatlakozás módjára és határidejére, valamint a megkötendő keretmegállapodás tárgyára vonatkozó fő információkat, illetve azt, hogy az érdeklődő intézmények hova fordulhatnak a felmerülő kérdéseikkel.

A Portálon történő regisztrációt tehát csak egy alkalommal kell elvégezni, az önkéntes csatlakozást azonban minden keretmegállapodás vonatkozásában, a beszerzési eljáráshoz történő külön-külön megtett bejelentéssel el kell végezni, mivel az adott érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást veheti igénybe, melyhez már a beszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Az egyes keretmegállapodásokhoz történő utólagos csatlakozásra nincs mód.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Korm. rendelet alapján a DKÜ Zrt. elsődleges kötelezettsége a Korm. rendelet alapján kötelezően érintett szervezetek központosított beszerzési tevékenységen keresztül történő ellátásának biztosítása, ezért a DKÜ Zrt.-nek az önkéntes csatlakozás mindkét típusánál joga van arra, hogy az adott intézmény csatlakozását megtagadja vagy feltételhez kösse.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Hatályos Keretmegállapodások

content

Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság  (a továbbiakban: DKÜ) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 5. § (1) bekezdésében a kormányzati informatikai beszerzési feladatok ellátásával kapcsolatos központosított közbeszerzések tekintetében ajánlatkérésre feljogosított szervezet.

A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére a  DKÜ által lefolytatott keretmegállapodás megkötésére irányuló központosított közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött  hatályos keretmegállapodások, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) által megkötött, és a DKÜ által jogutódként átvett hatályos keretmegállapodások az alábbi oldalon érhetőek el:

Keretmegállapodások

Segíthetünk?

Hiba!
Letöltés
Excel letöltése folyamatban. Ez a találati lista méretétől függően több percet is igénybe vehet.

A gyakran ismételt kérdésekre a következő elérhetőségen kaphatnak választ.

Az alábbi szövegmezőben tudja jelezni a DKR működésével kapcsolatos technikai problémákat, kérdéseket.

Keretmegállapodással kapcsolatos tájékoztatók

7/2020. számú felhívás szerinti önkéntes csatlakozás lehetőségének lezárása

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozásról szóló 7/2020. számú felhívásban rögzített önkéntes csatlakozás lehetőségét az alábbi keretmegállapodás(ok) esetében jelen tájékoztatás közzétételével lezárja figyelemmel arra, hogy az érintett keretmegállapodás(ok) megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívás 2021. február 23. napján közzétételre került az Európai Unió Hivatalos Lapjában (https://ted.europa.eu/):

 1. Homogén szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (SRVT01);
 2. Inhomogén szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (SRVT02).

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a „Meglévő SAP licencek bővítése (SLIC20)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önkéntesen csatlakozó szervezetek részére

„Meglévő SAP licencek bővítése (SLIC20)”

tárgyban 2021. február 10. napján keretmegállapodást kötött.

A keretmegállapodás azonosítója: DKM01SLIC20

Felhívjuk a tisztelt Érintett Szervezetek figyelmét, hogy a hatályos KM02SLIC17 azonosítójú keretmegállapodás aktív időszakának utolsó napja 2021. január 31. napja.

Az „aktív időszak” utolsó napját követően a „passzív időszak” veszi kezdetét. A hatályos keretmegállapodás IV.6. pontjának értelmében a „passzív időszak” alatt „új egyedi szerződés megkötése már nem lehetséges kivéve, ha az Intézmény a keretmegállapodás aktív időszakában az eljárását a VI.1.11. pontban foglaltakra is figyelemmel megindította”.

Kérjük, hogy a KM02SLIC17 azonosítójú keretmegállapodás alkalmazása során a fentiekre figyelemmel lenni szíveskedjenek a már folyamatban lévő és még előkészítés alatt álló megrendeléseik, valamint a verseny újbóli megnyitásával megvalósítandó közbeszerzéseik tekintetében.

A keretmegállapodás és mellékletei, valamint a keretmegállapodással kapcsolatos részletes adatok a DKR-ben, a „Közbeszerzési adatok – Keretmegállapodások” menüpont alatt, a DKM01SLIC20 keretmegállapodás adatlapján, a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás releváns dokumentumai pedig az eljárás adatlapján megtalálhatóak.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a szoftverlicenc-gazdálkodási díjakkal kapcsolatban

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2021. január 1. napján hatályba lépett módosításával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról.

A Korm. rendelet a DKÜ Zrt.-t jelölte ki az érintett szervezetek tekintetében a kormányzati központosított szoftverlicenc-gazdálkodási feladatok ellátására. A DKÜ Zrt. a szoftverlicenc-gazdálkodási feladatai ellátása érdekében jogosult adatszolgáltatást kérni az érintett szervezetektől a szoftverlicenc szerződéseik adatairól, gazdálkodásuk körülményeiről vagy egyéb, a központosított szoftverlicenc-gazdálkodási rendszer kialakításához, működtetéséhez szükséges adatokról.

Az érintett szervezetek szoftverlicenc-gazdálkodási díjat kötelesek fizetni a DKÜ Zrt. részére az alábbi esetekben:

 1. amennyiben a DKÜ Zrt. maga folytatja le az érintett szervezet számára a beszerzési eljárást központosított beszerzés vagy járulékos beszerzési szolgáltatás nyújtásával;
 2. amennyiben az érintett szervezet saját hatáskörben folytatja le a beszerzési eljárást oly módon, hogy a DKÜ Zrt. által megkötött keretmegállapodásból vagy más keretjellegű szerződésből elégíti ki beszerzési igényét.

A fentiek szerinti szoftverlicenc-gazdálkodási díjat – főszabály szerint – a 2021. január 1. napját követően megindított beszerzések vonatkozásában szükséges megfizetni.

A szoftverlicenc-gazdálkodási díj meghatározásának módját a Korm. rendelet 14/A.§ (5) bekezdése tartalmazza.

A szoftverlicenc-gazdálkodási díjfizetés jelenleg az alábbi keretmegállapodásokat érinti:

 • EKM01MSLIC20 azonosítójú „Egyedi keretmegállapodás a KIFÜ részére Microsoft oktatási szoftverlicencek beszerzése céljából” tárgyú;
 • DKM01SAS20 azonosítójú „Meglévő SAS szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint terméktámogatási szolgáltatások biztosítása” tárgyú;
 • DKM01OSUP20 azonosítójú „Meglévő Oracle szoftverlicencekhez kapcsolódó gyártói terméktámogatási szolgáltatások” tárgyú;
 • DKM01ISUP20 azonosítójú „Meglévő IBM szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és gyártói terméktámogatási szolgáltatások” tárgyú;
 • DKM01OLIC20 azonosítójú „Meglévő Oracle szoftverlicencek bővítése” tárgyú;
 • DKM01MLIC20 azonosítójú „Meglévő Micro Focus szoftverlicencek bővítése” tárgyú.

A DKÜ Zrt. a fenti keretmegállapodások módosítását – a szoftverlicenc-gazdálkodási díjra tekintettel – előkészítette, mely módosításokat, az aláírást követően, az adott eljárás adatlapján közzéteszi. A szoftverlicenc-gazdálkodási díjat az érintett keretmegállapodás módosítását, és annak a Digitális Közbeszerzési Rendszerben történő közzétételét követően megindított beszerzések vonatkozásában a szállítón keresztül kell megfizetni.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

1/2021. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozásra

content

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) az alábbi keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozást teszi lehetővé:

 1. IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (ITBT);
 2. Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése (HNET).

Az önkéntes csatlakozást a DKÜ Portál (a továbbiakban: Portál; https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/) felületén van lehetőség megtenni az alábbiak szerint:

 • A csatlakozáshoz szükséges a Portálon történő regisztráció („Az érintett szervezet 301/2018. (XII. 27.) Kormány rendelet 1. § (2) szerinti besorolása” mező értékkészletből az „eb)” pont kiválasztásával).
 • A Portálra történő belépést követően az „Ügyintézés/Felhívás feliratkozás” ablakban találhatók az egyes keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásra vonatkozó felhívások.
 • A „Feliratkozás” mezőre kattintva lehet elvégezni az önkéntes csatlakozást, a tervezett összeg vagy darabszám megadásával.

A DKÜ Zrt. az egyes keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozás lehetőségét a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról szóló külön tájékoztatás közzétételéig folyamatosan biztosítja.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Portálon csak egy alkalommal szükséges regisztrálni, az önkéntes csatlakozást azonban minden megkötendő keretmegállapodás vonatkozásában, az annak megkötésére irányuló közbeszerzési eljáráshoz történő külön-külön megtett „feliratkozással” kell elvégezni, mivel az adott érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást veheti igénybe, melyhez már az annak megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Az egyes keretmegállapodásokhoz történő utólagos csatlakozásra nincs lehetőség.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés a) – ea) pont szerinti érintett szervezetek a DKÜ Zrt. minden hatályos keretmegállapodását (kivéve a kifejezetten adott érintett szervezetek számára kötött, egyedi keretmegállapodásokat) automatikusan jogosultak, egyben kötelesek is igénybe venni.

A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján lehetőség nyílt arra, hogy a DKÜ Zrt. felhívására egy adott keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés vonatkozásában, egy meghatározott beszerzési eljáráshoz csatlakozzon az egyébként a Korm. rendelet személyi hatálya alá nem tartozó és az 1. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján nem csatlakozott intézmény.

Az ilyen módon történő csatlakozással az adott intézmény úgy válik érintett szervezetté, hogy rá a Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek közül kizárólag az alábbiak vonatkoznak:

 • regisztráció a Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/);
 • a Portálon regisztrált adatokban bekövetkező változástól számított 5 munkanapon belül a megváltozott adatok rögzítése a Portálon;
 • közbeszerzési díj megfizetése a Korm. rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint.

