Kiemelt hírek

Tájékoztatás üzemzavar elhárításáról

content

2023. november 16.

Tisztelt Felhasználók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett DKÜ alkalmazás közbeszerzési rendszer modul (DKR) működése tekintetében az üzemzavar elhárítása megtörtént, így a DKR teljeskörűen funkcionál.

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás üzemzavarról

content

2023. november 16.

Tisztelt Felhasználók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett DKÜ alkalmazás közbeszerzési rendszer modulban (DKR) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 22. § (2) bekezdése szerinti üzemzavar tapasztalható.

Az üzemzavar elhárítása folyamatban van, ezen idő alatt a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.

Szíves türelmüket és megértésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

TÁJÉKOZTATÁS AZ E-SZÁMLÁRÓL

content

2023. október 20.

Tisztelt Partnereink!

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) elkötelezett a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés iránt. 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) rendelkezései alapján lehetőség van arra, hogy a számlakibocsátó ne papír alapon, hanem elektronikus formában állítsa ki számláit (a továbbiakban: e-számla, vagy: elektronikus számla).

Az e-számla bevezetésének köszönhetően jelentős mértékben csökkenthetjük a papírfelhasználást, és így környezetünk káros terhelését.

Fentiek alapján a DKÜ Zrt. 2023. november 1. napjától a hagyományos, papír alapú számlák kiállítása helyett elektronikus számlázásra tér át és a továbbiakban elektronikus számlát bocsát ki partnerei felé.

A DKÜ Zrt. az e-számlákat

-    a keretmegállapodásokban, keretjellegű szerződésekben részes szállítóknak a DKÜ alkalmazás https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ címen elérhető közbeszerzési rendszer moduljában (DKR) regisztrált központi e-mail címre; 
-    az érintett szervezeteknek a DKÜ alkalmazás https://portal.dkuzrt.hu/DKU/ címen elérhető Portál moduljában (Portál) a szervezet törzsadatainál a számla küldés céljából megadott e-mail címre

történő megküldéssel juttatja el ugyanúgy, ahogy korábban a papír alapú számlák elektronikus másolatait.

Az elektronikus számla – tartalmát tekintve – megfelel a hagyományos papír alapú számlának, azonban nem nyomtatva, hanem elektronikus dokumentumként kerül kiállításra és kiküldésre.

Az e-számla legfőbb előnyei a befogadó számára: 
-    környezetkímélő, 
-    kényelmes, 
-    áttekinthető archiválást biztosít, 
-    díjmentes.

Az e-számla legfőbb előnyei a kibocsátó számára: 
-    környezetkímélő, 
-    gyorsabb a kiküldési folyamat, 
-    megbízhatóbb átadási folyamatra épül.

A DKÜ Zrt. az Áfa tv. 175. § (2) bekezdésének a) pontjának megfelelően bocsátja ki az e-számlát, mely két fő részből áll:

1.    egy bármikor megtekinthető PDF dokumentumból, mely minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel van ellátva, melyek egyértelműen biztosítják a kibocsátott számla eredetének hitelességét, adattartalmának sértetlenségét és a kibocsátás időpontját;
2.    egy ehhez fűzött XML file-ból, melyet igény esetén automatikus feldolgozásra használhat.

A PDF dokumentum megnyitásához az Adobe Acrobat Reader alkalmazást ajánljuk, mely ingyenesen letölthető és telepíthető az alábbi weboldalról:

https://get.adobe.com/reader/

A dokumentumon elhelyezett elektronikus aláírás és időbélyeg érvényessége az Adobe Acrobat Reader programmal, vagy bármilyen aláíróprogrammal (pl. e-Szignó) ellenőrizhető.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elektronikus számlát elektronikus formában kell megőrizni a számla kibocsátónak és a számla befogadónak egyaránt. Az elektronikusan kiállított számla csak elektronikus formában minősül eredeti számlának, kinyomtatott formában azonban nem.

