Kiemelt hírek

I. Tájékoztató az egyes keretmegállapodások igénybevétele esetén fizetendő szoftverlicenc-gazdálkodási díjjal kapcsolatban

content

2021. június 10.

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2021. január 1. napján hatályba lépett módosításával összefüggésben 2021. február 8. napján „Tájékoztatás a szoftverlicenc-gazdálkodási díjakkal kapcsolatban” címmel információkat tett közzé. 

A közzétett információkat - a jogszabályváltozásból eredő kötelezettségek teljesítésének elősegítése érdekében - az alábbi gyakorlati kérdésekkel és válaszokkal kívánjuk kiegészíteni. 

1.    Melyek jelenleg a szoftverlicenc-gazdálkodási díjfizetési kötelezettséggel érintett keretmegállapodások? 

A Korm. rendelet 14/A. § (5) bekezdése alapján szoftverlicenc-gazdálkodási díjfizetési kötelezettség áll fenn az alábbi keretmegállapodásokból történő beszerzések esetén: 

 • EKM01MSLIC20 azonosítójú „Egyedi keretmegállapodás a KIFÜ részére Microsoft oktatási szoftverlicencek beszerzése céljából” tárgyú;

 • DKM01SAS20 azonosítójú „Meglévő SAS szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint terméktámogatási szolgáltatások biztosítása” tárgyú;

 • DKM01OSUP20 azonosítójú „Meglévő Oracle szoftverlicencekhez kapcsolódó gyártói terméktámogatási szolgáltatások” tárgyú;

 •  DKM01ISUP20 azonosítójú „Meglévő IBM szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és gyártói terméktámogatási szolgáltatások” tárgyú;

 • DKM01OLIC20 azonosítójú „Meglévő Oracle szoftverlicencek bővítése” tárgyú;

 • DKM01MLIC20 azonosítójú „Meglévő Micro Focus szoftverlicencek bővítése” tárgyú;

 • DKM01SLIC20 azonosítójú „Meglévő SAP szoftverlicencek bővítése” tárgyú;

 • DKM01VLIC20 azonosítójú „Meglévő VMware szoftverlicencek bővítése” tárgyú;

 • DKM01ILIC20 azonosítójú „Meglévő IBM szoftverlicencek bővítése” tárgyú;

 • DKM01DMS21 azonosítójú „DMS ONE licencek és kapcsolódó szolgáltatások” tárgyú.

A szoftverlicenc-gazdálkodási díj a szoftverlicencek beszerzése mellett a licenckövetési és a licenctámogatási szolgáltatások beszerzése esetén is fizetendő.

2.    Mely időponttól kezdődően áll fenn a szoftverlicenc-gazdálkodási díjfizetési kötelezettség? 

A szoftverlicenc-gazdálkodási díjat az 1. pontban hivatkozott keretmegállapodásoknak vagy azok módosításának a Digitális Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: DKR) történő közzétételét követően megindított beszerzések vonatkozásában szükséges megfizetni. 

3.    Hogyan fizeti meg az érintett szervezet a szoftverlicenc-gazdálkodási díjat?

Az érintett szervezet a szállítón keresztül fizeti meg a szoftverlicenc-gazdálkodási díjat. A fizetendő díjat a szállító, az általa kiállított számlán külön tételként szerepelteti. 

4.    Mekkora a szoftverlicenc-gazdálkodási díj mértéke? 

Az érintett szervezet részéről fizetendő szoftverlicenc-gazdálkodási díj mértékének meghatározása aszerint történik, hogy Magyarországon érvényes gyártói listaár rendelkezésre áll-e. A DKÜ Zrt.-nek jelenleg nem állnak rendelkezésére olyan gyártói listaárak, illetve olyan, „a beszerzési eljárás megindítását megelőző 2 éven belül igazoltan elért, szerződött és érvényesített kedvezmény”-re vonatkozó adatok, amelyek alapján a fizetendő szoftverlicenc-gazdálkodási díj mértéke meghatározható lenne. 

Erre tekintettel - a Korm. rendelet 14/A. § (5) bekezdése alapján - a szoftverlicenc-gazdálkodási díj mértékének meghatározása az alábbiak szerint történik.

-    A szoftverlicenc-gazdálkodási díj mértéke közvetlen megrendelés esetén megegyezik az adott keretmegállapodás adatlapján rögzített „Közbeszerzési díj közvetlen megrendelés esetén” mezőben megállapított, fizetendő (köz)beszerzési díj mértékével. 
-    A szoftverlicenc-gazdálkodási díj mértéke verseny újranyitás vagy írásbeli konzultáció esetén megegyezik az adott keretmegállapodás adatlapján rögzített, a „Közbeszerzési díj verseny újranyitás esetén” mezőben megállapított, fizetendő (köz)beszerzési díj mértékével. 
-    Amennyiben az ajánlatkérő nevében a DKÜ Zrt. jár el, a szoftverlicenc-gazdálkodási díj mértéke megegyezik a fizetendő (köz)beszerzési díj mértékével. 

5.    Mi a szoftverlicenc-gazdálkodási díj alapja? 

A díj alapja a visszaigazolt közvetlen megrendelés nettó ellenértéke, verseny újranyitás vagy írásbeli konzultáció, illetve a DKÜ Zrt. eljárása esetén pedig az eljárás eredményeként létrejött egyedi visszterhes szerződés nettó ellenértéke. 

Mind a DKÜ Zrt., mind a Korm. rendelet hatálya alá tartozó és az önként csatlakozó szervezetek közös érdeke, hogy elérhetőek legyenek azok a Magyarországon érvényes, kedvezményekkel nem csökkentett gyártói listaárak, amelyek alapján áttekinthetővé válnak a gyártók által biztosított kedvezmények, melynek eredményeként az érintett szervezetek minél nagyobb kedvezmény realizálhatnak.