Az érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást vagy más keretjellegű szerződést veheti igénybe, melyhez már a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Az érdeklődő szervezetek az önkéntes csatlakozással kapcsolatos kérdéseiket az info@dkuzrt.hu címre küldhetik.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

7/2020. számú felhívás szerinti önkéntes csatlakozás lehetőségének újra megnyitása

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásról szóló 7/2020. számú felhívásban rögzített alábbi keretmegállapodás(ok) esetében az önkéntes csatlakozás lehetőségét újra megnyitotta:

 1. Homogén szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (SRVT01);
 2. Inhomogén szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (SRVT02).

A DKÜ Zrt. az egyes keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozás lehetőségét a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról szóló külön tájékoztatás közzétételéig folyamatosan biztosítja.

További információkért kérjük a https://dkuzrt.hu/ és a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ weboldalakat figyelemmel kísérni szíveskedjenek.

A változásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

8/2020. számú felhívás szerinti önkéntes csatlakozás lehetőségének újra megnyitása

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásról szóló 8/2020. számú felhívásban rögzített alábbi keretmegállapodás(ok) esetében az önkéntes csatlakozás lehetőségét újra megnyitotta:

 1. A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek, valamint önként csatlakozó intézmények részére fénymásoló és nyomatelőállító berendezések adásvétele, tartós bérlete, lízingje és teljes üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele, valamint meglévő berendezésekhez karbantartás, javítás és alkatrész utánpótlás, továbbá kellékanyagok adásvétele (FMNY20);
 2. A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek, valamint önként csatlakozó intézmények részére KGR IKM modul support szolgáltatás (KGR20);
 3. A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek, valamint önként csatlakozó intézmények részére térinformatikai szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások (GEOS20).

A DKÜ Zrt. az egyes keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozás lehetőségét a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról szóló külön tájékoztatás közzétételéig folyamatosan biztosítja.

További információkért kérjük a https://dkuzrt.hu/ és a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ weboldalakat figyelemmel kísérni szíveskedjenek.

A változásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

10/2020. számú felhívás szerinti önkéntes csatlakozás lehetőségének újra megnyitása

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásról szóló 10/2020. számú felhívásban rögzített alábbi keretmegállapodás(ok) esetében az önkéntes csatlakozás lehetőségét újra megnyitotta:

 • Iratkezelési licencek és kapcsolódó szolgáltatások (IKSZ).

A DKÜ Zrt. az egyes keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozás lehetőségét a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról szóló külön tájékoztatás közzétételéig folyamatosan biztosítja.

További információkért kérjük a https://dkuzrt.hu/ és a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ weboldalakat figyelemmel kísérni szíveskedjenek.

A változásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a KM01KGSM16 azonosítójú keretmegállapodás, valamint az annak alapján megkötött egyedi szerződések megszűnéséről

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a KM01KGSM16 azonosítójú keretmegállapodás, valamint az annak alapján megkötött egyedi szerződések 2021. február 5. napját követően megszűnnek, így 2021. február 6. napjától mobiltávközlési szolgáltatást igénybe venni kizárólag a 2020. december 10. napján megkötött DKM01MSZOLG20 azonosítójú keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződés útján lehet.

Amennyiben még nem kötöttek a DKM01MSZOLG20 azonosítójú keretmegállapodás terhére egyedi szerződést, úgy kérjük haladéktalanul gondoskodni szíveskedjenek a mobiltávközlési szolgáltatás folytonossága érdekében az újabb szerződés megkötéséről a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a keretmegállapodásokhoz, illetve keretmegállapodás módosításokhoz kapcsolódó ellenőrzési tanúsítványokról

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodások és keretmegállapodás módosítások vonatkozásában a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 27/A. §-a alapján kezdeményezett utólagos ellenőrzési eljárások befejeződtek.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján lefolytatott közbeszerzési-jogi szempontú utólagos ellenőrzési eljárás eredményeként a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály valamennyi, alább felsorolt keretmegállapodást érintően támogató tartalmú tanúsítványt (közbeszerzési eljárásra vonatkozó utólagos ellenőrzésről készült jelentés) bocsátott ki, illetve keretmegállapodások módosítását az erről szóló tanúsítványban (szerződésmódosítás utólagos ellenőrzéséről készült jelentés) jogszerűnek minősítette.

A fentieknek megfelelően közbeszerzési-jogi szempontú támogató tartalmú tanúsítvánnyal rendelkeznek az alábbi azonosítószámú keretmegállapodások:

 • DKM01OSUP20,
 • DKM01ISUP20,
 • DKM01SAS20,
 • DKM01OLIC20.

A fentieknek megfelelően közbeszerzési-jogi szempontú, jogszerű minősítést tartalmazó tanúsítvánnyal rendelkeznek az alábbi azonosítószámú keretmegállapodás módosítások:

 • KM01SRVT17,
 • KM01KGR17,
 • KM01ITSZ16,
 • KM01MSLIC18,
 • KM01GEOS18,
 • KM01ITBT17,
 • KM01VMWARE17,
 • KM02SRVT17,
 • KM01SWF17,
 • KM02SWF17.

A fent hivatkozott tanúsítványok megtalálhatóak a DKÜ Zrt. által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszerben (https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/) a keretmegállapodások adatlapján.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a DKM01MTEL19 azonosító számú keretmegállapodás felmondásáról

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a

 • „Mobiltelefonok beszerzése” tárgyú, DKM01MTEL19 azonosító számú

keretmegállapodást 2021. január 18-án valamennyi, a keretmegállapodásban részes szállítóval szemben felmondta.

A hivatkozott keretmegállapodásban foglaltak szerint jelen tájékoztatásunkat követően a közvetlen megrendelések már nem igazolhatóak vissza és egyedi szerződések nem írhatóak alá.

A felmondás közlésének időpontját megelőzően visszaigazolt megrendelések, vagy megkötött és hatályba léptetett egyedi szerződések tekintetében a keretmegállapodás, mint mögöttes szerződés továbbra is érvényben és hatályban marad.

Mobiltelefonokra és tartozékokra vonatkozó új keretmegállapodás előkészítése folyamatban van, annak megkötéséről a DKÜ Zrt. tájékoztatást fog közzétenni.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

9/2020. számú felhívás szerinti önkéntes csatlakozás lehetőségének újra megnyitása

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásról szóló 9/2020. számú felhívás szerinti önkéntes csatlakozás lehetőségét újra megnyitotta.

A csatlakozás módosított határideje: 2021. január 20. nap 12 óra.

További információkért kérjük a https://dkuzrt.hu/ és a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ weboldalakat figyelemmel kísérni szíveskedjenek.

A változásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a KM01FMNY18 azonosítójú keretmegállapodás keretösszegének módosításáról

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

 

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a

 • „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” 1. rész „Homogén Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok” tárgyú, KM01FMNY18 azonosítójú

keretmegállapodás keretösszege az eredeti 14 250 000 000,-Ft keretösszegről 19 000 000 000,-Ft keretösszegre módosult. 

A Keretmegállapodás módosítását a DKÜ Zrt. a keretmegállapodás adatlapján (https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/keretmegallapodas) teszi elérhetővé. 

Felhívjuk szíves figyelmüket egyúttal arra is, hogy amennyiben a DKÜ Zrt. a Keretmegállapodások tárgyában új keretmegállapodást köt, a hivatkozott – jelenleg hatályos – keretmegállapodás tekintetében passzív időszak veszi kezdetét. Ennek értelmében a hivatkozott keretmegállapodás alapján új egyedi szerződés megkötése már nem lesz lehetséges, kivéve ha az érintett szervezet az eljárását a DKR-ben (https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/) még a keretmegállapodás aktív időszakában megindította.

 

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

10/2020. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozásra

content

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) az alábbi keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozást teszi lehetővé:

 • Iratkezelési licencek és kapcsolódó szolgáltatások (IKSZ).

Az önkéntes csatlakozást a DKÜ Portál (a továbbiakban: Portál; https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/) felületén van lehetőség megtenni az alábbiak szerint:

 • A csatlakozáshoz szükséges a Portálon történő regisztráció („Az érintett szervezet 301/2018. (XII. 27.) Kormány rendelet 1. § (2) szerinti besorolása” mező értékkészletből az „eb)” pont kiválasztásával).
 • A Portálra történő belépést követően az „Ügyintézés/Felhívás feliratkozás” ablakban találhatók az egyes keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásra vonatkozó felhívások.
 • A „Feliratkozás” mezőre kattintva lehet elvégezni az önkéntes csatlakozást, a tervezett összeg vagy darabszám megadásával.

A csatlakozás határideje: 2021. január 18. nap 12 óra

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Portálon csak egy alkalommal szükséges regisztrálni, az önkéntes csatlakozást azonban minden megkötendő keretmegállapodás vonatkozásában, az annak megkötésére irányuló közbeszerzési eljáráshoz történő külön-külön megtett „feliratkozással” kell elvégezni, mivel az adott érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást veheti igénybe, melyhez már az annak megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Az egyes keretmegállapodásokhoz történő utólagos csatlakozásra nincs lehetőség.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés a) – ea) pont szerinti érintett szervezetek a DKÜ Zrt. minden hatályos keretmegállapodását (kivéve a kifejezetten adott érintett szervezetek számára kötött, egyedi keretmegállapodásokat) automatikusan jogosultak, egyben kötelesek is igénybe venni.

A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján lehetőség nyílt arra, hogy a DKÜ Zrt. felhívására egy adott keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés vonatkozásában, egy meghatározott beszerzési eljáráshoz csatlakozzon az egyébként a Korm. rendelet személyi hatálya alá nem tartozó és az 1. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján nem csatlakozott intézmény.

Az ilyen módon történő csatlakozással az adott intézmény úgy válik érintett szervezetté, hogy rá a Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek közül kizárólag az alábbiak vonatkoznak:

 • regisztráció a Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/);
 • a Portálon regisztrált adatokban bekövetkező változástól számított 5 munkanapon belül a megváltozott adatok rögzítése a Portálon;
 • közbeszerzési díj megfizetése a Korm. rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint.