Az Áfa tv. 175. § (3) bekezdése szerint az Áfa tv. 175. § (2) bekezdése a) pontja szerint kibocsátott elektronikus számla alkalmazásához szükséges a számlabefogadó beleegyezése, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik.

A gyakorlatban a számlabefogadó beleegyezése történhet szóban, írásban vagy ráutaló magatartással, például az elektronikus számla befogadásával.

Kérjük, hogy legkésőbb 2023. október 26. napjáig, a szervezet képviseletére jogosult személy aláírásával ellátott elutasító nyilatkozatnak az info@dkuzrt.hu e-mail címre történő megküldésével jelezzék számunkra, ha az Önök rendszere nem alkalmas a jogszabályban meghatározott fogadási feltételek teljesítésére és továbbra is papír alapú számla kibocsátására tartanak igényt. Kifejezett elutasító nyilatkozat hiányában úgy tekintjük, hogy az elektronikus számla alkalmazásába beleegyeztek.

Bízunk abban, hogy közösen sikeres lépéseket tehetünk a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés érdekében.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Általános hírek

Tájékoztatás üzemzavarról

content

2023. november 16.

Tisztelt Felhasználók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett DKÜ alkalmazás közbeszerzési rendszer modulban (DKR) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 22. § (2) bekezdése szerinti üzemzavar tapasztalható.

Az üzemzavar elhárítása folyamatban van, ezen idő alatt a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.

Szíves türelmüket és megértésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás üzemzavar elhárításáról

content

2023. október 26.

Tisztelt Felhasználók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett DKÜ alkalmazás közbeszerzési rendszer modul (DKR) működése tekintetében az üzemzavar elhárítása megtörtént, így a DKR teljeskörűen funkcionál.

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás üzemzavarról

content

2023. október 25.

Tisztelt Felhasználók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett DKÜ alkalmazás közbeszerzési rendszer modulban (DKR) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 22. § (2) bekezdése szerinti üzemzavar tapasztalható.

Az üzemzavar a DKR hiánypótlás funkcióját érinti, így a versenyújranyitásokban hiánypótlás feltöltése/benyújtása jelenleg nem lehetséges. Az üzemzavar elhárítása folyamatban van, ezen idő alatt a Korm. rendelet 17. §-a megfelelően alkalmazandó.

Szíves türelmüket és megértésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

KÖZELGŐ HATÁRIDŐ! 2023. október 01. napjától feltölthetők a 2024. évi informatikai beszerzési és fejlesztési tervek

content

2023. szeptember 29.

A kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2023. szeptember 1. napján hatályba lépett módosítása szerint az éves informatikai beszerzési és fejlesztési tervek (a továbbiakban: Tervek) ellenőrzését a Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. (DMÜ) és Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (DKÜ) egymással együttműködve végzik.

Fontos változás, hogy a Tervek benyújtási határideje 2023. október 31. napjára módosult.

A 2024. évre vonatkozó Terveket 2023. október 01. napjától lehet benyújtani a korábbi években megszokott felületen.

A Tervek felöltéséhez kapcsolódó részletes információk az alábbi linkeken érhetők el:
-    Tervezési kisokos 
-    Felhasználói útmutató a Tervek feltöltéséhez 

A Felhasználói útmutató tartalmazza a 2024-es terv adatlapon szereplő új mezőket is.

A kormányrendelet alapján a tervvizsgálatot végző szervezetek észrevételeivel és a hiánypótlással kapcsolatos kommunikációt a DMÜ végzi.

Kérdés esetén a tervellenorzes@dmu.gov.hu e-mail címen kérhetnek tájékoztatást.

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Digitális Magyarország Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás 2023. szeptember 29. (péntek) 19:00 és 2023. október 3. (kedd) 12:00 óra közötti bankszünnap miatt utalási nehézségről

content

2023. szeptember 28.

Tisztelt Partnereink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. szeptember 29. (péntek) 19:00 és 2023. október 3. (kedd) 12:00 óra között a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. részére nem lehet banki utalást indítani, mert a számlavezető bank nem egybefüggően, részleges és teljes bankszünnapokat tart. 