Ezért, amennyiben az érintett szervezet rendelkezésére áll a beszerzési eljárás megindítását megelőző két éven belül általa elért, szerződött és érvényesített kedvezményt alátámasztó dokumentum vagy egyéb igazolás (pl. szerződés és az ahhoz tartozó, Magyarországon érvényes, kedvezményekkel nem csökkentett gyártói listaár dokumentuma), úgy azt az érintett szervezetnek már a beszerzési igény bejelentésekor fel kell töltenie a DKÜ Portálra és azt meg kell küldenie a kmsupport@dkuzrt.hu e-mail címre is.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak azon árlista vehető figyelembe a Korm. rendelet 14/A. § (5) bekezdése szerinti „gyártói listaárként”, amely alkalmas az érintett szervezet által azonos tárgyban a beszerzési eljárás megindítását megelőző két éven belül igazoltan elért, szerződött és érvényesített kedvezmény mérték tételes alátámasztására.

Ahol a gyártói listaárak szektoronként léteznek (pl. oktatási, kormányzati, vállalati szektorba sorolt licencek), ott az adott érintett szervezetnek a rá vonatkozó szektor gyártói listaárát kell alkalmazni. A kedvezményt a gyártói listaár és az egyedi szerződésben szereplő, azaz a keretmegállapodás második részében megajánlott és szerződött ár alapján kell meghatározni.

Általánosságban rögzíthető, hogy nem minősülnek gyártói listaárnak az alábbiak:

-    az előzetes piaci konzultáció eredményeként a benyújtott indikatív ajánlat részeként az érintett szervezet birtokába jutott árlista (ideértve az ennek során beárazott termék- és árlistát is), 
-    az adott keretmegállapodás részét képező termék- és árlista.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen dokumentum megtalálható DKR-ben (https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/) az érintett keretmegállapodások adatlapján is.

Az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen, vagy látogassák meg honlapunkat a https://dkuzrt.hu/ címen és tájékozódjanak a GYIK menüpontban!

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Általános hírek

2021. évi informatikai beszerzési terv és informatikai fejlesztési terv feltöltése

content

Tisztelt Érintett Szervezetek!

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § a) pontja alapján az érintett szervezeteknek, a tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig a DKÜ Portálon keresztül, az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve szükséges megküldenie az éves informatikai beszerzési tervét és az éves informatikai fejlesztési tervét a DKÜ Zrt. részére.

Az érintett szervezet a jogszabályi előírásnak akkor felel meg, ha a DKÜ Zrt. honlapján elérhető „2021. évi éves informatikai beszerzési terv és informatikai fejlesztési terv feltöltése” megnevezésű felhasználói útmutatóban foglaltak szerint eljárva, legkésőbb 2020. szeptember 30. napján 23 óra 59 percig benyújtja az éves informatikai beszerzési és fejlesztési tervét.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az éves tervek benyújtására rendelkezésre álló elektronikus felület egyszerűsítésre került, ezáltal felhasználóbarátabbá vált. Aktualizálásra került az éves tervek feltöltésére és az ellenőrzés folyamatára vonatkozó útmutató, valamint a DKÜ Zrt. egy „Tervezési Kisokos” kidolgozásával és közzétételével is támogatni kívánja az érintett szervezetek tervezési folyamatait. Az útmutató és a kisokos a DKÜ Zrt. honlapján a https://dkuzrt.hu/portal/ link alatt érhető el.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Korm. rendelet 1. § (2) eb) pontja szerinti érintett szervezetekre az éves informatikai beszerzési terv és az éves informatikai fejlesztési terv benyújtási kötelezettség nem vonatkozik.

Kérdés esetén, kérjük, írjon a help@dkuzrt.hu e-mail címre!

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs beszerzésekkel kapcsolatos eljárásrendjéről szóló tájékoztatás

content

2020.05.06

Tisztelt Felhasználó!

 

Felhívjuk figyelmét az Állami Egészségügyi Ellátó Központ weboldalán található, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.) szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Veszélyhelyzeti rendelet) szerinti beszerzések eljárásrendjéről szóló tájékoztatásra, amely a https://www.aeek.hu/-/a-koronavirus-jarvany-elleni-vedekezesert-felelos-operativ-torzs-fele-benyujtando-beszerzesi-engedely-kerelem honlap címen érhető el.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Veszélyhelyzeti rendelet alkalmazása nem mentesít a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet szabályai alkalmazása alól. Amennyiben az Ön által képviselt érintett szervezet rendelkezik a Veszélyhelyzeti rendeletben szabályozott, a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagjának egyedi mentesítésével, úgy kérjük, hogy a beszerzési igényével egy időben a mentesítést is szíveskedjen feltölteni a Portálra a beszerzési igényhez csatolt dokumentumok közé. A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. az így feltöltött igények kapcsán elsőbbséget biztosít és egyeztetés céljából haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az igény benyújtójával.

 

Tisztelettel:

 

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

 

FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!! -Tájékoztatás a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett elektronikus rendszert érintő frissítésről és karbantartásról

content

2020.03.11

 

FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!!

Tisztelt Felhasználók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi hírben közöltek egy későbbi időpontban kerülnek megvalósításra. További információkért kérjük a https://dkuzrt.hu/ és a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ weboldalakat figyelemmel kísérni szíveskedjenek.

A változásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

 

 

Tisztelt Felhasználók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. március 13. (péntek) 18:00 óra és 2020. március 16. (hétfő) 00:00 óra között a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett elektronikus rendszer (a továbbiakban: Rendszer) frissítését és karbantartását végezzük, melynek következtében a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ oldal a megjelölt időtartam alatt nem lesz elérhető.