Az érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást vagy más keretjellegű szerződést veheti igénybe, melyhez már a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Az érdeklődő szervezetek az önkéntes csatlakozással kapcsolatos kérdéseiket az info@dkuzrt.hu címre küldhetik.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

9/2020. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozásra

content

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) az alábbi keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozást teszi lehetővé:

 1. Nyomógombos, Android, valamint víz, por és ütésálló készülékek beszerzése (DKM01MTEL20);
 2. iOS-t gyárilag futtatni képes telefonok beszerzése (DKM02MTEL20).

Az önkéntes csatlakozást a DKÜ Portál (a továbbiakban: Portál; https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/) felületén van lehetőség megtenni az alábbiak szerint:

 • A csatlakozáshoz szükséges a Portálon történő regisztráció („Az érintett szervezet 301/2018. (XII. 27.) Kormány rendelet 1. § (2) szerinti besorolása” mező értékkészletből az „eb)” pont kiválasztásával).
 • A Portálra történő belépést követően az „Ügyintézés/Felhívás feliratkozás” ablakban találhatók az egyes keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásra vonatkozó felhívások.
 • A „Feliratkozás” mezőre kattintva lehet elvégezni az önkéntes csatlakozást, a tervezett összeg vagy darabszám megadásával.

A csatlakozás határideje: 2020. december 30. nap 24 óra.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Portálon csak egy alkalommal szükséges regisztrálni, az önkéntes csatlakozást azonban minden megkötendő keretmegállapodás vonatkozásában, az annak megkötésére irányuló közbeszerzési eljáráshoz történő külön-külön megtett „feliratkozással” kell elvégezni, mivel az adott érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást veheti igénybe, melyhez már az annak megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Az egyes keretmegállapodásokhoz történő utólagos csatlakozásra nincs lehetőség.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés a) – ea) pont szerinti érintett szervezetek a DKÜ Zrt. minden hatályos keretmegállapodását (kivéve a kifejezetten adott érintett szervezetek számára kötött, egyedi keretmegállapodásokat) automatikusan jogosultak, egyben kötelesek is igénybe venni.

A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján lehetőség nyílt arra, hogy a DKÜ Zrt. felhívására egy adott keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés vonatkozásában, egy meghatározott beszerzési eljáráshoz csatlakozzon az egyébként a Korm. rendelet személyi hatálya alá nem tartozó és az 1. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján nem csatlakozott intézmény.

Az ilyen módon történő csatlakozással az adott intézmény úgy válik érintett szervezetté, hogy rá a Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek közül kizárólag az alábbiak vonatkoznak:

 • regisztráció a Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/);
 • a Portálon regisztrált adatokban bekövetkező változástól számított 5 munkanapon belül a megváltozott adatok rögzítése a Portálon;
 • közbeszerzési díj megfizetése a Korm. rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint.

Az érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást vagy más keretjellegű szerződést veheti igénybe, melyhez már a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Az érdeklődő szervezetek az önkéntes csatlakozással kapcsolatos kérdéseiket az info@dkuzrt.hu címre küldhetik.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a DKM01MSZOLG20 azonosítójú keretmegállapodás megkötéséről és az egyes egyedi szerződésekkel kapcsolatos igénybejelentés szükségességéről

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére

Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése”

tárgyban 2020. december 10. napján keretmegállapodást kötött.

A keretmegállapodás azonosítója: DKM01MSZOLG20

Felhívjuk a tisztelt Érintett Szervezetek figyelmét, hogy a hatályos KM01KGSM16 azonosítójú keretmegállapodás aktív időszakának utolsó napja – annak IV.6. pontja értelmében – 2020. december 15. napja.

Az „aktív időszak” utolsó napját követően a „passzív időszak” veszi kezdetét, mely a keretmegállapodás 48 hónapos időtartamának végéig, azaz 2021. február 5. napjáig tart. A hatályos keretmegállapodás IV.6. pontjának értelmében a „passzív időszak” alatt „új szolgáltatási szerződéskötésre már nincs lehetőség, ebben az időszakban történik a már korábban megkezdett szolgáltatási szerződések teljesítésének befejezése…”.

A keretmegállapodás vonatkozó rendelkezéseire tekintettel a megkötött szolgáltatási szerződések időbeli hatályának meghosszabbítására, vagy egyéb módosítására nincs lehetőség, ezen szerződések legkésőbb 2021. február 6. napján meg fognak szűnni, illetve a KM01KGSM16 azonosítójú keretmegállapodás alapján további szolgáltatást a Magyar Telekom Nyrt. nem fog nyújtani.

A már megkötött szolgáltatási szerződésekkel, valamint a DKM01MSZOLG20 keretmegállapodás alapján történő új beszerzési igények megvalósításával kapcsolatosan az alábbiakra hívjuk fel a tisztelt Érintett Szervezetek figyelmét:

 • Azon Érintett Szervezetek, amelyeknek a KM01KGSM16 azonosítójú keretmegállapodás terhére megkötött, 2021. február 5. napjáig hatályos egyedi szolgáltatási szerződésük van, a DKM01MSZOLG20 azonosítójú keretmegállapodás terhére megkötött új egyedi szolgáltatási szerződés alapján csak 2021. február 6. napjától jogosultak igénybe venni a szolgáltatást.
 • Azon Érintett Szervezetek, amelyeknek a KM01KGSM16 azonosítójú keretmegállapodás terhére megkötött egyedi szolgáltatási szerződésük időbeli hatálya korábban lejár, mint 2021. február 5. napja, azok az egyedi szolgáltatási szerződésük lejártának napját követően jogosultak a DKM01MSZOLG20 azonosítójú keretmegállapodás terhére megkötött új egyedi szolgáltatási szerződés alapján igénybe venni a szolgáltatást.
 • Azon Érintett Szervezetek, amelyek a KM01KGSM16 azonosítójú keretmegállapodás terhére korábban egyáltalán nem kötöttek egyedi szolgáltatási szerződést, az DKM01MSZOLG20 azonosítójú keretmegállapodás hatályba lépése napjától jogosultak a keretmegállapodás terhére új egyedi szolgáltatási szerződést kötni.

Fentiekre tekintettel tehát új szolgáltatási szerződés megkötésére:

 • A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a)-ea) pontja szerinti azon Érintett Szervezet jogosult, amelynek beszerzési igényét a DKÜ Portálon (https://dkuzrt.hu/portal/) történt benyújtást követően a DKÜ Zrt. megfelelőnek minősítette (és szükség esetén az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter jóváhagyta), és ezt követően technikailag rögzítve a DKR-en (https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/) történt igénybejelentését a DKÜ Zrt. jóváhagyta.
 • A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés eb) pontja szerinti azon Érintett Szervezet jogosult, amelynek a DKR-en (https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/) történt igénybejelentését a DKÜ Zrt. jóváhagyta.

Az igénybejelentés során az Érintett Szervezet a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint köteles eljárni, s annak során igényét a keretmegállapodásban rögzítettek szerinti időszakra vonatkozó becsült értékkel, mint keretösszeggel bejelenteni.

Az igénybejelentéssel, valamint a keretmegállapodás alapján történő közvetlen megrendelés megvalósításával kapcsolatos további részletes szabályokat a keretmegállapodás adatlapján található „A keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelésre vonatkozó előírások” című, „KM 2. rész Közvetlen megrendelés előírások.pdf” elnevezésű dokumentum tartalmaz.

A keretmegállapodás és mellékletei, valamint a keretmegállapodással kapcsolatos részletes adatok a DKR-ben, a „Közbeszerzési adatok – Keretmegállapodások” menüpont alatt a DKM01MSZOLG20 keretmegállapodás adatlapján, a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás releváns dokumentumai pedig az eljárás adatlapján megtalálhatóak.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a DKM01SZGRK20 és a DKM02SZGRK20 azonosító számú keretmegállapodások kapcsán a szállítási határidővel kapcsolatos nehézségekről

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a DKM01SZGRK20 és a DKM02SZGRK20 azonosító számú keretmegállapodások tekintetében a keretmegállapodásokat kötött több ajánlattevő részéről is olyan tartalmú, a keretmegállapodás szerinti termékek gyártóitól (HP, Dell, Lenovo) származó nyilatkozatok kerültek benyújtásra a Beszerző felé, melyekben az adott gyártó arról tájékoztatja a keretmegállapodásban részes szállítókat, hogy a keretmegállapodásban rögzített legalább 30 (harminc), legfeljebb 90 (kilencven) naptári napban meghatározható intervallum szerinti szállítási határidő minimális időpontját a súlyosbodó vírushelyzetre tekintettel nem tudja biztosítani a teljesítés során.

A fentiek alapján javasoljuk a tisztelt Érintett Szervezeteknek, hogy a keretmegállapodás alapján történő közbeszerzéseik megvalósítása során a szállítási határidőt a fenti tájékoztatásra is figyelemmel szíveskedjenek meghatározni.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a DKM01SZGRK20 és a DKM02SZGRK20 azonosító számú keretmegállapodások kapcsán a szállítási határidő értelmezéséről

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a DKM01SZGRK20 és a DKM02SZGRK20 azonosító számú keretmegállapodások tekintetében az egyes ajánlattevői/szállítói árlistákban a „Szállítási határidő (nap)” oszlopban „0” érték szerepel minden termék/kapcsolódó szolgáltatás esetén. A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt., mint a keretmegállapodás szerinti Beszerző ezzel kapcsolatosan rögzíti, hogy a keretmegállapodásban foglaltakkal összhangban a szállítási határidő nem termékenként külön-külön került meghatározásra, hanem azt a keretmegállapodás alapján közbeszerzést megvalósító ajánlatkérő jogosult meghatározni az adott közbeszerzés (közvetlen megrendelés, vagy a verseny újranyitása) egy részére, vagy egészére az alábbiak figyelembevételével:

 • A keretmegállapodás alapján közbeszerzést megvalósító ajánlatkérő a szállítási/teljesítési határidőt legalább 30 (harminc), legfeljebb 90 (kilencven) naptári napban jogosult meghatározni, értelemszerűen az adott közbeszerzés jellegétől/összetettségétől függően.
 • Amennyiben a keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés közvetlen megrendelés (Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pont) útján kerül megvalósításra, abban az esetben a megrendelés adatlapján az adott közbeszerzés ajánlatkérőjének meg kell adnia a szállítási határidőt, mely csak a fentiek szerint előírt intervallumon belüli lehet. Amennyiben a közvetlen megrendelésben a fentiek szerinti teljesítési intervallumon kívüli teljesítési határidő került feltüntetésre, azon megrendelést az ajánlattevő jogosult visszautasítani.
 • Amennyiben a keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés a verseny újranyitása (Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont) útján kerül megvalósításra, abban az esetben a közbeszerzést megvalósító ajánlatkérő a teljesítési határidőt a legalább 30 (harminc), legfeljebb 90 (kilencven) naptári napban meghatározott intervallumon felül jogosult a 90 (kilencven) napnál hosszabban is meghatározni. A minimális 30 naptári napnál rövidebb szállítási határidőt ebben az esetben sem lehetséges előírni.
 • A keretmegállapodást kötött ajánlattevő a verseny újranyitása során a Kbt. 104. § (3) bekezdése szerinti ajánlattételi kötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha az ajánlattételi felhívásban a keretmegállapodás szerinti legalább 30 (harminc), legfeljebb 90 (kilencven) naptári napban meghatározott intervallumon kívüli olyan teljesítési határidő került feltüntetésre, melyet az ajánlattevő indokoltan nem képes teljesíteni, továbbá amely körülményről az ajánlattevő még az ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban tájékoztatta a keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés tekintetében ajánlatkérőként eljáró szervezetet.
 • A szállítási határidő meghatározása nem irányulhat a verseny korlátozására.

A keretmegállapodások alapján történő közbeszerzés megvalósításával kapcsolatos további információk megtalálhatók az adott keretmegállapodás adatlapján a KM 2. része - DKM01SZGRK20.pdf, valamint a KM 2. része - DKM02SZGRK20.pdf dokumentumokban.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás egyes keretmegállapodások keretösszegének és időtartamának módosításáról

content

 

Tisztelt Érintett Szervezetek!

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a(z)

 • „Microsoft szoftver licencek I. (LSP)” tárgyú, KM01MSLIC18 azonosító számú

keretmegállapodás 2020. november 2. napjáig tartó, 30 hónapos időtartamát 6 hónappal meghosszabbítja, így az 2021. május 2. napjáig tart, továbbá annak eredeti 30 000 000 000,-Ft keretösszege 40 000 000 000,-Ft keretösszegre módosult,

 valamint a

 • „Térinformatikai szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások” tárgyú, KM01GEOS18 azonosító számú

keretmegállapodás keretösszege az eredeti 2 000 000 000,-Ft keretösszegről 2 701 200 000,-Ft keretösszegre módosult.

A Keretmegállapodások módosítását a DKÜ Zrt. az érintett keretmegállapodás adatlapján (https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/keretmegallapodas) teszi elérhetővé. 

Felhívjuk szíves figyelmüket egyúttal arra is, hogy amennyiben a DKÜ Zrt. a Keretmegállapodások tárgyában új keretmegállapodást köt, a hivatkozott – jelenleg hatályos – keretmegállapodás tekintetében passzív időszak veszi kezdetét. Ennek értelmében a hivatkozott keretmegállapodás alapján új egyedi szerződés megkötése már nem lesz lehetséges, kivéve ha az érintett szervezet az eljárását a DKR-ben (https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/) még a keretmegállapodás aktív időszakában megindította.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

8/2020. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozásra

content

 

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) az alábbi keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozást teszi lehetővé:

 1. A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek, valamint önként csatlakozó intézmények részére fénymásoló és nyomatelőállító berendezések adásvétele, tartós bérlete, lízingje és teljes üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele, valamint meglévő berendezésekhez karbantartás, javítás és alkatrész utánpótlás, továbbá kellékanyagok adásvétele (FMNY20);
 2. A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek, valamint önként csatlakozó intézmények részére KGR IKM modul support szolgáltatás (KGR20);
 3. A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek, valamint önként csatlakozó intézmények részére térinformatikai szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások (GEOS20).

Az önkéntes csatlakozást a DKÜ Portál (a továbbiakban: Portál; https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/) felületén van lehetőség megtenni az alábbiak szerint:

 • A csatlakozáshoz szükséges a Portálon történő regisztráció („Az érintett szervezet 301/2018. (XII. 27.) Kormány rendelet 1. § (2) szerinti besorolása” mező értékkészletből az „eb)” pont kiválasztásával).
 • A Portálra történő belépést követően az „Ügyintézés/Felhívás feliratkozás” ablakban találhatók az egyes keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásra vonatkozó felhívások.
 • A „Feliratkozás” mezőre kattintva lehet elvégezni az önkéntes csatlakozást, a tervezett összeg vagy darabszám megadásával.

A csatlakozás határideje: 2020. november 23. nap 24 óra.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Portálon csak egy alkalommal szükséges regisztrálni, az önkéntes csatlakozást azonban minden megkötendő keretmegállapodás vonatkozásában, az annak megkötésére irányuló közbeszerzési eljáráshoz történő külön-külön megtett „feliratkozással” kell elvégezni, mivel az adott érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást veheti igénybe, melyhez már az annak megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Az egyes keretmegállapodásokhoz történő utólagos csatlakozásra nincs lehetőség.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés a) – ea) pont szerinti érintett szervezetek a DKÜ Zrt. minden hatályos keretmegállapodását (kivéve a kifejezetten adott érintett szervezetek számára kötött, egyedi keretmegállapodásokat) automatikusan jogosultak, egyben kötelesek is igénybe venni.

A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján lehetőség nyílt arra, hogy a DKÜ Zrt. felhívására egy adott keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés vonatkozásában, egy meghatározott beszerzési eljáráshoz csatlakozzon az egyébként a Korm. rendelet személyi hatálya alá nem tartozó és az 1. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján nem csatlakozott intézmény.

Az ilyen módon történő csatlakozással az adott intézmény úgy válik érintett szervezetté, hogy rá a Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek közül kizárólag az alábbiak vonatkoznak:

 • regisztráció a Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/);
 • a Portálon regisztrált adatokban bekövetkező változástól számított 5 munkanapon belül a megváltozott adatok rögzítése a Portálon;
 • közbeszerzési díj megfizetése a Korm. rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint.

Az érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást vagy más keretjellegű szerződést veheti igénybe, melyhez már a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Az érdeklődő szervezetek az önkéntes csatlakozással kapcsolatos kérdéseiket az info@dkuzrt.hu címre küldhetik.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

7/2020. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozásra

content

 

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) az alábbi keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozást teszi lehetővé:

 1. Homogén szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (SRVT01);
 2. Inhomogén szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (SRVT02).

Az önkéntes csatlakozást a DKÜ Portál (a továbbiakban: Portál; https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/) felületén van lehetőség megtenni az alábbiak szerint:

 • A csatlakozáshoz szükséges a Portálon történő regisztráció („Az érintett szervezet 301/2018. (XII. 27.) Kormány rendelet 1. § (2) szerinti besorolása” mező értékkészletből az „eb)” pont kiválasztásával).
 • A Portálra történő belépést követően az „Ügyintézés/Felhívás feliratkozás” ablakban találhatók az egyes keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásra vonatkozó felhívások.
 • A „Feliratkozás” mezőre kattintva lehet elvégezni az önkéntes csatlakozást, a tervezett összeg vagy darabszám megadásával.

A csatlakozás határideje: 2020. november 16. nap 24 óra.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Portálon csak egy alkalommal szükséges regisztrálni, az önkéntes csatlakozást azonban minden megkötendő keretmegállapodás vonatkozásában, az annak megkötésére irányuló közbeszerzési eljáráshoz történő külön-külön megtett „feliratkozással” kell elvégezni, mivel az adott érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást veheti igénybe, melyhez már az annak megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Az egyes keretmegállapodásokhoz történő utólagos csatlakozásra nincs lehetőség.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés a) – ea) pont szerinti érintett szervezetek a DKÜ Zrt. minden hatályos keretmegállapodását (kivéve a kifejezetten adott érintett szervezetek számára kötött, egyedi keretmegállapodásokat) automatikusan jogosultak, egyben kötelesek is igénybe venni.

A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján lehetőség nyílt arra, hogy a DKÜ Zrt. felhívására egy adott keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés vonatkozásában, egy meghatározott beszerzési eljáráshoz csatlakozzon az egyébként a Korm. rendelet személyi hatálya alá nem tartozó és az 1. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján nem csatlakozott intézmény.

Az ilyen módon történő csatlakozással az adott intézmény úgy válik érintett szervezetté, hogy rá a Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek közül kizárólag az alábbiak vonatkoznak:

 • regisztráció a Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/);
 • a Portálon regisztrált adatokban bekövetkező változástól számított 5 munkanapon belül a megváltozott adatok rögzítése a Portálon;
 • közbeszerzési díj megfizetése a Korm. rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint.

Az érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást vagy más keretjellegű szerződést veheti igénybe, melyhez már a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Az érdeklődő szervezetek az önkéntes csatlakozással kapcsolatos kérdéseiket az info@dkuzrt.hu címre küldhetik.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a „Meglévő Micro Focus licencek bővítése (MLIC20)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

content

 

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére

„Meglévő Micro Focus licencek bővítése (MLIC20)”

tárgyban 2020. október 27. napján keretmegállapodást kötött.

A keretmegállapodás azonosítója:

DKM01MLIC20 - „Meglévő Micro Focus licencek bővítése (MLIC20)”

 

Felhívjuk a Tisztelt Érintett Szervezetek figyelmét, hogy a hatályos KM04SLIC17 azonosítójú keretmegállapodás tekintetében az aktív időszak utolsó napja 2020. november 03.