Erre tekintettel kérjük, hogy a leállás (2023. szeptember 29. 19:00 óra) előtt vagy a leállás (2023. október 3. 12:00 óra) után indítsák az utalásaikat. Kérjük, hogy a leállás alatti esetleges, sikertelen utalást a leállás után indítsák újra, mivel a leállás időszaka alatt kezdeményezett megbízások a számlavezető bank tájékoztatása alapján nem kerülnek feldolgozásra.

Az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, az info@dkuzrt.hu címen!

Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a DKÜ alkalmazás közbeszerzési rendszer modult érintő frissítésről és karbantartásról

content

2023. szeptember 27.

Tisztelt Felhasználók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. szeptember 29. (péntek) 18:00 óra és 2023. szeptember 30. (szombat) 23:59 óra között a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett DKÜ alkalmazás közbeszerzési rendszer modul (https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/) karbantartását végezzük, melynek következtében az oldal a megjelölt időtartam alatt nem lesz elérhető.

Az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, az info@dkuzrt.hu címen!

Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Felhívás a keretmegállapodások és a dinamikus beszerzési rendszerek keretében megkötött szerződések vonatkozásában

content

2023. szeptember 27.

Tisztelt Érintett Szervezetek!

A Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. az általa kötött keretmegállapodások és a felállított dinamikus beszerzési rendszerek keretében kötött szerződések vonatkozásában az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetményt együttes formában teszi közzé. 

A fenti kötelezettségnek történő megfelelés érdekében kérjük a tisztelt Érintett Szervezeteket, hogy szíveskedjenek gondoskodni a 2023. év harmadik negyedévében megkötött szerződéseik DKÜ alkalmazás közbeszerzési rendszer moduljába (https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/), valamint az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe való feltöltéséről. 

Az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, az info@dkuzrt.hu címen!

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a DKÜ alkalmazás közbeszerzési rendszer modul levélküldési funkcióját érintő karbantartásról

content

2023. szeptember 20.

Tisztelt Felhasználók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. szeptember 22. (péntek) 14:00 és 17:00 óra között a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. egyes informatikai rendszereinek frissítését és karbantartását végezzük, melynek következtében a DKÜ alkalmazás közbeszerzési rendszer modul (https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/) levélküldési funkciója a megjelölt időtartam alatt nem fog működni.

Az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, az info@dkuzrt.hu címen!

Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a DKÜ alkalmazás közbeszerzési rendszer modult érintő frissítésről és karbantartásról

content

2023. szeptember 18.

Tisztelt Felhasználók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. szeptember 15. (péntek) 16:00 óra és 2023. szeptember 18. (hétfő) 00:00 óra között a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett DKÜ alkalmazás közbeszerzési rendszer modul (a továbbiakban: DKR) frissítését és karbantartását sikeresen elvégeztük, a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ oldal elérhető és hibamentesen működik.

A frissítés és karbantartás miatt szükséges rendszerleállásra figyelemmel a DKM01MSEV21 (Microsoft szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, kiegészítése – Vállalati licencek) és a DKM01MSEK21 (Microsoft szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, kiegészítése – Kormányzati licencek) azonosítójú keretmegállapodások tekintetében az aktuális katalógusfrissítések 2023. szeptember 19. napján lesznek elérhetőek a DKR-ben.

Az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, az info@dkuzrt.hu címen!

Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a DKÜ alkalmazás közbeszerzési rendszer modult érintő frissítésről és karbantartásról

content

2023. szeptember 12.

Tisztelt Felhasználók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. szeptember 15. (péntek) 16:00 óra és 2023. szeptember 18. (hétfő) 00:00 óra között a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett DKÜ alkalmazás közbeszerzési rendszer modul frissítését és karbantartását végezzük, melynek következtében a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ oldal a megjelölt időtartam alatt nem lesz elérhető.