A frissítés során a Rendszerben eszközölt legfontosabb változtatások a következők:

 1. Az igénybejelentés rendje akként változik, hogy a korábbi negyedéves igénybejelentés megszűnik, és a 2020. március 15. napját követően benyújtásra kerülő igények érvényessége hat hónapra módosul a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 12. § (5) bekezdés rendelkezéseivel összhangban. Ennek értelmében az érintett szervezeteknek a bejelentett igényük DKÜ rendelet szerinti megfelelő minősítésének, miniszteri jóváhagyás szükségessége esetén a miniszter általi jóváhagyásának érintett szervezettel való, Portálon keresztül történő közlésétől számított hat hónap áll rendelkezésükre a jóváhagyott beszerzési igényre vonatkozó közvetlen megrendelést, írásbeli konzultációt, vagy versenyújranyitást kezdeményezni a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ oldalon.
 2. Az érintett szervezetekhez és a szállítókhoz tartozó felhasználók a jövőben az eddigi három szerepkör helyett kétféle szerepkörben jelennek meg a Rendszerben:
 • Ügyintéző szerepkör: az érintett szervezet/a szállító ügyeivel kapcsolatban teljeskörű hozzáféréssel rendelkezik, módosíthatja azok adatait is.
 • Felhasználó szerepkör: az érintett szervezet/a szállító ügyeivel kapcsolatban korlátozott hozzáféréssel rendelkezik, az érintett szervezet/a szállító adatait nem jogosult módosítani.

A korábbi „admin” besorolású felhasználók „ügyintéző”-vé válnak, a „felhasználó”-k pedig továbbra is a „felhasználó” szerepkörben maradnak. A „megtekintő” szerepkör a továbbiakban nem lesz kiosztható.

 1. Versenyújranyitások esetében az ajánlatok bontása felhasználói beavatkozás nélkül, az ajánlattételi határidő lejártával, automatikusan megtörténik. A bontással egyidejűleg az ajánlatok titkosításának feloldását is elvégzi a Rendszer.
 2. Új opcióként kialakításra kerül az „Ellenőrző szerv” funkció, mellyel a felhasználóknak - amennyiben erre engedélyt kapnak, valamint a jogi feltételei fennállnak - lehetőségük nyílik olyan versenyújranyitás vagy közvetlen megrendelés dokumentumaihoz hozzáférni, amelyet nem a hozzáférést igénylő felhasználó intézménye folytatott le. A hozzáférési igényt a kmsupport@dkuzrt.hu címen szükséges jelezni. Amennyiben megalapozott az igény, az „Ellenőrző szerv” menüpontban az igényelt dokumentumok hozzáférhetővé válnak.

A változásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a DKÜ rendelet alkalmazásáról

content

2020.04.14

 

Tisztelt Érintett Szervezet!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Veszélyhelyzeti rendelet) alkalmazása nem mentesít a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: DKÜ rendelet) szabályai alkalmazása alól.

Amennyiben az Ön által képviselt érintett szervezet rendelkezik a Veszélyhelyzeti rendeletben szabályozott, a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagjának egyedi mentesítésével, úgy kérjük, hogy a beszerzési igényével egy időben a mentesítést is szíveskedjen feltölteni a Portálra a beszerzési igényhez csatolt dokumentumok közé.

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. az így feltöltött igények kapcsán elsőbbséget biztosít és egyeztetés céljából haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az igény benyújtójával.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett elektronikus rendszert érintő frissítésről és karbantartásról

content

2020.04.17

 

Tisztelt Felhasználók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. április 24. (péntek) 18:00 óra és 2020. április 27. (hétfő) 00:00 óra között a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett elektronikus rendszer (a továbbiakban: Rendszer) frissítését és karbantartását végezzük, melynek következtében a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ oldal a megjelölt időtartam alatt nem lesz elérhető.

A frissítés során a Rendszerben eszközölt legfontosabb változtatások a következők:

 1. Az igénybejelentés rendje akként változik, hogy a korábbi negyedéves igénybejelentés megszűnik, és a 2020. április 26. napját követően benyújtásra kerülő igények érvényessége hat hónapra módosul a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 12. § (5) bekezdés rendelkezéseivel összhangban. Ennek értelmében az érintett szervezeteknek a bejelentett igényük DKÜ rendelet szerinti megfelelő minősítésének, miniszteri jóváhagyás szükségessége esetén a miniszter általi jóváhagyásának érintett szervezettel való, Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/DKU/) keresztül történő közlésétől számított hat hónap áll rendelkezésükre a jóváhagyott beszerzési igényre vonatkozó közvetlen megrendelést, írásbeli konzultációt, vagy versenyújranyitást kezdeményezni a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ oldalon.
 2. Az érintett szervezetekhez és a szállítókhoz tartozó felhasználók a jövőben az eddigi három szerepkör helyett kétféle szerepkörben jelennek meg a Rendszerben:
 • Ügyintéző szerepkör: az érintett szervezet / a szállító ügyeivel kapcsolatban teljeskörű hozzáféréssel rendelkezik, módosíthatja azok adatait is.
 • Felhasználó szerepkör: az érintett szervezet / a szállító ügyeivel kapcsolatban korlátozott hozzáféréssel rendelkezik, az érintett szervezet / a szállító adatait nem jogosult módosítani.

A korábbi „admin” besorolású felhasználók „ügyintéző”-vé válnak, a „felhasználó”-k pedig felhasználók maradnak. A „megtekintő” szerepkör a továbbiakban nem lesz kiosztható.

 1. Versenyújranyitások esetében az ajánlatok bontása felhasználói beavatkozás nélkül, az ajánlattételi határidő lejártával, automatikusan megtörténik. A bontással egyidejűleg az ajánlatok titkosításának feloldását is elvégzi a Rendszer.
 2. Új opcióként kialakításra kerül az „Ellenőrző szerv” funkció, mellyel a felhasználóknak - amennyiben erre engedélyt kapnak, valamint a jogi feltételei fennállnak - lehetőségük nyílik olyan versenyújranyitás vagy közvetlen megrendelés dokumentumaihoz hozzáférni, amelyet nem a hozzáférést igénylő felhasználó intézménye folytatott le. A hozzáférési igényt a kmsupport@dkuzrt.hu címen szükséges jelezni. Amennyiben megalapozott az igény, az „Ellenőrző szerv” menüpontban az igényelt dokumentumok hozzáférhetővé válnak.

A változásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a DKÜ által működtetett elektronikus rendszerben önként csatlakozó szervezetek DKÜ Portálra történő kötelező regisztrációjáról

content

2020.04.17
 

Tisztelt Önként Csatlakozó Szervezet!

 

Felhívjuk a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ weboldalon működtetett elektronikus rendszerben (a továbbiakban: Rendszer) önként csatlakozó, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés a)-ea) pontjainak hatálya alá nem tartozó szervezetek figyelmét, hogy az igénybejelentési folyamat jövőbeni változása miatt szükségessé vált a DKÜ Portálra történő regisztrációjuk. Informatikai beszerzési igényeiket 2020. április 26. napja után a DKÜ Portálon is lehetőségük lesz benyújtani. A Rendszerben fokozatosan megszűnik az igénybejelentés lehetősége, mivel az igények közvetlenül a DKÜ Portálról fognak a Rendszerbe érkezni, elkerülve ezáltal a duplikált igénybejelentést.

 

A DKÜ Portálon történő önként csatlakozás folyamatát a DKÜ Zrt. weboldalán közzétett Tájékoztatás az önkéntes csatlakozás megváltozott szabályairól című hír ismerteti (https://dkuzrt.hu/1092/tajekoztatas-az-onkentes-csatlakozas-megvaltozott-szabalyairol/).

 

A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a)-ea) pontjainak hatálya alá nem tartozó szervezeteknek a Portálon történő regisztráció során „Az érintett szervezet 301/2018. (XII. 27.) Kormány rendelet 1.§ (2) szerinti besorolása” mező értékkészletéből az „eb)” pontot kell kiválasztania.

 

Kérjük ellenőrizzék, hogy a Rendszerben és a DKÜ Portálon lévő adataik megegyeznek-e, különös tekintettel a szervezet nevére és adószámára.

 

A DKÜ Portálra történő regisztrációval kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a help@dkuzrt.hu címen!

 

Tisztelettel:

 

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

 

 

Tájékoztatás a DKÜ Portálon megadott törzsadatok felülvizsgálatáról

content

2020.04.24

Tisztelt Felhasználók!

 

Felhívjuk a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) által a https://portal.dkuzrt.hu/DKU weboldalon működtetett Portál (a továbbiakban: DKÜ Portál) felhasználóinak figyelmét, hogy az informatikai beszerzési igények gördülékeny kielégítése érdekében a regisztráció során megadott törzsadataikat – különös tekintettel a pénzügyi törzsadataikra – szíveskedjenek mihamarabb áttekinteni, frissíteni és a hibás adatokat javítani!

 

A DKÜ Zrt. kiemelt figyelmet fordít az érintett szervezetekkel és az önként csatlakozó szervezetekkel való kapcsolattartásra, valamint a számukra nyújtott szolgáltatások folyamatos bővítésére. Tájékoztatásaink, hírleveleink csak akkor jutnak el Önökhöz, új szolgáltatásainkat csak akkor tudják igénybe venni, ha megadott adataik naprakészek.

 

A DKÜ Zrt. jelenleg a számlaküldési szolgáltatása fejlesztésén is dolgozik, ezért kiemelten fontos, hogy az alábbi adatok felülvizsgálata az Önök részéről is mihamarabb megtörténjen:

 • Adószám;
 • Csoportos ÁFA csoport azonosító (amennyiben van);
 • Rövidített név pénzügyi bizonylatokhoz (vevő cégjegyzék szerinti neve a számlán);
 • Számlázási cím (vevő cégjegyzék szerinti címe a számlán);
 • Pénzügyi levelezési cégnév (a számla postai úton történő megküldéséhez);
 • Pénzügyi levelezési cím (a számla postai úton történő megküldéséhez);
 • Számlaküldés e-mail címe;
 • Szállítási cím(ek).

 

Kérjük, hogy a törzsadatok megadásakor, felülvizsgálatakor mindenhol valós adatokat szerepeltessenek!

 

Kérjük ellenőrizzék azt is, hogy a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ weboldalon működtetett Elektronikus Rendszerben és a https://portal.dkuzrt.hu/DKU weboldalon működtetett DKÜ Portálon lévő adataik megegyeznek-e, különös tekintettel a szervezet nevére, adószámára és a szállítási címre!

 

A törzsadatok felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a help@dkuzrt.hu címen!

 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

 

Tisztelettel:

 

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a DKÜ által működtetett elektronikus rendszert (DKR) érintő újításokról

content

2020.04.30

Tisztelt Felhasználók!

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. kiemelt figyelmet fordít az általa nyújtott szolgáltatások bővítésére. Folyamatosan fejlesztjük rendszereinket annak érdekében, hogy azok kezelését egyszerűbbé és felhasználóbarátabbá tegyük.

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ címen elérhető, a DKÜ által működtetett elektronikus rendszer (a továbbiakban: DKR) frissítése sikeresen megtörtént, melynek eredményeképpen 2020. április 27. napjától új funkciók váltak elérhetővé.