Az „aktív időszak” utolsó napját követően valamennyi keretmegállapodás tekintetében a „passzív időszak” veszi kezdetét. A hatályos keretmegállapodás IV.6. pontjának értelmében a „passzív időszak” alatt „új egyedi szerződés megkötése már nem lehetséges kivéve, ha az Intézmény a keretmegállapodás aktív időszakában az eljárását a VI.1.11. pontban foglaltakra is figyelemmel megindította”.

Kérjük, hogy a KM04SLIC17 azonosítójú keretmegállapodás alkalmazása során a fentiekre figyelemmel járjanak el a már folyamatban lévő és még előkészítés alatt álló megrendeléseik, valamint a verseny újbóli megnyitásával megvalósítandó közbeszerzéseik tekintetében.

A megkötött DKM01MLIC20 azonosítójú keretmegállapodás és mellékleteik, valamint a keretmegállapodásokkal kapcsolatos részletes adatok a DKR-ben (www.kozbeszerzes.dkuzrt.hu), a „Közbeszerzési adatok – Keretmegállapodások” menüpont alatt az adott keretmegállapodás adatlapján, a keretmegállapodások megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás releváns dokumentumai pedig az eljárás adatlapján megtalálhatók.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a „Meglévő Oracle licencek bővítése (OLIC20)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére

„Meglévő Oracle licencek bővítése (OLIC20)”

tárgyban 2020. október 26. napján keretmegállapodást kötött.

A keretmegállapodás azonosítója:

DKM01OLIC20 - „Meglévő Oracle licencek bővítése (OLIC20)”

 

Felhívjuk a Tisztelt Érintett Szervezetek figyelmét, hogy a hatályos KM01SLIC17 azonosítójú keretmegállapodás tekintetében az aktív időszak utolsó napja 2020. november 02.

Az „aktív időszak” utolsó napját követően valamennyi keretmegállapodás tekintetében a „passzív időszak” veszi kezdetét. A hatályos keretmegállapodás IV.6. pontjának értelmében a „passzív időszak” alatt „új egyedi szerződés megkötése már nem lehetséges kivéve, ha az Intézmény a keretmegállapodás aktív időszakában az eljárását a VI.1.11. pontban foglaltak is figyelemmel megindította”.

Kérjük, hogy a KM01SLIC17 azonosítójú keretmegállapodás alkalmazása során a fentiekre figyelemmel járjanak el a már folyamatban lévő és még előkészítés alatt álló megrendeléseik, valamint a verseny újbóli megnyitásával megvalósítandó közbeszerzéseik tekintetében.

A megkötött DKM01OLIC20 azonosítójú keretmegállapodás és mellékleteik, valamint a keretmegállapodásokkal kapcsolatos részletes adatok a DKR-ben (www.kozbeszerzes.dkuzrt.hu), a „Közbeszerzési adatok – Keretmegállapodások” menüpont alatt az adott keretmegállapodás adatlapján, a keretmegállapodások megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás releváns dokumentumai pedig az eljárás adatlapján megtalálhatók.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86)„ tárgyú, KM01SRVT17 azonosító számú és a „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (nem x86)” tárgyú, KM02SRVT17 azonosító számú keretmegállapodások módosításáról.

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) - mint beszerző - KM01SRVT17 azonosító számú, „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86)” tárgyú és a KM02SRVT17 azonosító számú, „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (nem x86)” tárgyú keretmegállapodásokat a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára való hivatkozással módosította, azoknak aktív időszakát meghosszabbítva.

 

A Keretmegállapodások jelen tájékoztatás szerinti módosításait a DKÜ Zrt. a Keretmegállapodások adatlapján elérhetővé tette.

 

Tisztelettel:

 

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás keretmegállapodás módosítások alapján az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásáról

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

 

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket az alábbi, már módosított

 • VMware virtulaizációs szoftverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú, KM01VMWARE17 azonosító számú;
 • „IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” tárgyú, KM01ITBT17 azonosító számú;
 • „A 2014-2020. programozási időszak Európai Uniós finanszírozás keretében megvalósuló projektek megvalósításához kapcsolódó Közigazgatási Informatikai Rendszerekkel kapcsolatos szakértői vagy minőségbiztosítási szolgáltatások beszerzése 1. rész: Közigazgatási informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéshez kapcsolódó szakértői szolgáltatások ellátása” tárgyú, KM01ITSZ16 azonosító számú;
 • „A 2014-2020 programozási időszak Európai Uniós forrásból finanszírozott szoftverfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás” (rövid név: Szoftverfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás) 1. rész: Microsoft .Net keretrendszer és Microsoft Business Intelligence alapú fejlesztési tanácsadás” tárgyú, KM01SWF17 azonosító számú;
 • A 2014-2020 programozási időszak Európai Uniós forrásból finanszírozott szoftverfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás (rövid név: Szoftverfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás) 2. rész: Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alapú fejlesztői környezethez kapcsolódó vagy egyéb más nyílt forráskódú fejlesztési tanácsadás” tárgyú, KM02SWF17 azonosító számú;

valamint az alábbi, módosítás alatt lévő

 • „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86)” tárgyú, KM01SRVT17 azonosító számú;
 • „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (nem x86)” tárgyú, KM02SRVT17 azonosító számú;
 • „Microsoft szoftver licencek I. (LSP)” tárgyú, KM01MSLIC18 azonosító számú;
 • „Térinformatikai szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások” tárgyú, KM01GEOS18 azonosító számú

keretmegállapodások (a továbbiakban együtt: Keretmegállapodások) alapján az érintett szervezetek által megvalósítandó központosított közbeszerzési eljárások során az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásával kapcsolatban.

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 27/A. §-a alapján a DKÜ Zrt. működésével összefüggésben álló beszerzési eljárás, valamint az ezek eredményeképpen megkötött szerződések módosítása esetében a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) előírásait akként kell alkalmazni, hogy a közbeszerzési eljárásban, valamint a szerződésmódosítással összefüggésben kizárólag utólagos ellenőrzés szükséges. Az utólagos ellenőrzés lefolytatására vonatkozó eljárást és határidőt a Kr. 108. §-a határozza meg.

A DKÜ Zrt. a fentiek alapján a már létrejött keretmegállapodás módosításokról az ellenőrző szervet tájékoztatta annak érdekében, hogy azok alapján a támogatás felhasználásával történő beszerzések elszámolhatósága megvalósítható legyen.

A támogató tartalmú tanúsítvány kiállításig az érintett szervezet saját felelősségére és kockázatára lefolytathatja a közbeszerzési eljárást, azért a DKÜ Zrt. felelősséget nem vállal, figyelemmel arra, hogy a keretmegállapodás alapján megvalósított beszerzéssel, lefolytatott közbeszerzési eljárással, valamint az annak eredményként létrejött egyedi visszterhes szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos valamennyi jogosultság és valamennyi kötelezettség alanya az érintett szervezet.

Amennyiben a támogatás felhasználásával történő beszerzési eljárást a DKÜ Zrt. a Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját hatáskörben történő lefolytatásra az érintett szervezetnek visszaadta és az érintett szervezet a vonatkozó támogató tartalmú tanúsítvány kiadásáig beszerzési igényét nem a fent hivatkozott módosított keretmegállapodások valamelyikének alkalmazásával valósítja meg, úgy ezen eljárás - a Keretmegállapodások vonatkozásában -, nem minősül a Korm. rendelet 13. § (1b) bekezdése szerinti kötelezettség megsértésének.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Előzetes tájékoztatás keretmegállapodások időbeli hatályának hosszabbításáról, illetőleg keretösszegének megemeléséről

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton előzetesen tájékoztatja Önöket, hogy a(z)

 • „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86)” tárgyú, KM01SRVT17 azonosító számú;
 • „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (nem x86)” tárgyú, KM02SRVT17 azonosító számú;
 • „Microsoft szoftver licencek I. (LSP)” tárgyú, KM01MSLIC18 azonosító számú

keretmegállapodások aktív időtartamát meg kívánja hosszabbítani, valamint a

-      „Térinformatikai szoftverek és kapcsolódó szolgáltatásoktárgyú, KM01GEOS18 azonosító számú keretmegállapodás (a továbbiakban együtt: Keretmegállapodások) keretösszegét meg kívánja emelni.

A tervezett változtatásokhoz szükséges módosító dokumentumok előkészítése folyamatban van.

A tervezett keretmegállapodás módosítások alapján megrendelés visszaigazolására, egyedi szerződés megkötésére, illetve teljesítésére

 • a KM01SRVT17 azonosító számú keretmegállapodás tekintetében 3 hónappal,
 • a KM02SRVT17 azonosító számú és a KM01MSLIC18 azonosító számú keretmegállapodások tekintetében 6 hónappal

hosszabb időtartam alatt lesz lehetőség.

Felhívjuk szíves figyelmüket egyúttal arra is, hogy amennyiben a DKÜ Zrt. a Keretmegállapodások tárgyában új keretmegállapodást köt, a hivatkozott – jelenleg hatályos – keretmegállapodás tekintetében passzív időszak veszi kezdetét. Ennek értelmében a hivatkozott keretmegállapodás alapján új egyedi szerződés megkötése már nem lesz lehetséges, kivéve ha az érintett szervezet az eljárását a DKR-ben (https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/) még a keretmegállapodás aktív időszakában megindította.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a KM01SZGRK17 és a KM02SZGRK17 azonosító számú keretmegállapodások passzív időszakával kapcsolatosan

content

 

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a KM01SZGRK17 és a KM02SZGRK17 azonosító számú keretmegállapodások tekintetében az aktív időszak utolsó napja 2020. október 12. Mindkét keretmegállapodás tekintetében 2020. október 13. napjától a passzív időszak vette kezdetét.

A passzív időszak alatt új egyedi szerződés megkötése már nem lehetséges kivéve, ha az Érintett Szervezet a keretmegállapodás aktív időszakában, azaz legkésőbb 2020. október 12. napján az eljárását - a keretmegállapodás VI.1.11. pontjában foglaltakra is figyelemmel – megindította.

Az eljárás megindítása alatt

- megrendelés esetén, annak a DKR-ben Szállító részére történő megküldése,

- verseny újranyitása esetén, az ajánlattételi felhívás DKR-en keresztül történő megküldése értendő.