Kérjük Önöket, hogy a karbantartással érintett napokra ne ütemezzenek eljárási határidőt, mivel eljárási cselekményt nem fognak tudni eszközölni, beleértve a szállító általi rögzítéseket is.

Az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, az info@dkuzrt.hu címen!

Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Hatályos Keretmegállapodások

content

Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság  (a továbbiakban: DKÜ) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 5. § (1) bekezdésében a kormányzati informatikai beszerzési feladatok ellátásával kapcsolatos központosított közbeszerzések tekintetében ajánlatkérésre feljogosított szervezet.

A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére a  DKÜ által lefolytatott keretmegállapodás megkötésére irányuló központosított közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött  hatályos keretmegállapodások az alábbi oldalon érhetőek el:

Keretmegállapodások

Segíthetünk?

content

A gyakran ismételt kérdésekre a következő elérhetőségen kaphatnak választ.

Esetleges, DKR működésével kapcsolatos, technikai problémákat, kérdéseket az info @ dkuzrt . hu elérhetőségre tudja küldeni.

Keretmegállapodással kapcsolatos tájékoztatók

Tájékoztatás keretmegállapodás módosításáról

content

2023. december 8.

Tisztelt Érintett Szervezetek!

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodást a DKÜ Zrt., mint Beszerző és a keretmegállapodásban részes Szállítók a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint módosították:

 • a DKM01MSEK21 azonosítójú (a 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó kormányzati intézményeknél meglévő Microsoft szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, kiegészítése tárgyú) keretmegállapodás keretösszege nettó 120.070.000.000,- Ft-ra módosult, továbbá

 • a keretmegállapodás időbeli hatálya 72 hónap határozott időtartamra változott azzal, hogy a keretmegállapodás szerződéskötési időszaka a keretmegállapodás hatályba lépésétől számított 33 hónapig (2024. március 10.) tart.

 • A 2023. december 10. napja után létrejött egyedi szerződések tekintetében azok részben, vagy egészben európai uniós forrás terhére történő elszámolására nincs lehetőség.

A fent hivatkozott keretmegállapodás módosítása megtalálható a DKÜ alkalmazás közbeszerzési rendszer moduljában (DKR - https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/) az érintett keretmegállapodás adatlapján.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, az info@dkuzrt.hu címen!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

15/2023. számú felhívás szerinti önkéntes csatlakozás lehetőségének lezárása

content

2023. december 8.

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 15/2023. számú felhívásban rögzített önkéntes csatlakozás lehetőségét jelen tájékoztatás közzétételének napjával lezárja az alábbi keretmegállapodás tekintetében:

 • Mobiltelefonok beszerzése (rövid név: MTEL23) tárgyában az
  1. részben: Android, Kiemelt HW és SW biztonságú Android, Nyomógombos, Víz-, por- és ütésálló (VPÜ) mobiltelefonok (DKM01MTEL23), a
  2. részben: iOS-t gyárilag futtatni képes mobiltelefonok beszerzése (DKM02MTEL23).

Az érintett keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívás 2023. december 7. napján feladásra került az Európai Unió Hivatalos Lapjában (https://ted.europa.eu/) történő közzétételre. 

Az eljárást megindító hirdetményben az eljárás megnevezése: „Mobiltelefonok beszerzése (MTEL23)”.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, az info@dkuzrt.hu címen!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

9/2023. számú felhívás szerinti önkéntes csatlakozás lehetőségének lezárása

content

2023. december 8.

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 9/2023. számú felhívásban rögzített önkéntes csatlakozás lehetőségét jelen tájékoztatás közzétételének napjával lezárja az alábbi keretmegállapodás tekintetében:

 • Központi és kliens rendszer üzemeltetési szolgáltatások (rövid név: SAAS23).

Az érintett keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívás 2023. december 6. napján feladásra került az Európai Unió Hivatalos Lapjában (https://ted.europa.eu/) történő közzétételre.

Az eljárást megindító hirdetményben az eljárás megnevezése: „Központi és kliens rendszer üzemeltetési szolgáltatások (SAAS23)”.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, az info@dkuzrt.hu címen!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás keretmegállapodások módosításáról

content

2023. december 7.