A frissítés során a DKR-ben eszközölt legfontosabb újítások a következők:

 1. Az igénybejelentés rendje oly módon változott, hogy a korábbi negyedéves igénybejelentés megszűnt, és a benyújtásra kerülő igények érvényessége hat hónapra módosul. Ennek értelmében az érintett szervezeteknek a bejelentett igényük megfelelő minősítésének, miniszteri jóváhagyás szükségessége esetén a miniszter általi jóváhagyásának érintett szervezettel való, Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/DKU/) keresztül történő közlésétől számított hat hónap áll rendelkezésükre a jóváhagyott beszerzési igényre vonatkozó közvetlen megrendelést, írásbeli konzultációt, vagy versenyújranyitást kezdeményezni a DKR-ben.
 2. Az érintett szervezetekhez és a szállítókhoz tartozó felhasználók az eddigi három szerepkör helyett kétféle szerepkörben (Ügyintéző és Felhasználó) jelennek meg a DKR-ben.
 3. Versenyújranyitások esetében az ajánlatok bontása felhasználói beavatkozás nélkül, az ajánlattételi határidő lejártával, automatikusan megtörténik. A bontással egyidejűleg az ajánlatok titkosításának feloldását is elvégzi a DKR.
 4. Új opcióként kialakításra került az „Ellenőrző szerv” funkció, mellyel a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználóknak lehetőségük van olyan versenyújranyitás vagy közvetlen megrendelés dokumentumaihoz hozzáférni, amelyet nem a hozzáférést igénylő felhasználó intézménye folytatott le.

Az újításokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen.

Segítő együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás jogutódlásról

content

2019.11.02

Tisztelt Érdeklődő!

A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KEF rendelet), valamint a 301/2018 (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 2019. október 31-i és november 1-jei módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ) jogutódként átvette a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) informatikai beszerzési feladatokhoz kapcsolódó hatályos központosított közbeszerzési keretmegállapodásait (a továbbiakban: keretmegállapodások).

A keretmegállapodások vonatkozásában a korábban használt www.kozbeszerzes.gov.hu címen elért KEF portál funkcionalitása ezentúl a DKÜ által működtetett elektronikus rendszerben (a továbbiakban: Rendszer), a kozbeszerzes.dkuzrt.hu címen érhető el. A KEF portálon regisztrált felhasználónevek és jelszavak a Rendszerben változatlanul használhatók, és a beszerzés folyamata is változatlan.

Felhívjuk az érintett szervezetek figyelmét, hogy jelen Rendszer regisztrációs mechanizmusa, felhasználónevei és jelszavai nem egyeznek meg a DKÜ Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/DKU/) már megismertekkel, ugyanis két külön informatikai rendszerben történik a munkavégzés.

Figyelem! Az érintett szervezetek a DKÜ rendelet szerinti informatikai beszerzési igényeiket az éves informatikai beszerzési tervek és igények benyújtására szolgáló DKÜ Portálon nyújthatják be. Jelen Rendszer a KEF rendelet alapján korábban megkötött informatikai tárgyú keretmegállapodások 2. részének lebonyolítására és adatközlésére szolgál.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a nem informatikai tárgyú igények, beszerzések, keretmegállapodások tekintetében továbbra is változatlanul a KEF az illetékes - a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet szerinti - központi beszerző szervezet, így ezen termékkörökkel kapcsolatos intézményi igények, beszerzések, esetleges verseny újranyitások továbbra is a KEF hivatalos Portálján (www.kozbeszerzes.gov.hu) folytatódnak.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás az önkéntes csatlakozás megváltozott szabályairól

content
2020.02.27
 

Tisztelt Érintett Szervezet!

Tisztelt Érdeklődő Szervezet!

2020. február 1-jétől megváltoztak a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) önkéntes csatlakozást lehetővé tévő szabályai.

A korábbi szabályok alapján a Korm. rendelet szerinti érintett szervezeti körhöz csak akként lehetett csatlakozni, hogy az önként csatlakozó intézményekre a Korm. rendelet szerinti minden kötelezettség vonatkozott.

Az új szabályozás alapján két módja van az önkéntes csatlakozásnak:

I.  a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének ea) pontja alapján továbbra is lehetséges a DKÜ Zrt. által működtetett központosított közbeszerzési rendszerhez akként csatlakozni, hogy a csatlakozást követően a csatlakozott intézményt minden, a Korm. rendelet szerinti kötelezettség (pl.: éves informatikai beszerzési és fejlesztési tervek benyújtása, informatikai beszerzési igények jóváhagyási folyamata, éves beszámolók benyújtása, stb.) terheli és minden, a Korm. rendelet szerinti jog (pl.: a DKÜ Zrt. által kötött összes keretmegállapodás használata) megilleti.

II. a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének eb) pontja alapján lehetőség nyílt arra, hogy a DKÜ Zrt. felhívására egy adott keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés (a továbbiakban: keretmegállapodás) vonatkozásában, egy meghatározott beszerzési eljáráshoz csatlakozzon az egyébként a Korm. rendelet személyi hatálya alá nem tartozó és az 1. § (2) bekezdés ea) pontja alapján nem csatlakozott intézmény.

Az ilyen módon történő csatlakozással az adott intézmény úgy válik érintett szervezetté, hogy rá a Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek közül kizárólag az alábbiak vonatkoznak:

 • regisztráció a Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/);
 • a Portálon regisztrált adatokban bekövetkező változástól számított 5 munkanapon belül a megváltozott adatok rögzítése a Portálon;
 • közbeszerzési díj megfizetése a Korm. rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint.

E szervezetek arra szereznek jogosultságot, hogy az adott beszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő keretmegállapodást igénybe vegyék, abból a DKÜ Zrt. által üzemeltetett, a http://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ címen elérhető elektronikus rendszer (a továbbiakban: Rendszer) használatával második körös közbeszerzési eljárás (közvetlen megrendelés vagy verseny újranyitás) keretében beszerzést folytassanak le.

Az ilyen módon történő önkéntes csatlakozás csupán lehetőséget nyújt az adott keretmegállapodás használatára, kötelezettséget arra nem teremt, az érintett szervezet tehát saját döntésének megfelelően, adott beszerzési igényének kielégítésére használhatja a keretmegállapodást, de más úton is megvalósíthatja a beszerzést, ehhez külön bejelentésre, vagy engedélykérésre nincsen szükség.