2020. október 13. napjától (beleértve 2020. október 13. napját is) a keretmegállapodások terhére igénybejelentésre nincs lehetőség, a bejelentett és még jóvá nem hagyott igények elutasításra kerülnek.

2020. október 13. napjától (beleértve 2020. október 13. napját is) a keretmegállapodások terhére megrendelés kibocsátására és annak Szállító általi visszaigazolására nincs lehetőség, azokat Szállító köteles visszautasítani, ide nem értve értelemszerűen az aktív időszakban megindított versenyújranyitások eredményeként a DKR-ben technikailag létrejövő megrendelések visszaigazolását.

2020. október 13. napjától (beleértve 2020. október 13. napját is) új verseny újranyitás megindítására nincs lehetőség, az Érintett Szervezet köteles visszavonni az ily módon esetlegesen megindított eljárásokat, Szállító ezen eljárásokban nem nyújthat be ajánlatot.

A passzív időszakban a megkötött szerződések teljesítésére van lehetőség akként, hogy az aktív időszakban megkötött szerződések tárgyának és mennyiségének módosítása már nem lehetséges.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!! 5/2020. számú felhívás keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozásra

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásról szóló 5/2020. számú felhívása csatlakozási határidejét meghosszabbítja.

A csatlakozás második alkalommal módosított határideje: 2020.11.02. nap 24 óra.

További információkért kérjük a https://dkuzrt.hu/ és a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ weboldalakat figyelemmel kísérni szíveskedjenek.

A változásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a „Meglévő SAS szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint terméktámogatási szolgáltatások biztosítása” tárgyú, DKM01SAS20 azonosító számú keretmegállapodáshoz kapcsolódó utólagos ellenőrzésről készült KFF -jelentésről

content

 

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a „Meglévő SAS szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint terméktámogatási szolgáltatások biztosítása” tárgyú, DKM01SAS20 azonosító számú keretmegállapodáshoz kapcsolódóan elkészült a támogató tartalmú utólagos ellenőrzésről szóló KFF -jelentés.

A jelentést a DKM01SAS20 azonosítójú keretmegállapodás adatlapján elérhetővé tettük.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

5/2020. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásra

content

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. az alábbi keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozást teszi lehetővé:

 1. A 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő SAP szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és gyártói - vagy azzal egyenértékű - terméktámogatási szolgáltatások (SPSUP20);
 2. A 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő Microfocus szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és gyártói - vagy azzal egyenértékű - terméktámogatási szolgáltatások (MFSUP20);
 3. A 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő Microsoft szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és gyártói - vagy azzal egyenértékű - terméktámogatási szolgáltatások (MSSUP20);
 4. A 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő Microsoft szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint kapcsolódó támogatási szolgáltatások teljesítése (MSEK20).

Az önkéntes csatlakozást a DKÜ Portál (a továbbiakban: Portál; https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/) felületén van lehetőség megtenni az alábbiak szerint:

 • A csatlakozáshoz szükséges a Portálon történő regisztráció.
 • A Portálra történő belépést követően az „Ügyintézés/Felhívás feliratkozás” ablakban találhatók az egyes keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásra vonatkozó felhívások.
 • A „Feliratkozás” mezőre kattintva lehet elvégezni az önkéntes csatlakozást, a tervezett összeg vagy darabszám megadásával.

A csatlakozás határideje: 2020.09.30. nap 24 óra.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Portálon történő regisztrációt csak egy alkalommal kell elvégezni, az önkéntes csatlakozást azonban minden megkötendő keretmegállapodás vonatkozásában, az annak megkötésére irányuló közbeszerzési eljáráshoz történő külön-külön megtett „feliratkozással” kell elvégezni, mivel az adott érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást veheti igénybe, melyhez már az annak megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Az egyes megkötendő keretmegállapodásokhoz történő utólagos csatlakozásra nincs mód.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés a) – ea) pont szerinti érintett szervezetek a DKÜ Zrt. minden hatályos keretmegállapodását (kivéve a kifejezetten adott érintett szervezetek számára kötött, egyedi keretmegállapodásokat) automatikusan jogosultak, egyben kötelesek is igénybe venni.

A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján lehetőség nyílt arra, hogy a DKÜ Zrt. felhívására egy adott keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés vonatkozásában, egy meghatározott beszerzési eljáráshoz csatlakozzon az egyébként a Korm. rendelet személyi hatálya alá nem tartozó és az 1. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján nem csatlakozott intézmény.

Az ilyen módon történő csatlakozással az adott intézmény úgy válik érintett szervezetté, hogy rá a Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek közül kizárólag az alábbiak vonatkoznak:

 • regisztráció a Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/);
 • a Portálon regisztrált adatokban bekövetkező változástól számított 5 munkanapon belül a megváltozott adatok rögzítése a Portálon;
 • közbeszerzési díj megfizetése a Korm. rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint.

Tájékoztatjuk, hogy az érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást vagy más keretjellegű szerződést veheti igénybe, melyhez már a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Az érdeklődő szervezetek az önkéntes csatlakozással kapcsolatos kérdéseiket az info@dkuzrt.hu címre küldhetik.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a „VMware virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú, KM01VMWARE17 azonosító számú keretmegállapodás 2. számú módosításáról

content

 

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) - mint Beszerző -, a KM01VMWARE17 azonosító számú, VMware virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú keretmegállapodást a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára való hivatkozással módosította, annak keretösszegét megnövelve.

A Keretmegállapodás jelen tájékoztatás szerinti, 2. számú módosítását a DKÜ Zrt. a Keretmegállapodás adatlapján elérhetővé tette.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a „Meglévő SAS szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint terméktámogatási szolgáltatások biztosítása” tárgyú, DKM01SAS20 azonosító számú keretmegállapodáshoz kapcsolódó utólagos ellenőrzésről készült KFF -jelentésről

content

 

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a „Meglévő SAS szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint terméktámogatási szolgáltatások biztosítása” tárgyú, DKM01SAS20 azonosító számú keretmegállapodáshoz kapcsolódóan elkészült a támogató tartalmú utólagos ellenőrzésről készült KFF -jelentés.

A jelentést a DKM01SAS20 azonosítójú keretmegállapodás adatlapján elérhetővé tettük.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a „Közigazgatási informatikai rendszere tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások ellátása” tárgyú, KM01ITSZ16 azonosító keretmegállapodás 4. számú módosításáról.

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) - mint beszerző - KM01ITSZ16 azonosító számú, Közigazgatási informatikai rendszere tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások ellátása tárgyú keretmegállapodást a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára való hivatkozással módosította, annak aktív időszakát meghosszabbítva.

 

A Keretmegállapodás jelen tájékoztatás szerinti, 4. számú módosítást a DKÜ Zrt. a Keretmegállapodás adatlapján elérhetővé tette.

 

Tisztelettel:

 

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a „Szoftverfejlesztési tanácsadás - Microsoft .NET és BI alapú” tárgyú, KM01SWF17 azonosító számú és a „Szoftverfejlesztési tanácsadás - Java alapú tárgyú, KM02SWF17 azonosító számú keretmegállapodások 3. számú módosításáról.

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) - mint beszerző - KM01SWF17 azonosító számú, „Szoftverfejlesztési tanácsadás - Microsoft .NET és BI alapú” tárgyú és a KM02SWF17 azonosító számú, „Szoftverfejlesztési tanácsadás - Java alapú” tárgyú keretmegállapodásokat a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára való hivatkozással módosította, annak keretösszegét megnövelve.

 

A Keretmegállapodások jelen tájékoztatás szerinti, 3. számú módosításait a DKÜ Zrt. a Keretmegállapodások adatlapján elérhetővé tette.

 

Tisztelettel:

 

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

6/2020. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozásra

content

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. az alábbi keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozást teszi lehetővé:

 • Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése (MSZOLG)

Az önkéntes csatlakozást a DKÜ Portál (a továbbiakban: Portál; https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/) felületén van lehetőség megtenni az alábbiak szerint:

 • A csatlakozáshoz szükséges a Portálon történő regisztráció.
 • A Portálra történő belépést követően az „Ügyintézés/Felhívás feliratkozás” ablakban találhatók az egyes keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásra vonatkozó felhívások.
 • A „Feliratkozás” mezőre kattintva lehet elvégezni az önkéntes csatlakozást, a tervezett összeg vagy darabszám megadásával.

A csatlakozás határideje: 2020. október 16. nap 12:00 óra.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Portálon történő regisztrációt csak egy alkalommal kell elvégezni, az önkéntes csatlakozást azonban minden megkötendő keretmegállapodás vonatkozásában, az annak megkötésére irányuló közbeszerzési eljáráshoz történő külön-külön megtett „feliratkozással” kell elvégezni, mivel az adott érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást veheti igénybe, melyhez már az annak megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Tájékoztatjuk, hogy akik a fent hivatkozott tárgyú keretmegállapodáshoz már korábban, az 1/2020. számú felhívás alapján 2020. április 15. nap 24:00 óráig csatlakoztak, azoknak nem szükséges ismételten megtenniük, mert korábbi jelzésüket – erre vonatkozó eltérő nyilatkozat hiányában – a DKÜ Zrt. továbbra is fenntartott csatlakozási szándékként kezeli.

A megkötendő keretmegállapodáshoz történő utólagos csatlakozásra nincs mód.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés a) – ea) pont szerinti érintett szervezetek a DKÜ Zrt. minden hatályos keretmegállapodását (kivéve a kifejezetten adott érintett szervezetek számára kötött, egyedi keretmegállapodásokat) automatikusan jogosultak, egyben kötelesek is igénybe venni.

A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján lehetőség nyílt arra, hogy a DKÜ Zrt. felhívására egy adott keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés vonatkozásában, egy meghatározott beszerzési eljáráshoz csatlakozzon az egyébként a Korm. rendelet személyi hatálya alá nem tartozó és az 1. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján nem csatlakozott intézmény.