Tisztelt Érintett Szervezetek!

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodásokat a DKÜ Zrt., mint Beszerző és a keretmegállapodásokban részes Szolgáltatók a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint módosították:

 • a DKM01SWF21 azonosítójú (Microsoft .NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás rendszerekre vonatkozó fejlesztési szolgáltatások nyújtása) keretmegállapodás esetében az 1. számú módosítás alapján a keretmegállapodás V.2.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „2.6. Az Érintett Szervezet az Egyedi Szerződésben biztosíthatja a Szolgáltató számára előleg igénybevételének a lehetőségét.”;

 • a DKM02SWF21 azonosítójú (Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazás rendszerek fejlesztői környezetéhez kapcsolódó fejlesztési szolgáltatások és üzemeltetési támogatások nyújtása) keretmegállapodás esetében a 2. számú módosítás alapján a keretmegállapodás V.2.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „2.6. Az Érintett Szervezet az Egyedi Szerződésben biztosíthatja a Szolgáltató számára előleg igénybevételének a lehetőségét.”.

A fent hivatkozott keretmegállapodások módosításai megtalálhatóak a DKÜ alkalmazás közbeszerzési rendszer moduljában (DKR - https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/) az érintett keretmegállapodások adatlapján.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, az info@dkuzrt.hu címen!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás az „Új nyomat előállító eszközök és kapcsolódó teljes üzemeltetési szolgáltatás, továbbá nyomtatás és szkennelés menedzsment szoftverek” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásokról

content

2023. december 5.

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított beszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére az alábbi tárgyban és azonosító alatt 2023. november 29. napján keretmegállapodásokat kötött:

 • DKM01FMNYM23„Új, kis- és közepes teljesítményű nyomat előállító eszközök, nyomtatók és szkennerek, valamint nyomtatás és szkennelés menedzsment szoftverek adásvétel, vagy 36, illetőleg 48 havi tartós bérlet keretében történő beszerzése, továbbá TÜSZ a beszerzett eszközökre”;

 • DKM02FMNYM23 „Új, nagyteljesítményű nyomat előállító eszközök, A0 méretű plotterek, valamint nyomtatás és szkennelés menedzsment szoftverek adásvétel, vagy 36, illetőleg 48 havi tartós bérlet keretében történő beszerzése, továbbá TÜSZ a beszerzett eszközökre”.

A keretmegállapodások és mellékletei, valamint a keretmegállapodásokkal kapcsolatos részletes adatok a DKÜ alkalmazás közbeszerzési rendszer moduljában (DKR - https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/), a „Közbeszerzési adatok – Keretmegállapodások” menüpont alatt az adott keretmegállapodás adatlapján, a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás releváns dokumentumai pedig az eljárás adatlapján megtalálhatóak.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, az info@dkuzrt.hu címen!

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás keretmegállapodások módosításáról

content

2023. december 4.

Tisztelt Érintett Szervezetek!

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodások a DKÜ Zrt., mint Beszerző nyilatkozata következtében az alábbiak szerint módosultak:

 • a DKM01SRVT21 azonosítójú (Homogén szerverek és tárolók beszerzése) keretmegállapodás IV.6. és IV.15. pontjában foglaltak alapján a keretmegállapodás szerződéskötési időszakát a Beszerző további 6 (hat) hónappal meghosszabbította, és a keretmegállapodás keretösszegét 30 (harminc) %-kal megemelte. A keretmegállapodás szerződéskötési időszaka az egyoldalú nyilatkozattal tett meghosszabbítás eredményeként 2024. július 21. napjáig tart, a keretmegállapodás keretösszege pedig 156.000.000.000,- Ft-ra, azaz százötvenhatmilliárd forintra emelkedett. A szerződés teljesítési időszak és az elszámolási időszak szabályozása nem változik, melyre tekintettel a keretmegállapodás időbeli hatálya 2025. július 21. napjáig tart.