Az Európai Unió irányelvei megkövetelik, hogy a közbeszerzési eljárás ajánlatkérője, illetve a kapcsolódó ajánlatkérői kör a közbeszerzési eljárás megindításakor meghatározásra kerüljön. Az európai uniós források felhasználásához ezen követelmény betartása szükséges, ezért a DKÜ Zrt. keretmegállapodás megkötésére irányuló központosított közbeszerzési eljárásai megindítását megelőzően felhívást tesz közzé az önként csatlakozás lehetőségéről az alábbi módokon:

 • a DKÜ Zrt. honlapján (https://dkuzrt.hu/) közzétett felhívásban;
 • a Rendszer nyitóoldalán közzétett felhívásban.

A felhívások minden esetben tartalmazzák a csatlakozás módjára és határidejére, valamint a megkötendő keretmegállapodás tárgyára vonatkozó fő információkat, illetve azt, hogy az érdeklődő intézmények hova fordulhatnak a felmerülő kérdéseikkel.

A Portálon történő regisztrációt tehát csak egy alkalommal kell elvégezni, az önkéntes csatlakozást azonban minden keretmegállapodás vonatkozásában, a beszerzési eljáráshoz történő külön-külön megtett bejelentéssel el kell végezni, mivel az adott érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást veheti igénybe, melyhez már a beszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Az egyes keretmegállapodásokhoz történő utólagos csatlakozásra nincs mód.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Korm. rendelet alapján a DKÜ Zrt. elsődleges kötelezettsége a Korm. rendelet alapján kötelezően érintett szervezetek központosított beszerzési tevékenységen keresztül történő ellátásának biztosítása, ezért a DKÜ Zrt.-nek az önkéntes csatlakozás mindkét típusánál joga van arra, hogy az adott intézmény csatlakozását megtagadja vagy feltételhez kösse.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Hatályos Keretmegállapodások

content

Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság  (a továbbiakban: DKÜ) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 5. § (1) bekezdésében a kormányzati informatikai beszerzési feladatok ellátásával kapcsolatos központosított közbeszerzések tekintetében ajánlatkérésre feljogosított szervezet.

A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére a  DKÜ által lefolytatott keretmegállapodás megkötésére irányuló központosított közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött  hatályos keretmegállapodások, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) által megkötött, és a DKÜ által jogutódként átvett hatályos keretmegállapodások az alábbi oldalon érhetőek el:

Keretmegállapodások

Segíthetünk?

Hiba!
Letöltés
Excel letöltése folyamatban. Ez a találati lista méretétől függően több percet is igénybe vehet.

A gyakran ismételt kérdésekre a következő elérhetőségen kaphatnak választ.

Az alábbi szövegmezőben tudja jelezni a DKR működésével kapcsolatos technikai problémákat, kérdéseket.

Keretmegállapodással kapcsolatos tájékoztatók

Tájékoztatás a „Microsoft szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, kiegészítése – Kormányzati licencek (MSEK21)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

content

2021. június 15

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított beszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére

„A 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó kormányzati intézményeknél meglévő Microsoft szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, kiegészítése (MSEK21)”

tárgyban 2021. június 10. napján keretmegállapodást kötött.

A keretmegállapodás azonosítója: DKM01MSEK21

A keretmegállapodás és mellékletei, valamint a keretmegállapodással kapcsolatos részletes adatok a DKR-ben, a „Közbeszerzési adatok – Keretmegállapodások” menüpont alatt a DKM01MSEK21 azonosítójú keretmegállapodás adatlapján, a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás releváns dokumentumai pedig az eljárás adatlapján megtalálhatóak.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás az „IT szakértői szolgáltatások EU-s forrásból (ITSZE)”, valamint az „IT szakértői szolgáltatások nyújtása (ITSZ)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárások kapcsán megküldött összegezésről, valamint a folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatos teendőkről

content

2021. június 14.

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: Beszerző) az „IT szakértői szolgáltatások EU-s forrásból (ITSZE)”, valamint az „IT szakértői szolgáltatások nyújtása (ITSZ)” tárgyú, EKR001297982020, valamint EKR001298082020 EKR azonosítójú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti keretmegállapodás(ok) megkötésére irányuló nyílt, központosított közbeszerzési eljárásokban 2021. június 6. napján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezést megküldte.

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő keretmegállapodások azonosítója, tárgya:

   - DKM01ITSZE21 - „Európai uniós forrásból megvalósuló informatikai rendszerek tervezéséhez,  megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása”;
   - DKM01ITSZ21 - „Informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása”.

A hatályos (az 5. számú módosítással érintett) KM01ITSZ16 azonosítójú keretmegállapodás IV.7. pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

„Felek rögzítik, hogy a Kbt. 104. § (8) bekezdése értelmében, Egyedi Szerződés kizárólag keretmegállapodás időtartama alatt köthető figyelemmel az alábbi a) és b) pontban foglaltakra. A megkötött Egyedi Szerződés időbeli hatálya - a beszerzés konkrét tárgya és a teljesítés körülményei által indokolt esetben és mértékben - a keretmegállapodás időbeli hatályát meghaladhatja.

Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben

a) a keretmegállapodás keretösszege már a 48 hónapos időtartam eltelte előtt kimerül, akkor ennek tényét Beszerző az általa üzemeltetett Digitális Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: DKR) közzéteszi. A közzétételt követően új egyedi szerződés már nem köthető; 

b) a Beszerző a beszerzés tárgya szerint új keretmegállapodást köt, ennek tényét Beszerző DKR-ben közzéteszi. Ebben az esetben a keretmegállapodás időtartama a közzétételét követő 6. (hatodik) munkanapig tart. A közzétételt követő 6 (hat) napig tartó időtartam alatt új egyedi szerződés csak akkor köthető, ha az egyedi szerződés megkötésére irányuló beszerzési eljárás megindítása a DKR-ben már a közzétételt megelőzően megtörtént.