Az ilyen módon történő csatlakozással az adott intézmény úgy válik érintett szervezetté, hogy rá a Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek közül kizárólag az alábbiak vonatkoznak:

 • regisztráció a Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/);
 • a Portálon regisztrált adatokban bekövetkező változástól számított 5 munkanapon belül a megváltozott adatok rögzítése a Portálon;
 • közbeszerzési díj megfizetése a Korm. rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint.

Tájékoztatjuk, hogy az érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást vagy más keretjellegű szerződést veheti igénybe, melyhez már a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Az érdeklődő szervezetek az önkéntes csatlakozással kapcsolatos kérdéseiket az info@dkuzrt.hu címre küldhetik.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a „Kliens oldali IT eszközök beszerzése (SZGR)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásokról

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére

„Homogén” kliens oldali IT eszközök beszerzése

valamint

„Általános” kliens oldali IT eszközök beszerzése

tárgyban 2020. október 5. napján keretmegállapodásokat kötött.

A keretmegállapodások azonosítója:

DKM01SZGRK20 („Homogén” kliens oldali IT eszközök beszerzése)

DKM02SZGRK20 („Általános” kliens oldali IT eszközök beszerzése)

Felhívjuk a tisztelt Érintett Szervezetek figyelmét, hogy a hatályos KM01SZGRK17 és KM02SZGRK17 azonosítójú keretmegállapodások tekintetében pedig az aktív időszak utolsó napja 2020. október 12.

Az „aktív időszak” utolsó napját követően valamennyi keretmegállapodás tekintetében a „passzív időszak” veszi kezdetét. A hatályos keretmegállapodások IV.6. pontjának értelmében a „passzív időszak” alatt „új egyedi szerződés megkötése már nem lehetséges kivéve, ha az Intézmény a keretmegállapodás aktív időszakában az eljárását a VI.1.11. pontban foglaltak is figyelemmel megindította”.

Kérjük, hogy a KM01SZGRK17 és a KM02SZGRK17 azonosítójú keretmegállapodások alkalmazása során a fentiekre figyelemmel járjanak el a már folyamatban lévő és még előkészítés alatt álló megrendeléseik, valamint a verseny újbóli megnyitásával megvalósítandó közbeszerzéseik tekintetében.

A megkötött DKM01SZGRK20 és DKM02SZGRK20 azonosítójú keretmegállapodások és mellékleteik, valamint a keretmegállapodásokkal kapcsolatos részletes adatok a DKR-ben (www.kozbeszerzes.dkuzrt.hu), a „Közbeszerzési adatok – Keretmegállapodások” menüpont alatt az adott keretmegállapodás adatlapján, a keretmegállapodások megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás releváns dokumentumai pedig az eljárás adatlapján megtalálhatók.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!! 5/2020. számú felhívás keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozásra

content

 

 

FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!!

5/2020. számú felhívás keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozásra

 

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásról szóló 5/2020. számú felhívása csatlakozási határidejét meghosszabbítja.

A csatlakozás módosított határideje: 2020.10.14. nap 24 óra.

További információkért kérjük a https://dkuzrt.hu/ és a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ weboldalakat figyelemmel kísérni szíveskedjenek.

A változásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

 

FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!! 5/2020. számú felhívás keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozásra

content

FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!!

5/2020. számú felhívás keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozásra

 

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásról szóló 5/2020. számú felhívása csatlakozási határidejét meghosszabbítja.

A csatlakozás módosított határideje: 2020.10.14. nap 24 óra.

További információkért kérjük a https://dkuzrt.hu/ és a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ weboldalakat figyelemmel kísérni szíveskedjenek.

A változásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a „Kliens oldali IT eszközök beszerzése (SZGR)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárásról

content

 

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a „Kliens oldali IT eszközök beszerzése (SZGR)” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Része szerinti nyílt központosított közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálatának lezárásaként az írásbeli összegezést megküldte. A közbeszerzési eljárás az alábbi közbeszerzési részek tekintetében a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerinti keretmegállapodások megkötésére irányul:

1. közbeszerzési rész: „Homogén” kliens oldali IT eszközök beszerzése;

2. közbeszerzési rész: „Általános” kliens oldali IT eszközök beszerzése.

Az 1. közbeszerzési rész tekintetében a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti tilalmi időszak jogorvoslati kérelem kezdeményezése nélkül letelt, a keretmegállapodás megkötése folyamatban van. A 2. közbeszerzési rész tekintetében a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti tilalmi időszak a Kbt. 80. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel még folyamatban van, ennek utolsó napja 2020. szeptember 28. napja.

Az egyes keretmegállapodások megkötéséről a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. külön tájékoztatást fog közzétenni a DKR-ben.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a „Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú, KM01NET18 azonosító számú keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) 2. számú módosításáról

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) - mint beszerző - KM01NET18 azonosító számú, „Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú keretmegállapodást a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára való hivatkozással módosította, annak keretösszegét megnövelve.

 

A Keretmegállapodás jelen tájékoztatás szerinti, 2. számú módosítását a DKÜ Zrt. a Keretmegállapodás adatlapján elérhetővé tette.

 

Tisztelettel:

 

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a „Meglévő Oracle szoftverlicencekhez kapcsolódó gyártói – vagy azzal egyenértékű – terméktámogatási szolgáltatások.” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére

„Meglévő Oracle szoftverlicencekhez kapcsolódó gyártói – vagy azzal egyenértékű – terméktámogatási szolgáltatások.”

tárgyban 2020. július 29. napján keretmegállapodást kötött.

A keretmegállapodás azonosítója: DKM01OSUP20

A keretmegállapodás és a mellékletei, valamint a keretmegállapodással kapcsolatos részletes adatok a DKR-ben, a „Közbeszerzési adatok – Keretmegállapodások” menüpont (https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/keretmegallapodas) alatt, a fent megadott azonosítóra keresve megtalálható.

A KM02SUPP16 azonosító számú keretmegállapodás 2. számú módosításában foglaltak alapján amennyiben a DKÜ a beszerzés tárgya szerinti keretmegállapodást köt, akkor a keretmegállapodás megkötését követő ötödik munkanaptól „passzív időszak” veszi kezdetét, melynek időtartama a 48 hónapos határozott időtartam végéig tart. A passzív időszakban új egyedi szerződés megkötése már nem lehetséges kivéve, ha az Intézmény a keretmegállapodás aktív időszakában az eljárást a központosított közbeszerzési Portálon megindította.

A keretmegállapodás ennek megfelelően lezárásra kerül, melynek terhére további igény már nem rögzíthető.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Előzetes tájékoztatás a „Meglévő Oracle szofverlicencekhez kapcsolódó gyártói – vagy azzal egyenértékű – terméktámogatási szolgáltatások” tárgyú, DKM01OSUP20 azonosító számú keretmegállapodás tervezett megkötéséről

content

 

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII.27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó szervezetek részére „Meglévő Oracle szofverlicencekhez kapcsolódó gyártói – vagy azzal egyenértékű – terméktámogatási szolgáltatások” tárgyban, DKM01OSUP20 azonosító számmal tervezetten 2020.07.30. napján keretmegállapodást köt, tekintettel arra, hogy KM02SUPP16 azonosító számú keretmegállapodás keretösszege hamarosan eléri a 100%-os teljesülési szintet.  

A KM02SUPP16 azonosító számú keretmegállapodás 2. számú módosításában foglaltak alapján „Amennyiben a DKÜ a beszerzés tárgya szerinti keretmegállapodást köt, akkor a DKÜ által a KEF részére küldött értesítés kézhezvételét követő ötödik munkanaptól „passzív időszak” veszi kezdetét, melynek időtartama a 48 hónapos határozott időtartam végéig tart. A passzív időszakban új egyedi szerződés megkötése már nem lehetséges kivéve, ha az Intézmény a keretmegállapodás aktív időszakában az eljárást a központosított közbeszerzési Portálon megindította”.

A keretmegállapodás ennek megfelelően lezárásra kerül, melynek terhére további igény már nem rögzíthető.

Kérjük, hogy a közeljövőben felmerülő, írásbeli konzultációra vonatkozó igényük bejelentését szíveskedjenek az DKM01OSUP20 azonosító számú keretmegállapodás tervezett aláírását követő időpontra időzíteni.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a „Megjelenítő eszközök beszerzése (MESZ)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásokról

content

 

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére

„Projektorok”

valamint

„Interaktív táblák és megjelenítők”

tárgyban 2020. július 23. napján keretmegállapodásokat kötött.

A keretmegállapodások azonosítója:      DKM01MESZ20 (Projektorok)

                                                                       DKM02MESZ20 (Interaktív táblák és megjelenítők)

A keretmegállapodások és mellékletei, valamint a keretmegállapodásokkal kapcsolatos részletes adatok a DKR-ben (www.kozbeszerzes.dkuzrt.hu), a „Közbeszerzési adatok – Keretmegállapodások” menüpont alatt, a fent megadott azonosítókra keresve megtalálhatók.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

4/2020. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásra

content

 

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. az alábbi keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozást teszi lehetővé:

 1. Európai uniós forrásból, zárt forrású technológiákon megvalósuló alkalmazásfejlesztési szolgáltatások (01SWFE20);
 2. Európai uniós forrásból, nyílt forrású technológiákon megvalósuló alkalmazásfejlesztési szolgáltatások (02SWFE20);
 3. Zárt forrású technológiákon megvalósuló alkalmazásfejlesztési és üzemeltetés támogatási szolgáltatások megvalósítása (01SWF20);
 4. Nyílt forrású technológiákon megvalósuló alkalmazásfejlesztési és üzemeltetés támogatási szolgáltatások megvalósítása (02SWF20).

Az önkéntes csatlakozást a DKÜ Portál (a továbbiakban: Portál; https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/) felületén van lehetőség megtenni az alábbiak szerint:

 • A csatlakozáshoz szükséges a Portálon történő regisztráció.
 • A Portálra történő belépést követően az „Ügyintézés/Felhívás feliratkozás” ablakban találhatók az egyes keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásra vonatkozó felhívások.
 • A „Feliratkozás” mezőre kattintva lehet elvégezni az önkéntes csatlakozást, a tervezett összeg vagy darabszám megadásával.