 • a DKM02SRVT21 azonosítójú (Inhomogén szerverek és tárolók beszerzése) keretmegállapodás IV.6. és IV.15. pontjában foglaltak alapján a keretmegállapodás szerződéskötési időszakát a Beszerző további 6 (hat) hónappal meghosszabbította, és a keretmegállapodás keretösszegét 30 (harminc) %-kal megemelte. A keretmegállapodás szerződéskötési időszaka az egyoldalú nyilatkozattal tett meghosszabbítás eredményeként 2024. július 21. napjáig tart, a keretmegállapodás keretösszege pedig 104.000.000.000,- Ft-ra, azaz száznégymilliárd forintra emelkedett. A szerződés teljesítési időszak és az elszámolási időszak szabályozása nem változik, melyre tekintettel a keretmegállapodás időbeli hatálya 2025. július 21. napjáig tart.

A fent hivatkozott beszerzői nyilatkozatok megtalálhatóak a DKÜ alkalmazás közbeszerzési rendszer moduljában (DKR - https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/) az érintett keretmegállapodások adatlapján.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, az info@dkuzrt.hu címen!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás keretmegállapodás módosításáról

content

2023. december 1.

Tisztelt Érintett Szervezetek!

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodás a DKÜ Zrt., mint Beszerző nyilatkozata következtében az alábbiak szerint módosult:

 • a DKM01FMNY22_FTÜSZ azonosítójú (Meglévő nyomat előállító eszközökhöz teljes üzemeltetési szolgáltatás - ellátásfolyamatosság garantálása érdekében TÜSZ szolgáltatás biztosítás legfeljebb 1 év időtartamra) keretmegállapodás IV.4. és IV.12. pontjában foglaltak alapján a keretmegállapodás szerződéskötési időszakát a Beszerző további 3 (három) hónappal meghosszabbította, és a keretmegállapodás keretösszegét 30 (harminc) %-kal megemelte. A keretmegállapodás szerződéskötési időszaka az egyoldalú nyilatkozattal tett meghosszabbítás eredményeként 2024. április 17. napjáig tart, a keretmegállapodás keretösszege pedig 6.370.000.000,- Ft-ra, azaz hatmilliárd-háromszázhetvenmillió forintra emelkedett. A szerződés teljesítési időszak és az elszámolási időszak szabályozása nem változik, melyre tekintettel a keretmegállapodás időbeli hatálya 2024. november 17. napjáig tart.

A fent hivatkozott beszerzői nyilatkozat megtalálható a DKÜ alkalmazás közbeszerzési rendszer moduljában (DKR - https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/) az érintett keretmegállapodás adatlapján.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, az info@dkuzrt.hu címen!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Figyelemfelhívás a „Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése” tárgyú DKM01MSZOLG20 azonosítószámú keretmegállapodás egyedi szerződéseinek megkötésére, továbbá a 2023. év végi határidőkre

content

2023. november 23.

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a „Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése” tárgyú keretmegállapodás (a továbbiakban: KM) aktív időszaka 2023. december 31. napján lejár!

A jelenleg hatályos KM keretében távközlési szolgáltatást 2024. március 31. napjáig lehet igénybe venni arra tekintettel, hogy a tárgyban új keretmegállapodás megkötése van folyamatban.

Fentiekre figyelemmel kérjük, hogy

 • a szolgáltatási (beszerzési) igényüket, valamint

 • meglévő szerződésük hatályát szíveskedjenek felülvizsgálni.

Kérjük továbbá, hogy amennyiben mobil távközlési szolgáltatást szeretnének igénybe venni 2024. március 31. napjáig és nincs hatályos szolgáltatási szerződésük a teljes időszakra vonatkozóan, az új beszerzési igényüket legkésőbb 2023. december 1. napjáig a DKÜ Zrt. által működtetett DKÜ alkalmazás Portál modulján keresztül jelentsék be!