Felhívjuk a tisztelt Érintett Szervezetek figyelmét, hogy a megkötendő keretmegállapodások tekintetében a Kbt. 131. § (8) bekezdése szerinti tilalmi időszak lejárta 2021. június 14. napja, továbbá Beszerző rögzíti, hogy az érintett keretmegállapodás(ok) tervezetten 2021. június 30. napját követően kerülnek megkötésre. Ennek megfelelően a KM01ITSZ16 azonosítójú keretmegállapodás lezárását eredményező tájékoztatás (a továbbiakban: Lezáró tájékoztatás) DKR-en történő Beszerző általi közzétételének lehetséges legkorábbi időpontja 2021. július 1. napja.

A hatályos keretmegállapodás fentiekben hivatkozott rendelkezéseivel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

 1. a Lezáró tájékoztatás közzétételét követően egyedi szerződés csak a közzétételt követő 6 (hat) napig tartó időtartam alatt köthető és csak olyan eljárás eredményeként, melynek megindítására Lezáró tájékoztatás közzétételét megelőzően került sor;
 2. a 6 (hat) napig tartó időtartamba beleszámít a megindított versenyújranyitások eredményeként a DKR-ben technikailag létrejövő megrendelések visszaigazolása is
 3. az eljárás megindítása alatt az ajánlattételi felhívás DKR-en keresztül történő megküldése értendő;
 4. a Lezáró tájékoztatás közzétételét követően a keretmegállapodás terhére igénybejelentésre nincs lehetőség, a bejelentett és még jóvá nem hagyott igények elutasításra kerülnek;
 5. azon eljárások tekintetében, ahol a Lezáró tájékoztatás közzétételekor az ajánlati kötöttség még nem állt be, ugyanakkor előreláthatólag a 6 (hat) napig tartó időtartam alatt a szükséges bírálati cselekmények elvégzésére és az egyedi szerződés megkötésére már nincs lehetőség, ott az eljárást lefolytató szervezet köteles az ajánlattételi felhívást visszavonni;
 6. azon eljárások tekintetében, ahol a Lezáró tájékoztatás közzétételekor az ajánlati kötöttség már beállt, ugyanakkor előreláthatólag a 6 (hat) napig tartó időtartam alatt a szükséges bírálati cselekmények elvégzésére és az egyedi szerződés megkötésére már nincs lehetőség, ott az eljárást lefolytató szervezet köteles az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján eredménytelenné nyilvánítani;
 7. azon eljárások tekintetében, ahol a Lezáró tájékoztatás közzétételekor az összegezés megküldésre került, ugyanakkor előreláthatólag a 6 (hat) napig tartó időtartam alatt az egyedi szerződés megkötésére már nincs lehetőség, ott az adott ajánlatkérő mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján;
 8. a hatályos keretmegállapodás időtartama alatt – a fentiekre is figyelemmel – megkötött egyedi szerződések időbeli hatálya a keretmegállapodás időbeli hatályát meghaladhatja;
 9. keretmegállapodás időbeli hatályát meghaladó egyedi szerződések tárgyának és mennyiségének módosítása a keretmegállapodás hatályának lejártát követően már nem lehetséges.

Kérjük, hogy a KM01ITSZ16 azonosítójú keretmegállapodás alkalmazása során a fentiekre figyelemmel járjanak el a már folyamatban lévő és még előkészítés alatt álló, a verseny újbóli megnyitásával megvalósítandó közbeszerzéseik tekintetében.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

8/2020. számú felhívás szerinti önkéntes csatlakozás lehetőségének lezárása

content

2021. június 9.

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti szervezetek részére, keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozás lehetőségéről szóló 8/2020. számú felhívásban rögzített önkéntes csatlakozás lehetőségét az alábbi keretmegállapodás(ok) esetében jelen tájékoztatás közzétételével lezárja figyelemmel arra, hogy az érintett keretmegállapodás(ok) megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívás 2021. június 7. napján feladásra került az Európai Unió Hivatalos Lapjában (https://ted.europa.eu/):

 • A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek, valamint önként csatlakozó intézmények részére KGR IKM modul support szolgáltatás (KGR20).

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a help@dkuzrt.hu címen!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás az „IT minbizt. szolgáltatások EU-s forrásból (ITMBE)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

content

2021. június 1.

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított beszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére

„Európai uniós forrásból megvalósuló informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása (ITMBE21)”

tárgyban 2021. május 31. napján keretmegállapodást kötött.

A keretmegállapodás azonosítója: DKM01ITMBE21

A keretmegállapodás és mellékletei, valamint a keretmegállapodással kapcsolatos részletes adatok a DKR-ben, a „Közbeszerzési adatok – Keretmegállapodások” menüpont alatt a DKM01ITMBE21 keretmegállapodás adatlapján, a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás releváns dokumentumai pedig az eljárás adatlapján megtalálhatóak.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás keretmegállapodások módosításához kapcsolódó utólagos ellenőrzés eredményéről

content

2021. május 28.

Tisztelt Érintett Szervezetek!

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodás módosítások vonatkozásában a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 27/A. §-a alapján kezdeményezett utólagos ellenőrzési eljárás befejeződött.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján lefolytatott közbeszerzési-jogi szempontú utólagos ellenőrzési eljárás eredményeként a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya

 • a DKM01MESZ20 és

 • a DKM02MESZ20

azonosítójú keretmegállapodásokat érintő módosításokat az erről szóló jelentésében (szerződésmódosítás utólagos ellenőrzéséről készült jelentés) jogszerűnek minősítette.

A fent hivatkozott jelentések megtalálhatóak a DKÜ Zrt. által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszerben (https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/) az érintett keretmegállapodások adatlapján.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

5/2020. számú felhívás szerinti önkéntes csatlakozás lehetőségének lezárása

content

2021. május 27.