A csatlakozás határideje: 2020.08.14. nap 24 óra.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Portálon történő regisztrációt csak egy alkalommal kell elvégezni, az önkéntes csatlakozást azonban minden megkötendő keretmegállapodás vonatkozásában, az annak megkötésére irányuló közbeszerzési eljáráshoz történő külön-külön megtett „feliratkozással” kell elvégezni, mivel az adott érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást veheti igénybe, melyhez már az annak megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Az egyes megkötendő keretmegállapodásokhoz történő utólagos csatlakozásra nincs mód.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés a) – ea) pont szerinti érintett szervezetek a DKÜ Zrt. minden hatályos keretmegállapodását (kivéve a kifejezetten adott érintett szervezetek számára kötött, egyedi keretmegállapodásokat) automatikusan jogosultak, egyben kötelesek is igénybe venni.

A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján lehetőség nyílt arra, hogy a DKÜ Zrt. felhívására egy adott keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés vonatkozásában, egy meghatározott beszerzési eljáráshoz csatlakozzon az egyébként a Korm. rendelet személyi hatálya alá nem tartozó és az 1. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján nem csatlakozott intézmény.

Az ilyen módon történő csatlakozással az adott intézmény úgy válik érintett szervezetté, hogy rá a Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek közül kizárólag az alábbiak vonatkoznak:

 • regisztráció a Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/);
 • a Portálon regisztrált adatokban bekövetkező változástól számított 5 munkanapon belül a megváltozott adatok rögzítése a Portálon;
 • közbeszerzési díj megfizetése a Korm. rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint.

Tájékoztatjuk, hogy az érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást vagy más keretjellegű szerződést veheti igénybe, melyhez már a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Az érdeklődő szervezetek az önkéntes csatlakozással kapcsolatos kérdéseiket az info@dkuzrt.hu címre küldhetik.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás az „Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyú, KM0201-20SZGRK azonosító számú keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) aktív időszakának hosszabbításáról

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.), mint Beszerző ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érintett Szervezeteket, hogy a fenti Keretmegállapodás IV.6. pontja alapján annak aktív időszakát egyoldalú nyilatkozatával további 12 hónappal meghosszabbította.

Az intézkedéssel a Keretmegállapodás alapján egyedi szerződés megkötésére és teljesítésére 2021. július 10. napjáig terjedő határozott időtartam alatt van lehetőség.

Felhívjuk szíves figyelmüket egyúttal arra is, hogy amennyiben a DKÜ Zrt. a beszerzés tárgya szerinti keretmegállapodást köt, akkor az erről szóló tájékoztatást követő ötödik munkanaptól „passzív időszak” veszi kezdetét, melynek időtartama a Keretmegállapodás időbeli hatályának végéig (2021. július 10. napjáig) tart. Ennek értelmében a passzív időszakban a Keretmegállapodás alapján új egyedi szerződés megkötése már nem lesz lehetséges, kivéve ha az érintett szervezet az eljárását a DKR-ben még a Keretmegállapodás aktív időszakában megindította. A „passzív időszakban” az aktív időszak alatt kötött szerződések teljesítésére van mód, a szerződések tárgya és mennyisége azonban már nem módosítható.

A Keretmegállapodás aktív időszakának meghosszabbításáról szóló nyilatkozatot a DKÜ Zrt. a Keretmegállapodás adatlapján teszi elérhetővé.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás az Oracle, SAP, IBM, Novell, SAS szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, és új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése (rövid név: SLIC-2017; azonosító számok: KM01-05SLIC17, KM0201-05SLIC17, KM0301-05SLIC17, KM 0401-05SLIC17) tárgyú keretmegállapodások időbeli hatályának hosszabbításáról.

content

 

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Oracle, SAP, IBM, Novell szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, és új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése (rövid név: SLIC-2017; azonosító számok: KM01-05SLIC17, KM0201-05SLIC17, KM0301-05SLIC17, KM 0401-05SLIC17) tárgyú keretmegállapodásokat a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a Keretmegállapodás IV.6. pontja alapján egyoldalú nyilatkozatával további 6 hónappal meghosszabbította. A Keretmegállapodások a meghosszabbítás eredményeképpen 2021. január 31. napjáig hatályosak.

A meghosszabbításról szóló nyilatkozatokat a Keretmegállapodások adatlapján teszi elérhetővé a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a „Közigazgatási informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások ellátása” tárgyú, KM01ITSZ16 azonosító számú keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) 3. számú módosításáról

content

 

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) - mint beszerző - a Keretmegállapodás módosítását kezdeményezte a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára való hivatkozással, annak aktív időszakát további 3 hónappal meghosszabbítva, passzív időszakát pedig 3 hónappal rövidítve, ezáltal a Keretmegállapodás időbeli hatályát változatlanul hagyva.

A Keretmegállapodás jelen tájékoztatás szerinti, 3. számú módosítását a DKÜ Zrt. a Keretmegállapodás adatlapján teszi elérhetővé.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a „Meglévő IBM szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és gyártói – vagy azzal egyenértékű- terméktámogatási szolgáltatások” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

content

 

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére

„Meglévő IBM szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és gyártói - vagy azzal egyenértékű - terméktámogatási szolgáltatások”

tárgyban 2020. június 26. napján keretmegállapodást kötött.

A keretmegállapodás azonosítója: DKM01ISUP20

A keretmegállapodás és a mellékletei, valamint a keretmegállapodással kapcsolatos részletes adatok a DKR-ben (www.kozbeszerzes.dkuzrt.hu), a „Közbeszerzési adatok – Keretmegállapodások” menüpont alatt, a fent megadott azonosítóra keresve megtalálhatóak.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

3/2020. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásra

content

 

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. az alábbi keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozást teszi lehetővé:

 1. Európai uniós forrásból megvalósuló informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása (ITSZE20);
 2. Informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása (ITSZ20);
 3. Európai uniós forrásból megvalósuló informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása (ITMBE20);
 4. Informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása (ITMB20);
 5. A 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő VMware szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint kapcsolódó terméktámogatási szolgáltatások biztosítása (VLIC20).

Az önkéntes csatlakozást a DKÜ Portál (a továbbiakban: Portál; https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/) felületén van lehetőség megtenni az alábbiak szerint:

 • A csatlakozáshoz szükséges a Portálon történő regisztráció.
 • A Portálra történő belépést követően az „Ügyintézés/Felhívás feliratkozás” ablakban találhatók az egyes keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásra vonatkozó felhívások.
 • A „Feliratkozás” mezőre kattintva lehet elvégezni az önkéntes csatlakozást, a tervezett összeg vagy darabszám megadásával.

A csatlakozás határideje: 2020.06.22. nap 24 óra.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Portálon történő regisztrációt csak egy alkalommal kell elvégezni, az önkéntes csatlakozást azonban minden megkötendő keretmegállapodás vonatkozásában, az annak megkötésére irányuló közbeszerzési eljáráshoz történő külön-külön megtett „feliratkozással” kell elvégezni, mivel az adott érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást veheti igénybe, melyhez már az annak megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Az egyes megkötendő keretmegállapodásokhoz történő utólagos csatlakozásra nincs mód.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés a) – ea) pont szerinti érintett szervezetek a DKÜ Zrt. minden hatályos keretmegállapodását (kivéve a kifejezetten adott érintett szervezetek számára kötött, egyedi keretmegállapodásokat) automatikusan jogosultak, egyben kötelesek is igénybe venni.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján lehetőség nyílt arra, hogy a DKÜ Zrt. felhívására egy adott keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés vonatkozásában, egy meghatározott beszerzési eljáráshoz csatlakozzon az egyébként a Korm. rendelet személyi hatálya alá nem tartozó és az 1. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján nem csatlakozott intézmény.

Az ilyen módon történő csatlakozással az adott intézmény úgy válik érintett szervezetté, hogy rá a Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek közül kizárólag az alábbiak vonatkoznak:

 • regisztráció a Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/);
 • a Portálon regisztrált adatokban bekövetkező változástól számított 5 munkanapon belül a megváltozott adatok rögzítése a Portálon;
 • közbeszerzési díj megfizetése a Korm. rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint.

Tájékoztatjuk, hogy az érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást vagy más keretjellegű szerződést veheti igénybe, melyhez már a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Az érdeklődő szervezetek az önkéntes csatlakozással kapcsolatos kérdéseiket az info@dkuzrt.hu címre küldhetik.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a „Mobiltelefonok beszerzése” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

content

 

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére

„Mobiltelefonok beszerzése”

 

tárgyban 2020. május 27. napján keretmegállapodást kötött.

A keretmegállapodás azonosítója: DKM01MTEL19

A keretmegállapodás és a mellékletei, valamint a keretmegállapodással kapcsolatos részletes adatok a DKR-ben (www.kozbeszerzes.dkuzrt.hu), a „Közbeszerzési adatok – Keretmegállapodások” menüpont alatt, a fent megadott azonosítóra keresve megtalálhatóak.

 

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás „A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő SAS szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint kapcsolódó emelt szintű konzultációs és gyártói – vagy azzal egyenértékű – terméktámogatási szolgáltatások biztosítása” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

content

 

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére

 

„A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő SAS szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint kapcsolódó emelt szintű konzultációs és gyártói – vagy azzal egyenértékű – terméktámogatási szolgáltatások biztosítása”

 

tárgyban 2020. május 5. napján keretmegállapodást kötött.

A keretmegállapodás azonosítója: DKM01SAS20

A keretmegállapodás és a mellékletei, valamint a keretmegállapodással kapcsolatos részletes adatok a DKR-ben (www.kozbeszerzes.dkuzrt.hu), a „Közbeszerzési adatok – Keretmegállapodások” menüpont alatt, a fent megadott azonosítóra keresve megtalálhatóak.

 

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.