Mindezekre tekintettel tájékoztatjuk Önöket, hogy 

 • a szolgáltatási szerződések megkötésével kapcsolatos igények benyújtási határideje legkésőbb 2023. december 1.,

 • a jóváhagyott igény alapján új egyedi szolgáltatási szerződés legfeljebb 2024. március 31. napjáig terjedő szolgáltatási időszakra köthető, azaz szerződésük időbeli hatálya ezen dátumot nem haladhatja meg,

 • az új egyedi szerződés megkötésének határideje legkésőbb 2023. december 31.!

Fenti határidőket követően nincs mód új igény benyújtására és új szerződés megkötésére! 

Tehát a KM keretében szolgáltatási szerződést a szolgáltató Magyar Telekom Nyrt.-vel 2023. december 31. napjáig lehetséges aláírni, az eddig az időpontig aláírt szerződések alapján 2024. március 31. napjáig lehetséges mobil távközlési szolgáltatást igénybe venni.

Az új beszerzés igények benyújtásának közeli határidejére tekintettel javasoljuk a DMÜ és a DKÜ jóváhagyási folyamatot párhuzamosan megindítani annak érdekében, hogy a fentebb megjelölt szerződéskötési határidő tartható legyen az Érintett Szervezetek részéről.

Az igények benyújtásának ütemezésekor kérjük szíveskedjenek figyelembe venni a beszerzési igény jóváhagyását követően a szolgáltatóval történő szerződéskötéshez szükséges időtartamot, továbbá azt is, hogy a kormányzati igazgatási szervek vonatkozásában 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig téli igazgatási szünet került elrendelésre.

2024. március 31. napját követően mobil távközlési szolgáltatást a DKÜ Zrt. által megkötött új keretmegállapodás keretében van mód igénybe venni, melynek feltételeiről a DKÜ Zrt. részletesen tájékoztatni fogja az Érintett Szervezeteket. 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

9/2023. számú felhívás szerinti önkéntes csatlakozás lehetőségének újranyitása

content

2023. november 10.

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozásról szóló 9/2023. számú felhívásban rögzített alábbi keretmegállapodás esetében az önkéntes csatlakozás lehetőségét újra megnyitotta:

 • A visszavonásra került eljárás megnevezése: Adatközponti kommunikációs, infrastruktúra és platform szolgáltatások, kliens infrastruktúra szolgáltatások (rövid név: SAAS23).

 • Az újonnan megindítandó eljárás megnevezése: Központi és kliens rendszer üzemeltetési szolgáltatások (rövid név: SAAS23).

A DKÜ Zrt. a keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozás lehetőségét a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról szóló külön tájékoztatás közzétételéig folyamatosan biztosítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy azon gazdasági szereplőknek, akik a 2023. augusztus 3. napján közzétett felhívás alapján már korábban csatlakoztak a fent nevezett keretmegállapodáshoz, ismételt csatlakozási szándékukat már nem szükséges jelezni! 

További információkért kérjük a https://dkuzrt.hu/ és a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ weboldalakat figyelemmel kísérni szíveskedjenek.

Az érdeklődő szervezetek az önkéntes csatlakozással kapcsolatos kérdéseiket az info@dkuzrt.hu címre küldhetik.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

9/2023. számú felhívás szerinti önkéntes csatlakozás lehetőségének lezárása

content

2023. október 24.

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 9/2023. számú felhívásban rögzített önkéntes csatlakozás lehetőségét jelen tájékoztatás közzétételének napjával lezárja az alábbi keretmegállapodás tekintetében:

 • Adatközponti kommunikációs, infrastruktúra és platform szolgáltatások, kliens infrastruktúra szolgáltatások (rövid név: SAAS23).

Az érintett keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívás 2023. október 20. napján feladásra került az Európai Unió Hivatalos Lapjában (https://ted.europa.eu/) történő közzétételre.

Az eljárást megindító hirdetményben az eljárás megnevezése: „Központi és kliens rendszer szolgáltatás (SAAS23)”.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, az info@dkuzrt.hu címen!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.