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásról szóló 5/2020. számú felhívásban rögzített önkéntes csatlakozás lehetőségét az alábbi keretmegállapodás esetében jelen tájékoztatás közzétételével lezárja figyelemmel arra, hogy az érintett keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívás 2021. május 27. napján feladásra került az Európai Unió Hivatalos Lapjában (https://ted.europa.eu/):

 • A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő Microsoft szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és gyártói - vagy azzal egyenértékű - terméktámogatási szolgáltatások (MSSUP20).

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás keretmegállapodások módosításáról

content

2021. május 20.

Tisztelt Érintett Szervezetek!

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodások a DKÜ Zrt., mint Beszerző nyilatkozata következtében az alábbiak szerint módosulnak:

­  -  a DKM01MESZ20 azonosítójú keretmegállapodás a IV.7. pont alapján - időtartamát tekintve - 4 hónappal meghosszabbodik, azaz 2021. év november 23. napjáig hatályos, valamint - keretmennyiségét tekintve - az eredeti keretmennyiség 30 %-ával megemelésre kerül, azaz keretmennyisége 45.175 darabra emelkedik;

­  -  a DKM02MESZ20 azonosítójú keretmegállapodás a IV.7. pont alapján - időtartamát tekintve - 4 hónappal meghosszabbodik, azaz 2021. év november 23. napjáig hatályos, valamint - keretmennyiségét tekintve - az eredeti keretmennyiség 30 %-ával megemelésre kerül, azaz keretmennyisége 4.810 darabra emelkedik. 

A fent hivatkozott beszerzői nyilatkozatok megtalálhatóak a Digitális Közbeszerzési Rendszerben (https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/) az érintett keretmegállapodások adatlapján.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás az „IT minőségbiztosítási szolgáltatások (ITMB)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

content

2021. május 18.

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított beszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére

„Informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása (ITMB21)”

tárgyban 2021. május 17. napján keretmegállapodást kötött.

A keretmegállapodás azonosítója: DKM01ITMB21

A keretmegállapodás és mellékletei, valamint a keretmegállapodással kapcsolatos részletes adatok a DKR-ben, a „Közbeszerzési adatok – Keretmegállapodások” menüpont alatt a DKM01ITMB21 keretmegállapodás adatlapján, a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás releváns dokumentumai pedig az eljárás adatlapján megtalálhatóak.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Tájékoztatás a „Meglévő IBM licencek bővítése (ILIC20)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

content

2021. május 14.

Tisztelt Érintett Szervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére

„Meglévő IBM licencek bővítése (ILIC20)”

tárgyban 2021. május 11. napján keretmegállapodást kötött.

A keretmegállapodás azonosítója: DKM01ILIC20

A keretmegállapodás és mellékletei, valamint a keretmegállapodással kapcsolatos részletes adatok a DKR-ben, a „Közbeszerzési adatok – Keretmegállapodások” menüpont alatt a DKM01ILIC20 keretmegállapodás adatlapján, a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás releváns dokumentumai pedig az eljárás adatlapján megtalálhatóak.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport@dkuzrt.hu címen!

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

4/2021. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozásra

content

2021. május 13.

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) az alábbi keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozást teszi lehetővé:

 • A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek, valamint önként csatlakozó intézmények részére nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése (DKM01FMNY21).

Az önkéntes csatlakozást a DKÜ Portál (a továbbiakban: Portál; (https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/) felületén van lehetőség megtenni az alábbiak szerint:

 • A csatlakozáshoz szükséges a Portálon történő regisztráció („Az érintett szervezet 301/2018. (XII. 27.) Kormány rendelet 1. § (2) szerinti besorolása” mező értékkészletből az „eb)” pont kiválasztásával).
 • A Portálra történő belépést követően az „Ügyintézés/Felhívás feliratkozás” ablakban találhatók az egyes keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásra vonatkozó felhívások.
 • A „Feliratkozás” mezőre kattintva lehet elvégezni az önkéntes csatlakozást, a tervezett összeg vagy darabszám megadásával.

A DKÜ Zrt. az egyes keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozás lehetőségét a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról szóló külön tájékoztatás közzétételéig folyamatosan biztosítja.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adott, önként csatlakozó érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást veheti igénybe, melyhez már az annak megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Önkéntes csatlakozás esetén a Portálon regisztrálni szükséges, továbbá minden megkötendő keretmegállapodás vonatkozásában, az annak megkötésére irányuló közbeszerzési eljáráshoz külön-külön megtett „feliratkozással” kell elvégezni a csatlakozást.

A keretmegállapodásokhoz az eljárás megindítását, illetve a megkötést követően utólag már nem lehet csatlakozni.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés a) – ea) pont szerinti érintett szervezetek a DKÜ Zrt. minden hatályos keretmegállapodását (kivéve a kifejezetten adott érintett szervezetek számára kötött, egyedi keretmegállapodásokat) automatikusan jogosultak, egyben kötelesek is igénybe venni.

A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján lehetőség nyílt arra, hogy a DKÜ Zrt. felhívására egy adott keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés vonatkozásában, egy meghatározott beszerzési eljáráshoz csatlakozzon az egyébként a Korm. rendelet személyi hatálya alá nem tartozó és az 1. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján nem csatlakozott intézmény.
Az ilyen módon történő csatlakozással az adott intézmény úgy válik érintett szervezetté, hogy rá a Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek közül kizárólag az alábbiak vonatkoznak:

 • a Portálon regisztrált adatokban bekövetkező változástól számított 5 munkanapon belül a megváltozott adatok rögzítése a Portálon;
 • közbeszerzési díj megfizetése a Korm. rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint.

Az érintett szervezet csak azt a konkrét keretmegállapodást vagy más keretjellegű szerződést veheti igénybe, melyhez már a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően csatlakozott.

Az érdeklődő szervezetek az önkéntes csatlakozással kapcsolatos kérdéseiket az info@dkuzrt.hu címre küldhetik.

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.